• 3520 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین اقلام انواع اقلام کابل فشار ضعیف (LV Cable)

   

  آگهی شناسایی‌سازندگان

  موضوع: شناسایی‌سازندگان ایرانی واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام انواع اقلام کابل فشار ضعیف (LV Cable)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام انواع اقلام کابل فشار ضعیف(LV Cable) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهر خلیج فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 31/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازندگان اقلام می‌بایست از لیست‌های مورد تأیید (AVL)شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت (NIOEC)و نفت و گاز پارس‌جنوبی (POGC)انتخاب شود.

  2-    سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 4 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است)

   

   

   

   

   

   

 • 3520 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین انواع اقلام کابل فشار متوسط (MV Cable)

  آگهی شناسایی‌سازندگان

  موضوع: شناسایی‌سازندگان ایرانی واجد‌شرایط جهت تأمین انواع اقلام کابل فشار متوسط (MV Cable)

   

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد‌شرایط جهت تأمین انواع اقلام کابل فشار متوسط(MV Cable) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهر خلیج‌فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 31/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازنده اقلام در وندور لیست ملی پتروشیمیNPC ، شرکت نفت گاز پارسPOGC ، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفتNIOEC حاضر باشد.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 4 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است)

   

   

   

   

 • 3520 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین اقلام ظروف تحت فشار (Vessel)

  آگهی شناسایی‌سازندگان

  موضوع: شناسایی سازندگان ایرانی واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام ظروف تحت فشار (Vessel)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام ظروف تحت‌فشار(Vessel) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهر خلیج‌فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 31/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازنده اقلام در وندور لیست ملی پتروشیمیNPC ، شرکت نفت گاز پارسPOGC ، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفتNIOEC حاضر باشد.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 4 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است)

   

   

   

   

 • 3520 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - اجرای عملیات قالب‌بندی و بتن‌ریزی فوندانسیون

   

  آگهی نوبتاولمناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای

  1-    نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: کارگاه بندرعباس خونسرخ، جنب پالایشگاه نفت قدیم، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی: 7931184199)

  2-     موضوع:مناقصهاجرای عملیات قالب‌بندی و بتن‌ریزی فوندانسیون و سازه بتنی پایپرک واحد 99 پروژه پتروپالایش مهر خلیج‌فارس

  3-    زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

  3-1-متقاضیان می­بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد)

   

  4-هزینه خرید اسناد معادل 2.000.000 ریال است که می‌بایست به شماره‌حساب 360005240 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1803380 به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

  5-محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

  6-ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.

  7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

  8-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 • 3519 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین اقلام انواع اقلام کابل فشار ضعیف (LV Cable)

  آگهی شناسایی‌سازندگان

  موضوع: شناسایی‌سازندگان ایرانی واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام انواع اقلام کابل فشار ضعیف (LV Cable)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام انواع اقلام کابل فشار ضعیف(LV Cable) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهر خلیج فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 31/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازندگان اقلام می‌بایست از لیست‌های مورد تأیید (AVL)شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت (NIOEC)و نفت و گاز پارس‌جنوبی (POGC)انتخاب شود.

  2-    سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 4 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است)

   

   

   

   

   

 • 3519 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین انواع اقلام کابل فشار متوسط (MV Cable)

  آگهی شناسایی‌سازندگان

  موضوع: شناسایی‌سازندگان ایرانی واجد‌شرایط جهت تأمین انواع اقلام کابل فشار متوسط (MV Cable)

   

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد‌شرایط جهت تأمین انواع اقلام کابل فشار متوسط(MV Cable) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهر خلیج‌فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 31/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازنده اقلام در وندور لیست ملی پتروشیمیNPC ، شرکت نفت گاز پارسPOGC ، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفتNIOEC حاضر باشد.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 4 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است)

   

   

   

   

 • 3519 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین اقلام ظروف تحت فشار (Vessel)

  آگهی شناسایی‌سازندگان

  موضوع: شناسایی سازندگان ایرانی واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام ظروف تحت فشار (Vessel)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی پیمانکاران واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام ظروف تحت‌فشار(Vessel) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهر خلیج‌فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 31/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازنده اقلام در وندور لیست ملی پتروشیمیNPC ، شرکت نفت گاز پارسPOGC ، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفتNIOEC حاضر باشد.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 4 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است)

   

   

   

   

 • 3519 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - اجرای عملیات قالب‌بندی و بتن‌ریزی فوندانسیون

