امروز 0
 • تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 20 - July - 2024
 • ساعت :

  استان مازندران

  ۴۱۰۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تأمین مصالح و اجرای ترمیم کف سالن شیر دوشی
  16 - تیر - 1403

  ۴۱۰۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تأمین مصالح و اجرای ترمیم کف سالن شیر دوشی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار تأمین‌کننده مصالح و پیمانکار اجرای ترمیم کف سالن شیردوشی واحد شیر و گوشت مهدشت (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تأمین مصالح و اجرای ترمیم کف سالن شیر دوشی واحد شیر و گوشت مهدشت را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند […]

  ۴۱۰۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید تجهیزات دستگاه سورتینگ مرکبات
  16 - تیر - 1403

  ۴۱۰۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید تجهیزات دستگاه سورتینگ مرکبات

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید تجهیزات دستگاه سورتینگ مرکبات (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تجهیزات دستگاه سورتینگ مرکبات را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز […]

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش ماهی پرورشی گرمابی نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۳۵ تن انواع ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان‌های شماره ۲ واحد مهدشت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده با […]

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش انواع برنج ایرانی
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش انواع برنج ایرانی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش انواع برنج ایرانی شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد حدود ۱۸ تن انواع برنج ایرانی را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید انواع سبد پلاستیکی و ملزومات بسته‌بندی
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید انواع سبد پلاستیکی و ملزومات بسته‌بندی

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید انواع سبد پلاستیکی و ملزومات بسته‌بندی (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید حدود ۶۵۰٫۰۰۰ عدد انواع سبد پلاستیکی و ملزومات بسته‌بندی از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تعویض پوشش نایلون سقفی و توری
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تعویض پوشش نایلون سقفی و توری

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار اجرای تعویض پوشش نایلون سقفی و توری پنجره گلخانه‌های شرکت نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد تعویض پوشش نایلون سقفی گلخانه (واحد بهارستان) و تعویض توری پنجره و پلاستیک سقف (گلخانه فاز یک) خود را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت […]

  ۴۰۹۹ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام
  3 - تیر - 1403

  ۴۰۹۹ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام

  آگهی مزایده‌عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های […]

  ۴۰۹۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تأمین مصالح و اجرای ترمیم کف سالن شیر دوشی
  3 - تیر - 1403

  ۴۰۹۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تأمین مصالح و اجرای ترمیم کف سالن شیر دوشی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار تأمین‌کننده مصالح و پیمانکار اجرای ترمیم کف سالن شیردوشی واحد شیر و گوشت مهدشت (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تأمین مصالح و اجرای ترمیم کف سالن شیر دوشی واحد شیر و گوشت مهدشت را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند […]

  ۴۰۹۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید تجهیزات دستگاه سورتینگ مرکبات
  3 - تیر - 1403

  ۴۰۹۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید تجهیزات دستگاه سورتینگ مرکبات

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید تجهیزات دستگاه سورتینگ مرکبات (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تجهیزات دستگاه سورتینگ مرکبات را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز […]

  ۴۰۹۲ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی
  25 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۲ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش ماهی پرورشی گرمابی نوبت اول شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۳۵ تن انواع ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان‌های شماره ۲ واحد مهدشت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده با […]

  ۴۰۹۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت
  25 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار احداث استخر ذخیره آب (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت یک را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا […]

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – پوشش نایلون سقفی
  22 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – پوشش نایلون سقفی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار اجرای تعویض پوشش نایلون سقفی و توری پنجره گلخانه‌های شرکت شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد تعویض پوشش نایلون سقفی گلخانه (واحد بهارستان) و تعویض توری پنجره و پلاستیک سقف (گلخانه فاز یک) خود را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات […]

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – سرویس ایاب و ذهاب
  22 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – سرویس ایاب و ذهاب

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد […]

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل
  22 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت […]

  ۴۰۸۴ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان مازندران
  15 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۴ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان مازندران

  آگهی مناقصه (نوبت دوم) شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. موضوع مناقصه: اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان مازندران شماره مناقصه: ۰۴-۱۴۰۳۰۳۰۵ مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۹ خردادماه ۱۴۰۳ مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ […]

  ۴۰۸۰ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – خدمات تبلیغات محیطی استان مازندران
  8 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۰ مناقصه – شرکت نقش اول کیفیت – خدمات تبلیغات محیطی استان مازندران

  آگهی مناقصه شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دومرحله‌ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید. موضوع مناقصه: اجرای خدمات تبلیغات محیطی استان مازندران شماره مناقصه: ۰۴-۱۴۰۳۰۳۰۵ مهلت خرید اسناد مناقصه: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۲ خردادماه ۱۴۰۳ مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۹ خردادماه […]

  ۴۰۷۶ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام

  آگهی مزایده‌عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – عملیات بهداشت جایگاه دام
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – عملیات بهداشت جایگاه دام

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار عملیات بهداشت جایگاه دام (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار عملیات کود برداری و بهداشت جایگاه‌های پرورش دام مجتمع شیر و گوشت مهدشت از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به دفتر مرکزی […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – سرویس ایاب و ذهاب پرسنل

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد سرویس ایاب و ذهاب پرسنل را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – طبخ غذای پرسنل
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – طبخ غذای پرسنل

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – واگذاری خودرو سواری و وانت استیجاری
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – واگذاری خودرو سواری و وانت استیجاری

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار خودرو سواری و وانت استیجاری (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره خودروی سواری و وانت را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار جهت خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – احداث استخر ذخیره آب
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – احداث استخر ذخیره آب

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار احداث استخر ذخیره آب (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت یک را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تأمین نیروی انسانی
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تأمین نیروی انسانی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی مجتمع شیر و گوشت مهدشت از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید سبد پلاستیکی
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید سبد پلاستیکی

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید سبد پلاستیکی، کارتن پلاست و ملزومات بسته بندی فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید حدود ۱۱۰٫۰۰۰ عدد انواع سبد پلاستیکی و تعداد ۶۰٫۰۰۰ عدد کارتن پلاست فلفل و ملزومات بسته بندی از قبیل (ورق کارتن، کاغذ کرافت، پالت چوبی، […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید توری و نایلون گلخانه
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید توری و نایلون گلخانه

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید توری و نایلون گلخانه نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد توری و نایلون گلخانه را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل تماس حاصل […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – حفاظت فیزیکی
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – حفاظت فیزیکی

   آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی واحدهای تحت پوشش خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید بستر کشت پشم سنگ
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید بستر کشت پشم سنگ

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید بستر کشت پشم سنگ (راک وول) جهت گلخانه‌ها نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید بستر کشت پشم سنگ (راک وول) گلخانه‌ها‌ی خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس […]

  برو بالا