امروز 43
 • تاریخ : جمعه - ۲۹ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 19 - July - 2024
 • ساعت :

  استان کرمان

  ۴۱۱۵ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تبدیل فیلترهای مکانیکی
  23 - تیر - 1403

  ۴۱۱۵ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تبدیل فیلترهای مکانیکی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت تبدیل فیلترهای مکانیکی به سیستم جت پلاس مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت تبدیل فیلترهای مکانیکی به سیستم جت پلاس مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج […]

  ۴۱۱۵ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۸ ردیف قطعات تراشکاری و ورقکاری
  23 - تیر - 1403

  ۴۱۱۵ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۸ ردیف قطعات تراشکاری و ورقکاری

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۸ ردیف قطعات تراشکاری و ورقکاری مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۸ ردیف قطعات تراشکاری و ورقکاری مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج […]

  ۴۱۱۵ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – جهت ساخت ۵ ردیف انواع پیچ و مهره
  23 - تیر - 1403

  ۴۱۱۵ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – جهت ساخت ۵ ردیف انواع پیچ و مهره

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۵ ردیف انواع پیچ و مهره مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۵ ردیف انواع پیچ و مهره مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – انتخاب موسسه حسابداران رسمی
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – انتخاب موسسه حسابداران رسمی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب موسسه حسابداران رسمی واجدشرایط جهت اموال گردانی دارایی‌های ثابت مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب موسسه حسابداران رسمی واجدشرایط جهت اموال گردانی دارایی‌های ثابت مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تأمین ده دستگاه الکتروموتور با برند ABB
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تأمین ده دستگاه الکتروموتور با برند ABB

  آگهی مناقصه‌عمومی تأمین ده دستگاه الکتروموتور با برند ABB مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین ده دستگاه الکتروموتور با برند ABB، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید دو دستگاه گیربکس و هیدرو کوپلینگ
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید دو دستگاه گیربکس و هیدرو کوپلینگ

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی خرید دو دستگاه گیربکس و هیدرو کوپلینگ مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه گیربکس و هیدرو کوپلینگ، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – ساخت یک دستگاه برش لیزر
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – ساخت یک دستگاه برش لیزر

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت یک دستگاه برش لیزر مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت یک دستگاه برش لیزر، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – بابیت ریزی یاتاقان اصلی
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – بابیت ریزی یاتاقان اصلی

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام واحد ۲ کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام واحد ۲ کارخانه سیمان کرمان، […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تأمین یک دستگاه الکتروموتور
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تأمین یک دستگاه الکتروموتور

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی تأمین یک دستگاه الکتروموتور با توان ۱۱۰ کیلووات مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین یک دستگاه الکتروموتور با توان ۱۱۰ کیلووات، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا […]

  ۴۱۱۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید انواع لامپ
  18 - تیر - 1403

  ۴۱۱۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید انواع لامپ

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله‌ای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام واحد ۲ کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام واحد ۲ کارخانه سیمان کرمان، به […]

  ۴۱۰۶ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – نگهداری فضای سبز کارخانه
  12 - تیر - 1403

  ۴۱۰۶ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – نگهداری فضای سبز کارخانه

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت نگهداری فضای سبز کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت نگهداری فضای سبز کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص […]

  ۴۱۰۶ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تأمین یک دستگاه الکتروموتور
  12 - تیر - 1403

  ۴۱۰۶ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – تأمین یک دستگاه الکتروموتور

  آگهی مناقصه‌عمومی تأمین یک دستگاه الکتروموتور با توان ۱۱۰ کیلووات مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین یک دستگاه الکتروموتور با توان ۱۱۰ کیلووات، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از […]

  ۴۱۰۶ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید انواع سیم لاکی
  12 - تیر - 1403

  ۴۱۰۶ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید انواع سیم لاکی

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید انواع سیم لاکی مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید انواع سیم لاکی، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی محترم که دارای صلاحیت و […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – خرید «الکتروموتورهای یدکی
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر – خرید «الکتروموتورهای یدکی

  آگهی مناقصه ۱۰۷۷/۰۳ ق شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر در نظر دارد خرید «الکتروموتورهای یدکی واحدهای احیا شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر» را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. متقاضیان می‌توانند جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سایت اینترنتی شرکت به آدرس GISDCO.COM، بخش مزایده‌ها و مناقصه‌ها مراجعه […]

  ۴۱۰۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – حمل حدود ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر نفت کوره
  10 - تیر - 1403

  ۴۱۰۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – حمل حدود ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر نفت کوره

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت حمل حدود ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر نفت کوره (مازوت) مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت حمل حدود ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر نفت کوره (مازوت) مربوط به کارخانه سیمان کرمان از مبادی […]

  ۴۱۰۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید شیر مصرفی پرسنل
  10 - تیر - 1403

  ۴۱۰۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید شیر مصرفی پرسنل

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی خرید شیر مصرفی پرسنل کارخانه سیمان کرمان حدود ۹۸٫۰۰۰ لیتر در طول مدت یک سال، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید شیر مصرفی پرسنل کارخانه سیمان کرمان حدود ۹۸٫۰۰۰ لیتر در طول مدت یک سال، به شرح مندرج در […]