   

  آگهی نوبتاولمناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای

  1-    نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: کارگاه بندرعباس خونسرخ، جنب پالایشگاه نفت قدیم، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی: 7931184199)

  2-     موضوع:مناقصهاجرای عملیات قالب‌بندی و بتن‌ریزی فوندانسیون و سازه بتنی پایپرک واحد 99 پروژه پتروپالایش مهر خلیج‌فارس

  3-    زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد

  3-1-متقاضیان می­بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد)

   

  4-هزینه خرید اسناد معادل 2.000.000 ریال است که می‌بایست به شماره‌حساب 360005240 نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد 1803380 به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

  5-محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.

  6-ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.

  7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

  8-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 • 3516 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین لوله و اتصالات مسی

   

  آگهی نوبتاولمناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای

  1-      نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: کارگاه خوزستان (جاده اهواز- خرمشهر، قبل از پادگان حمید، به سمت منطقه جفیر، روبروی روستای جفیر ثانی، کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی: 6445165129)

  2-      موضوع: مناقصه تأمین لوله و اتصالات مسی، مربوط به پروژهNGL3200

  3-      زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

  3-1-       متقاضیان می­بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد)

  3-2-       مهلت دریافت اسناد مناقصه پنج روز بعد از چاپ آگهی نوبت‌دوم می­باشد.

  4-هزینه خرید اسناد معادل 2.000.000 ریال است که می‌بایست به شماره‌حساب 360005240 نزد بانک تجارت به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

  5-محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر بهمدیریت حقوقی و قراردادهای کارگاه (جفیر)تحویل نمایند.

  6-ارائه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

  7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

  8-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 • 3516 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین (اجاره) دیزل ژنراتور

   

  آگهی نوبتاولمناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای

  1-      نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: کارگاه خوزستان (جاده اهواز- خرمشهر، قبل از پادگان حمید، به سمت منطقه جفیر، روبروی روستای جفیرثانی، کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی: 6445165129)

  2-      موضوع: مناقصه تأمین (اجاره) دیزل ژنراتور جهت تأمین برق سایت، مربوط به پروژهNGL3200

  3-      زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

  3-1-       متقاضیان می­بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد)

  3-2-       مهلت دریافت اسناد مناقصه پنج روز بعد از چاپ آگهی نوبت‌دوم می­باشد.

  4-هزینه خرید اسناد معادل 2.000.000 ریال است که می‌بایست به شماره‌حساب 360005240 نزد بانک تجارت به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

  5-محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر بهمدیریت حقوقی و قراردادهای کارگاه (جفیر)تحویل نمایند.

  6-ارائه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

  7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

  8-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 • 3516 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - ساخت و نصب اقلام باقیمانده HVAC ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی

   

  تجدیدآگهی نوبتاولمناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای

  1-      نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی: کارگاه خوزستان (جاده اهواز- خرمشهر، قبل از پادگان حمید، به سمت منطقه جفیر، روبروی روستای جفیر ثانی، کارخانه گاز و گاز مایع غرب کارون، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی: 6445165129)

  2-      موضوع: مناقصه ساخت و نصب اقلام باقیماندهHVAC ساختمان‌های صنعتی و غیرصنعتی، مربوط به پروژهNGL3200

  3-      زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد:

  3-1-       متقاضیان می­بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد)

  3-2-       مهلت دریافت اسناد مناقصه پنج روز بعد از چاپ آگهی نوبت‌دوم می­باشد.

  4-هزینه خرید اسناد معادل 2.000.000 ریال است که می‌بایست به شماره‌حساب 360005240 نزد بانک تجارت به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.

  5-محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر بهمدیریت حقوقی و قراردادهای کارگاه (جفیر)تحویل نمایند.

  6-ارائه تضامین جهت شرکت در مناقصه الزامی است.

  7-سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

  8-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

 • 3515 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - اجاره دیزل ژنراتور

  مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - اجاره دیزل ژنراتور

 • 3515 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - ساخت و نصب اقلام باقیماندهHVAC

  مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - ساخت و نصب اقلام باقیماندهHVAC

 • 3515 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تامین و لوله اتصالات مسی

  مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تامین و لوله اتصالات مسی

 • 3514 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین تجهیزات جریان‌سنج سطح متغیر

   

  آگهی شناسایی سازندگان و تأمین‌کنندگان

  موضوع: شناسایی سازندگان واجد‌شرایط جهت تأمین تجهیزات جریان‌سنج سطح متغیر (Variable Area Flowmeter)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان واجد‌شرایط جهت تأمین تجهیزات جریان‌سنج سطح متغیر (Variable Area Flowmeter) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهرخلیج فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 24/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازندگان اقلام می‌بایست از لیست‌های مورد تأیید (AVL)شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت (NIOEC)و نفت و گاز پارس‌جنوبی (POGC)انتخاب شود.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 3 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است).

