امروز 43
 • تاریخ : جمعه - ۲۹ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 19 - July - 2024
 • ساعت :

  استان خوزستان

  ۴۱۱۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید پلاگ ولو
  29 - تیر - 1403

  ۴۱۱۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید پلاگ ولو

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۳/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید پلاگ ولو […]

  ۴۱۱۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی مارون – تأمین متریال لوله‌کشی پساب OFFSPEC به مخازن MBR
  29 - تیر - 1403

  ۴۱۱۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی مارون – تأمین متریال لوله‌کشی پساب OFFSPEC به مخازن MBR

  آگهی مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۲۹/۱۴۰۳ کارفرما: شرکت پتروشیمی مارون موضوع مناقصه: تأمین متریال لوله‌کشی پساب OFFSPEC به مخازن MBR محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی، سایت ۲، مجتمع پتروشیمی مارون محل و مهلت دریافت اسناد: از مورخ ۰۲/۰۵/۱۴۰۳ لغایت پایان وقت اداری مورخ ۰۹/۰۵/۱۴۰۳ (به جزء ایام تعطیل) میزان سپرده شرکت […]

  ۴۱۱۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – خرید تجهیزات ابزار دقیق
  29 - تیر - 1403

  ۴۱۱۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – خرید تجهیزات ابزار دقیق

  مناقصه‌عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد خرید تجهیزات ابزار دقیق جهت SU0001،۰۰۰۱، ۲۰۰۴-TK (درخواست شماره ۰۲۱۰۳۳۰-KBP) مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید. مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس […]

  ۴۱۱۶ مناقصه – شرکت پایندان – عملیات طراحی، احداث و راه‌اندازی جایگاه سوخت
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مناقصه – شرکت پایندان – عملیات طراحی، احداث و راه‌اندازی جایگاه سوخت

  (سهامی خاص) یک مرحله ای با ارزیابی کیفی مناقصه‌عمومی شرکت پایندان در نظر دارد انجام عملیات طراحی، احداث و راه‌اندازی جایگاه سوخت (Filling Station) در پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکاران دارای صلاحیت از شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی واگذار نماید: ۱- نشانی مناقصه‌گزار: به نشانی تهران بزرگراه حکیم غرب، […]

  ۴۱۱۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – انجام خدمات نگهبانی مجتمع
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – انجام خدمات نگهبانی مجتمع

  مناقصه‌عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد انجام خدمات نگهبانی مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی […]

  ۴۱۱۵ مناقصه – شرکت طرح و سامان امواج کیش – تهیه مصالح و احداث سوله تعمیرگاه
  23 - تیر - 1403

  ۴۱۱۵ مناقصه – شرکت طرح و سامان امواج کیش – تهیه مصالح و احداث سوله تعمیرگاه

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شناسایی پیمانکار شرکت طرح و سامان امواج کیش (سهامی خاص) در نظر دارد تا به‌منظور «تهیه مصالح و احداث سوله تعمیرگاه در پسکرانه مجتمع بندری خدماتی پارس» با زیربنای ناخالص حدود ۳۶۵ مترمربع واقع در عسلویه نسبت به شناسایی پیمانکار ذیصلاح طی مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای اقدام نماید. اشخاص حقوقی دارای شرایط […]

  ۴۱۱۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ارائه خدمات نیروی انسانی اداری و دفتری
  23 - تیر - 1403

  ۴۱۱۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ارائه خدمات نیروی انسانی اداری و دفتری

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیرهمزمان به شماره ۰۲۲/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیرهمزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ارائه خدمات نیروی انسانی اداری […]

  ۴۱۱۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی رطوبت و کندانس
  23 - تیر - 1403

  ۴۱۱۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی رطوبت و کندانس

  فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی به شماره ۰۲۳/۱۴۰۳/۲۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: طراحی اصولی و تفصیلی، […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – خرید تجهیزات ابزار دقیق
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی بوعلی سینا – خرید تجهیزات ابزار دقیق

  مناقصه‌عمومی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در نظر دارد خرید تجهیزات ابزار دقیق جهت SU0001،۰۰۰۱، ۲۰۰۴-TK (درخواست شماره ۰۲۱۰۳۳۰-KBP) مجتمع خود را واقع در ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) سایت ۴ از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند و واجدشرایط در این زمینه واگذار نماید. مهلت دریافت اسناد مناقصه، ده روز پس […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات نیروی انسانی اداری و دفتری
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات نیروی انسانی اداری و دفتری

