• 3423 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - اجرای عملیات استخراج زغال سنگ خام

   آگهیمناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره 43/1400

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: اجرای عملیات استخراج زغال سنگ خام از کارگاهP10 معدن مرکزی به میزان تقریبی 80 هزار تن

   محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه‌شنبه مورخ 14/10/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:00  صبح روز سه‌شنبه مورخ 21/10/1400

  تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 21/10/1400 رأس ساعت 07:30 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

 • 3414 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - بارگیری و حمل زغال و لجن استخر باطله...

  آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک­مرحله‌ای شماره 37/1400

  (تجدیدی شماره 2)

  دستگاه مناقصه­گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری و حمل به شرح جزئیات ذیل:

  1-بارگیری و حمل زغال و لجن استخر باطله کارخانه زغال شویی و همچنین در اختیار قراردادن لودر با راننده

  2-بارگیری، حمل و تخلیه نرمه‌های تیکنر در مسیر بستر رودخانه، بارگیری و حمل خاک و سنگ و همچنین در اختیار قراردادن بیل مکانیکی با راننده

  محل اجرای موضوع مناقصه: معادن پروده طبس (75 کیلومتری جنوب­غربی شهرستان طبس)

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: (شش میلیارد و پانصد میلیون ریال) برای هر دو گروه مناقصه (شرکت در یکی از گروه‌ها یا هر 2 گروه مناقصه اختیاری می‌باشد):

  -       تضمین شرکت در مناقصه بابت گروه یک: مبلغ 4.500.000.000 ریال

  -       تضمین شرکت در مناقصه بابت گروه دو: مبلغ 2.000.000.000 ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 05/10/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 17: روز یکشنبه مورخ 12/10/1400

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

   

 • 3414 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - تعمیر سانتریفیوژ آبگیری کنسانتره در کارخانه زغالشویی

  آگهی فراخوان عمومی

   

  شرکت زغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد تعمیر سانتریفیوژ آبگیری کنسانتره در کارخانه زغالشویی را به یک شرکت واجد شرایط و توانمند واگذار نماید. لذا از اشخاص حقوقی مرتبط و فعال در حوزه مذکور دعوت می‌گردد تا در صورت تمایل به همکاری، از تجهیز فوق در منطقه معدنی پروده با درخواست کتبی (اعلام افراد و زمان حضور) بازدید نموده و آمادگی خود را به‌صورت مکتوب به شماره فاکس ۳۲۸۲۲۲۳۳-۰۵۶ ارسال نمایند.

  آخرین مهلت بازدید: روز یکشنبه 05/10/1400

  آخرین مهلت اعلام آمادگی تعمیر: روز پنج‌شنبه مورخ 09/10/1400

  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۵-۳۲۸۲۴۵۵۱-۰۵۶ داخلی ۳۶۴۴ آقای رمضانی پور، تماس حاصل فرمایند.

  روابط عمومی شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

 • 3405 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - تأمین 50 نفر نیروی انسانی جهت آماده‌سازی سینه کارهای پیشروی استخراج

   آگهیمناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 42/1400

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: تأمین 50 نفر نیروی انسانی جهت آماده‌سازی سینه کارهای پیشروی استخراج، نظافت صنعتی تونل‌ها، سرویس و نگهداری تجهیزات و ماشین‌آلات برقی و مکانیکی و انجام امور خدماتی در معادن شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

   محل اجرای موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پانصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 27/09/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 09:00  صبح روز سه‌شنبه مورخ 07/10/1400

  تاریخ گشایش پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 07/10/1400 رأس ساعت 10:00 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

 • 3405 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - تأمین 150 نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور اپراتوری فنی، معدنی و نظافت صنعتی

   آگهیمناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره 41/1400

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: تأمین 150 نفر نیروی انسانی جهت انجام کلیه امور اپراتوری فنی، معدنی و نظافت صنعتی در کارخانه زغال شویی و معادن شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

   محل اجرای موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: یک میلیارد و دویست میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 27/09/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:30  صبح روز سه‌شنبه مورخ 07/10/1400

  تاریخ گشایش پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 07/10/1400 رأس ساعت 08:30 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

 • 3405 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - اجرای کلیه عملیات استخراج زغال‌سنگ خام

   آگهیمناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره 40/1400

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات استخراج زغال‌سنگ خام از کارگاهE4 معدن یک به میزان تقریبی 100 هزار تن

   محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: پنج میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 27/09/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 07:00  صبح روز سه‌شنبه مورخ 07/10/1400

  تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 07/10/1400 رأس ساعت 07:30 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون و پانصد میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

 • 3403 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - خریدتعداد 10 دستگاه کانوایر زنجیری جهت استفاده در معادن مكانيزه زیرزمینی زغال‌سنگ

  آگهی تجدیدفراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

  (تمدید مهلت خرید اسناد)

  شرکت زغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد تعداد 10 دستگاه کانوایر زنجیری جهت استفاده در معادن مكانيزه زیرزمینی زغال‌سنگ را خریداری نماید. لذا از شركت‌هاي واجدشرایط، دعوت می‌گردد پیشنهادات خود را طبق مواعد اعلامی به شرح ذیل به این شرکت ارسال فرمایند.

   

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس دفتر مرکزی: خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی

  موضوع: ساخت 10 دستگاه کانوایر زنجیری جهت استفاده در معادن زیرزمینی زغال­سنگ

   محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 18/09/1400

  آخرین مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت 19:00 روز دو­شنبه مورخ 22/09/1400

  تاریخ گشایش پاکات ارزیابی: روز سه‌شنبه مورخ 23/09/1400 رأس ساعت 07:30 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد ارزیابی کیفی مناقصه­گران اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (واحد بازرگانی) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

   

 • 3391 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال KV132

   آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دومرحله‌ای شماره 38/1400

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس بلوار شهید سپهبد سلیمانی

  موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقالKV132، پست‌های فرعی و اصلی برق و دیزل ژنراتورهای اضطراری

  محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کيلومتري جنوب غربی شهرستان طبس.

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/09/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13:00 روز یکشنبه مورخ 14/09/1400

  تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز یکشنبه مورخ 14/09/1400 رأس ساعت 18:00 عصر

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

   

 • 3388 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - خرید رزین و فوم تزریق دوجزئی جهت استفاده در معادن مکانیزه زیرزمینی زغال­سنگ

   آگهی مناقصه عمومی یک­مرحله‌ای شماره 39/1400

   

   

  دستگاه مناقصه­گزار:شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه:خرید رزین و فوم تزریق دوجزئی جهت استفاده در معادن مکانیزه زیرزمینی زغال­سنگ

  محل تحویل موضوع مناقصه:منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: چهار میلیارد ریال(برابر چهارصد میلیون تومان)

  آخرین مهلت خرید اسناد:پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/09/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات:حداکثر تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 15/09/1400

  تاریخ گشایش پاکات:روز سه­شنبه مورخ 16/09/1400 رأس ساعت 07:30 صبح.

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

   

 • 3388 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - خریدتعداد 10 دستگاه کانویر زنجیری جهت استفاده در معادن مكانيزه زیرزمینی

  آگهی تجدیدفراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران

   

   

  شرکت زغال‌سنگ پروده طبس در نظر دارد تعداد 10 دستگاه کانویر زنجیری جهت استفاده در معادن مكانيزه زیرزمینی زغال‌سنگ را خریداری نماید.

  لذا از شركت‌هاي واجدشرایط، دعوت می‌گردد پیشنهادات خود را طبق مواعد اعلامی به شرح ذیل به این شرکت ارسال فرمایند.

   

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس دفتر مرکزی: خراسان جنوبی،شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی

  موضوع:ساخت 10 دستگاه کانویر زنجیری جهت استفاده در معادن زیرزمینی
  زغال­سنگ

   محل تحویل موضوع مناقصه:منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

  آخرین مهلت خرید اسناد:پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/09/1400

  آخرین مهلت تحویل اسناد:حداکثر تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 15/09/1400

  تاریخ گشایش پاکات ارزیابی:روز سه­شنبه مورخ 16/09/1400 رأس ساعت 10:30

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد ارزیابی کیفی مناقصه­گران اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (واحد بازرگانی) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

   

   

   

 • 3388 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - خرید پلیت و لچکی جهت استفاده در معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

   آگهی مناقصه عمومی یک­مرحله‌ای شماره 32/1400(تجدیدی نوبت دوم)

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: خرید پلیت و لچکی جهت استفاده در معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

  محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: نهصد میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 07/09/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 15/09/1400

  تاریخ گشایش پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 16/09/1400 رأس ساعت 08:30

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

 • 3384 مناقصه - زغال سنگ پرورده طبس - حمل زغال

  3384 مناقصه - زغال سنگ پرورده طبس - حمل زغال

 • 3384 مناقصه - زغال سنگ پرورده طبس - استخراج زغال

  3384 مناقصه - زغال سنگ پرورده طبس - استخراج زغال

 • 3384 مناقصه - شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان - خرید تجهیزات

  3384 مناقصه - شرکت توزیع نیروی برق شمال کرمان - خرید تجهیزات

 • 3375 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - خرید چوب ایرانی

   آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک­مرحله­ای شماره 24/1400

  (تجدیدی شماره دو)

   

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: خرید چوب ایرانی

  محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب­غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 19/08/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 24/08/1400

  تاریخ گشایش پاکات: روز سه­شنبه مورخ 25/08/1400 رأس ساعت 07:30 صبح.