  ۴۱۰۳ مناقصه – شركت سنگ‌آهن مركزي ايران ـ بافق – عمليات استخراج سنگ‌آهن و باطله معدن آنومالي ۱۲A
  9 - تیر - 1403

  ۴۱۰۳ مناقصه – شركت سنگ‌آهن مركزي ايران ـ بافق – عمليات استخراج سنگ‌آهن و باطله معدن آنومالي ۱۲A

  آگهي مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت سنگ‌آهن مركزي ايران ـ بافق موضوع مناقصه: عمليات استخراج سنگ‌آهن و باطله معدن آنومالي ۱۲A نحوه تهیه اسناد مناقصه: به‌صورت اینترنتی بر اساس شرایط مندرج در سایت icioc.ir مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ تضمین به‌حساب شماره ۰۱۰۵۱۸۱۷۶۶۰۰۹ بانك ملي شعبه آهن […]

  ۴۱۰۳ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – ساخت یک دستگاه برش لیزر
  9 - تیر - 1403

  ۴۱۰۳ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – ساخت یک دستگاه برش لیزر

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت یک دستگاه برش لیزر مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت یک دستگاه برش لیزر، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. […]

  ۴۱۰۳ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید دو دستگاه گیربکس و هیدرو کوپلینگ
  9 - تیر - 1403

  ۴۱۰۳ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید دو دستگاه گیربکس و هیدرو کوپلینگ

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید دو دستگاه گیربکس و هیدرو کوپلینگ مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید دو دستگاه گیربکس و هیدرو کوپلینگ، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص […]

  ۴۱۰۱ مزایده – موسسه اقتصادی – فروش یک دستگاه سواری سمند، کامیون کشنده اسکانیا
  6 - تیر - 1403

  ۴۱۰۱ مزایده – موسسه اقتصادی – فروش یک دستگاه سواری سمند، کامیون کشنده اسکانیا

  آگهي حراج حضوري در کرمان موسسه‌ای اقتصادی در نظر دارد از طريق حراج حضوري اقدام به فروش یک دستگاه سواری سمند، کامیون کشنده اسکانیا اتومات مدل ۲۰۱۴ قابل شماره‌گذاری، دستگاه‌های حفاری دست‌ساز، لودر، بیل بکهو، موتورهای دیزل آب، شمش آلومینیوم، اسپری رنگ خودرو، ضایعات آهن و… نماید. قابل‌توجه این‌که متقاضيان در صورت برنده شدن بايستي […]

  ۴۱۰۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – تجدید رفع افت ولتاژ و احداث
  5 - تیر - 1403

  ۴۱۰۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – تجدید رفع افت ولتاژ و احداث

    شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل […]

  ۴۰۹۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – نگهداری فضای سبز کارخانه
  2 - تیر - 1403

  ۴۰۹۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – نگهداری فضای سبز کارخانه

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت نگهداری فضای سبز کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت نگهداری فضای سبز کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقوقی […]

  ۴۰۹۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید زنجیر و زیگمنت الواتور با برند RUD آلمان،
  28 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید زنجیر و زیگمنت الواتور با برند RUD آلمان،

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی خرید زنجیر و زیگمنت الواتور با برند RUD آلمان،  به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید زنجیر و زیگمنت الواتور با برند RUD آلمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص […]

  ۴۰۹۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید شیر مصرفی پرسنل کارخانه سیمان کرمان حدود ۹۸٫۰۰۰ لیتر
  28 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – خرید شیر مصرفی پرسنل کارخانه سیمان کرمان حدود ۹۸٫۰۰۰ لیتر

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید شیر مصرفی پرسنل کارخانه سیمان کرمان حدود ۹۸٫۰۰۰ لیتر در طول مدت یک سال، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید شیر مصرفی پرسنل کارخانه سیمان کرمان حدود ۹۸٫۰۰۰ لیتر در طول مدت یک سال، به شرح مندرج در اسناد […]

  ۴۰۹۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – حمل حدود ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر نفت کوره (مازوت)
  28 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۴ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – حمل حدود ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر نفت کوره (مازوت)

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت حمل حدود ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر نفت کوره (مازوت) مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت حمل حدود ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ لیتر نفت کوره (مازوت) مربوط به کارخانه سیمان کرمان از مبادی مشروحه […]

  ۴۰۹۳ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری
  26 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۳ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد انتخاب سازنده واجدشرایط جهت ساخت ۱۰ ردیف قطعات ریخته‌گری مربوط به کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه و از […]

  ۴۰۹۲ مناقصه – شركت سنگ‌آهن مركزي ايران ـ بافق – انجام خدمات راهبری، نگهداری و تعمیرات درام مگنت
  25 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۲ مناقصه – شركت سنگ‌آهن مركزي ايران ـ بافق – انجام خدمات راهبری، نگهداری و تعمیرات درام مگنت

  آگهي مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نام دستگاه مناقصه‌گزار: شركت سنگ‌آهن مركزي ايران ـ بافق موضوع مناقصه: انجام خدمات راهبری، نگهداری و تعمیرات درام مگنت سپراتورهای خط چغارت و سه چاهون نحوه خرید اسناد مناقصه: به‌صورت اینترنتی بر اساس شرایط مندرج در سایت ICIOC.ir مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانکی یا واریز مبلغ تضمین به‌حساب […]

  برو بالا