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیرهمزمان به شماره ۰۲۲/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیرهمزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ارائه خدمات نیروی انسانی اداری […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی اصولی و تفصیلی، تأمین، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی رطوبت
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی اصولی و تفصیلی، تأمین، ساخت، نصب و راه‌اندازی سیستم جداسازی رطوبت

  فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی به شماره ۰۲۳/۱۴۰۳/۲۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: طراحی اصولی و تفصیلی، […]

  ۴۱۱۳ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – ساخت و نصب Split Tee و اتصالات و نصب Valve
  20 - تیر - 1403

  ۴۱۱۳ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – ساخت و نصب Split Tee و اتصالات و نصب Valve

  آگهی تجدید نوبت اول مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی تهران، میدان صنعت، بلوار پاک‌نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک ۲، ساختمان توحید، طبقه ۱ موضوع مناقصه: ساخت و نصب Split Tee و اتصالات و نصب Valve و رنگ‌آمیزی انشعابات Hot Tap پروژه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس […]

  ۴۱۱۳ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – عملیات Hot Tap پروژه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس
  20 - تیر - 1403

  ۴۱۱۳ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – عملیات Hot Tap پروژه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس

  آگهی تجدید نوبت اول مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی تهران، میدان صنعت، بلوار پاک‌نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک ۲، ساختمان توحید، طبقه ۱ موضوع مناقصه: اجرای عملیات Hot Tap پروژه پالایشگاه مهر خلیج‌فارس زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد متقاضیان می­بایست جهت دریافت اسناد […]

  ۴۱۱۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – انجام طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، مصالح و کالا
  20 - تیر - 1403

  ۴۱۱۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – انجام طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، مصالح و کالا

  فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۱/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام طراحی و مهندسی، […]

  ۴۱۱۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت ۵ دستگاه UPS
  20 - تیر - 1403

  ۴۱۱۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت ۵ دستگاه UPS

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۰/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ساخت ۵ دستگاه […]

  ۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، مصالح و کالا
  19 - تیر - 1403

  ۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، مصالح و کالا

  فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۱/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام طراحی و مهندسی، […]

  ۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت ۵ دستگاه UPS
  19 - تیر - 1403

  ۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت ۵ دستگاه UPS

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۰/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ساخت ۵ دستگاه […]

  ۴۱۱۱ مناقصه – گروه ملي صنعتي فولاد ايران – انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان
  18 - تیر - 1403

  ۴۱۱۱ مناقصه – گروه ملي صنعتي فولاد ايران – انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله به شماره ۲۰۳۰۰۱۳ موضوع: انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان به كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران گروه ملي صنعتي فولاد ايران در نظر دارد انجام عمليات حمل شمش و اسلب از شركت فولاد خوزستان به كارخانجات گروه ملي صنعتي فولاد ايران به يك شركت يا پيمانكار […]

  ۴۱۱۰ مناقصه – شرکت تولید برق خوزستان غدیر – خرید ابزار مخصوص نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان
  17 - تیر - 1403

  ۴۱۱۰ مناقصه – شرکت تولید برق خوزستان غدیر – خرید ابزار مخصوص نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان

   “آگهی مناقصه‌عمومی شماره A12/1403“ “ اسناد مناقصه خرید ابزار مخصوص نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان “ “شرکت تولید برق خوزستان غدیر” در نظر دارد، ابزار مخصوص موردنیاز واحدهای گازی و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی، از فروشنده واجد صلاحیت خریداری نماید. داوطلبین می‌توانند به‌منظور دریافت اسناد مناقصه، معرفی‌نامه کتبی خود را […]

  ۴۱۰۹ مزایده – شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید – فروش لیفتراک
  16 - تیر - 1403

  ۴۱۰۹ مزایده – شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید – فروش لیفتراک

  فراخوان مزایده فروش لیفتراک شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد بخشی از اقلام مازاد خود در کارخانه واقع در سایت ۲ پتروشیمی ماهشهر، شامل چهار دستگاه لیفتراک دوگانه‌سوز (گاز-بنزین) به ظرفیت ۳ تن مدل SG30G سپاهان لیفتر را در قالب مزایده‌عمومی به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در مزایده […]