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

 • 3368 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقال

  آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای شماره 38/1400

   

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  آدرس: شهرستان طبس، بلوار شهید سپهبد سلیمانی

  موضوع مناقصه: سرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات خط انتقالKV132، پست‌های فرعی و اصلی برق و دیزل ژنراتورهای اضطراری

  محل اجراي موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده واقع در 75 کيلومتري جنوب غربی شهرستان طبس.

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دویست و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز سه­شنبه مورخ 11/08/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 17/08/1400

  تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 18/08/1400 رأس ساعت 07:30 صبح

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

   

   

 • 3366 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - انجام عملیات بارگیری و حمل زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی

  آگهی مناقصه عمومی یک­مرحله‌ای شماره 37/1400

   

  دستگاه مناقصه­گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: انجام عملیات بارگیری و حمل زغال، خاک، سنگ و لجن استخر باطله کارخانه زغالشویی

  محل اجرای موضوع مناقصه: معادن پروده طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 09/08/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 13:00 روز شنبه مورخ 15/08/1400

  تاریخ گشایش پاکات: روز شنبه مورخ 15/08/1400 رأس ساعت 18:00

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌‌توانند با واریز مبلغ یک میلیون ریال به شماره حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

 • 3359 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج حدود 16 هزار تن زغال‌سنگ خام

  آگهی مناقصه عمومی تجدیدی دو­مرحله‌ای شماره 34/1400

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به استخراج حدود 16 هزار تن زغال‌سنگ خام از کارگاه‌هایP12 وP13 معدن مرکزی

  محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: دو میلیارد و پانصد میلیون ریال

  آخرین‌مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 29/07/1400

  آخرین‌مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 05/08/1400

  تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز پنج‌شنبه مورخ 06/08/1400 رأس ساعت 12:30

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

 • 3359 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک‌ریپ در تونل‌های اصلی و فرعی معادن پروده یک

  آگهی مناقصه عمومی دو­مرحله‌ای شماره 17/1400 (تجدیدی شماره 2)

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: اجرای کلیه عملیات مربوط به انجام بک‌ریپ در تونل‌های اصلی و فرعی معادن پروده یک

  محل اجرای موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: یک میلیارد ریال

  آخرین‌مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 29/07/1400

  آخرین‌مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 05/08/1400

  تاریخ گشایش مرحله اول پاکات: روز پنج‌شنبه مورخ 06/08/1400 رأس ساعت 12:00

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون و پانصد هزار ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.

   

 • 3357 مناقصه - شرکت زغال‌سنگ پروده طبس - خرید سیم بکسل قطر 26 میلیمتر جهت استفاده در معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

   آگهی مناقصه عمومی تجدیدی یک­مرحله‌ای شماره 30/1400

  دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت زغال‌سنگ پروده طبس

  موضوع مناقصه: خرید سیم بکسل قطر 26 میلیمتر جهت استفاده در معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

  محل تحویل موضوع مناقصه: منطقه معدنی پروده، واقع در 75 کیلومتری جنوب‌غربی شهرستان طبس

  مبلغ تضمين شركت در مناقصه: هشتصد میلیون ریال.

  آخرین مهلت خرید اسناد: پايان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ 29/07/1400

  آخرین مهلت تحویل پاکات: حداکثر تا ساعت 18:00 روز چهارشنبه مورخ 05/08/1400

  تاریخ گشایش پاکات: روز پنج‌شنبه مورخ 06/08/1400 رأس ساعت 10:30 صبح.

  هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  متقاضیان واجد شرایط می‌توانند با واریز مبلغ یک‌میلیون ریال به شماره‌حساب 118800197803 نزد بانک سپه مرکزی طبس، نسبت به خرید اسناد مناقصه از طریق ایمیل اقدام نمایند.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با شماره 5-32824551-056 (داخلی 653 و 654) تماس حاصل فرمایید.