  ۴۱۰۹ مزایده – شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید – فروش مولد و تجهیزات برق
  16 - تیر - 1403

  ۴۱۰۹ مزایده – شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید – فروش مولد و تجهیزات برق

  فراخوان مزایده فروش مولد و تجهیزات برق شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در نظر دارد بخشی از اقلام مازاد خود در کارخانه واقع در سایت ۲ پتروشیمی ماهشهر، شامل دو دستگاه مولد و تجهیزات برق کاترپیلار (مدل ۳۵۲۰ با توان ۲MVA و مدل ۳۶۱۶ با توان ۴MVA) را در قالب مزایده‌عمومی به متقاضیان واجد صلاحیت […]

  ۴۱۰۹ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – خرید دکل زمینی مجتمع با فنس
  16 - تیر - 1403

  ۴۱۰۹ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – خرید دکل زمینی مجتمع با فنس

  آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. موضوع مناقصه: خرید دکل زمینی مجتمع با فنس شماره مناقصه: ۰۵-۱۴۰۳۰۴۱۳ مهلت خرید اسناد شرکت در مناقصه: ساعت ۱۷:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳ مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ […]

  ۴۱۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل
  12 - تیر - 1403

  ۴۱۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل

  فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به شماره ۰۰۹/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و […]

  ۴۱۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین‌ اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸%
  12 - تیر - 1403

  ۴۱۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین‌ اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸%

   آگهی فراخوان شناسایی تأمین‌کنندگان اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% به ازاء دریافت اسیدسولفوریک رقیق مجتمع پتروشیمی اروند به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۱۰  شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های واجدشرایط جهت تأمین‌کنندگان ماده شیمیایی اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% (نودو هشت درصد) به ازاء دریافت اسیدسولفوریک رقیق مجتمع خود را، مطابق مشخصات فنی مندرج در سایت پتروشیمی اروند […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل

  فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به شماره ۰۰۹/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – شناسایی تأمین‌کنندگان اسیدسولفوریک غلیظ
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – شناسایی تأمین‌کنندگان اسیدسولفوریک غلیظ

   آگهی فراخوان شناسایی تأمین‌کنندگان اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% به ازاء دریافت اسیدسولفوریک رقیق مجتمع پتروشیمی اروند به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۱۰  شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های واجدشرایط جهت تأمین‌کنندگان ماده شیمیایی اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% (نودو هشت درصد) به ازاء دریافت اسیدسولفوریک رقیق مجتمع خود را، مطابق مشخصات فنی مندرج در سایت پتروشیمی اروند […]

  ۴۱۰۲ مناقصه – شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت – خدمات آتش‌نشانی پروژه بهره‌برداری و نگهداری خط لوله انتقال نفت
  8 - تیر - 1403

  ۴۱۰۲ مناقصه – شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت – خدمات آتش‌نشانی پروژه بهره‌برداری و نگهداری خط لوله انتقال نفت

  آگهی مناقصه‌عمومی- فراخوان اول  شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت در نظر دارد خدمات «آتش‌نشانی پروژه بهره‌برداری و نگهداری خط لوله انتقال نفت خام گوره به پایانه جاسک» را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی به شرح ذیل به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید.  موضوع مناقصه: انتخاب پیمانکار جهت خدمات آتش‌نشانی پروژه بهره‌برداری و نگهداری خط لوله انتقال […]

  ۴۱۰۲ مناقصه – موسسه عمران ساحل – عملیات باز کردن و بستن داربست و تخته جهت پایپرک اسکله‌ها
  8 - تیر - 1403

  ۴۱۰۲ مناقصه – موسسه عمران ساحل – عملیات باز کردن و بستن داربست و تخته جهت پایپرک اسکله‌ها

  آگهي مناقصه‌عمومی نوبت اول مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) هلدینگ تخصصی دریایی واحد اجرایی موسسه عمران ساحل (پروژه تجهیز و تغییر کاربری اسکله‌های بندر پتروشیمی پارس) موضوع مناقصه: عملیات باز کردن و بستن داربست و تخته جهت پایپرک اسکله‌های بندر پتروشیمی پارس مهلت شرکت در مناقصه: از مورخ ۰۸/۰۴/۱۴۰۳ لغايت ۱۶/۰۴/۱۴۰۳ تاريخ تحويل پاکت‌ها: مورخ […]

  برو بالا