   

   

   

   

   

   

 • 3514 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین تجهیزات ترانسمیتر سطح از نوع رادار و التراسونیک

  آگهی شناسایی سازندگان و تأمین‌کنندگان

  موضوع: شناسایی سازندگان/ تأمین‌کنندگان واجد‌شرایط جهت تأمین تجهیزات ترانسمیتر سطح از نوع رادار و التراسونیک (Ultrasonic and Radar Type Level Transmitter)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان/ تأمین‌کنندگان واجد‌شرایط جهت تأمین تجهیزات ترانسمیتر سطح از نوع رادار و التراسونیک (Ultrasonic and Radar Type Level Transmitter)

  مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهرخلیج فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 24/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازندگان اقلام می‌بایست از لیست‌های مورد تأیید (AVL)شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت (NIOEC)و نفت و گاز پارس‌جنوبی (POGC)انتخاب شود.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 3 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است).

   

   

   

   

   

 • 3514 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین اقلام جریان‌سنج توربینی

  آگهی شناسایی سازندگان و تأمین‌کنندگان

  موضوع: شناسایی سازندگان/ تأمین‌کنندگان واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام جریان‌سنج توربینی(Turbine Flowmeter)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان/ تأمین‌کنندگان واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام جریان‌سنج توربینی(Turbine Flowmeter) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهرخلیج فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 24/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازندگان اقلام می‌بایست از لیست‌های مورد تأیید (AVL)شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت (NIOEC)و نفت و گاز پارس‌جنوبی (POGC)انتخاب شود.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 3 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است).

   

   

   

   

   

 • 3513 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین تجهیزات جریان‌سنج سطح متغیر

  آگهی شناسایی سازندگان و تأمین‌کنندگان

  موضوع: شناسایی سازندگان واجد‌شرایط جهت تأمین تجهیزات جریان‌سنج سطح متغیر (Variable Area Flowmeter)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان واجد‌شرایط جهت تأمین تجهیزات جریان‌سنج سطح متغیر (Variable Area Flowmeter) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهرخلیج فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 24/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازندگان اقلام می‌بایست از لیست‌های مورد تأیید (AVL)شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت (NIOEC)و نفت و گاز پارس‌جنوبی (POGC)انتخاب شود.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 3 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است).

   

   

   

   

   

 • 3513 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین تجهیزات ترانسمیتر سطح از نوع رادار و التراسونیک

  آگهی شناسایی سازندگان و تأمین‌کنندگان

  موضوع: شناسایی سازندگان/ تأمین‌کنندگان واجد‌شرایط جهت تأمین تجهیزات ترانسمیتر سطح از نوع رادار و التراسونیک (Ultrasonic and Radar Type Level Transmitter)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان/ تأمین‌کنندگان واجد‌شرایط جهت تأمین تجهیزات ترانسمیتر سطح از نوع رادار و التراسونیک (Ultrasonic and Radar Type Level Transmitter)

  مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهرخلیج فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 24/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازندگان اقلام می‌بایست از لیست‌های مورد تأیید (AVL)شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت (NIOEC)و نفت و گاز پارس‌جنوبی (POGC)انتخاب شود.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 3 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است).

   

   

   

   

   

 • 3513 مناقصه - شرکت فرادست انرژی فلات - تأمین اقلام جریان‌سنج توربینی

  آگهی شناسایی سازندگان و تأمین‌کنندگان

  موضوع: شناسایی سازندگان/ تأمین‌کنندگان واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام جریان‌سنج توربینی(Turbine Flowmeter)

  شرکت فرادست انرژی فلات در نظر دارد نسبت به شناسایی سازندگان/ تأمین‌کنندگان واجد‌شرایط جهت تأمین اقلام جریان‌سنج توربینی(Turbine Flowmeter) مورد نیاز پروژه احداث پتروپالایشگاه مهرخلیج فارس اقدام نماید. از کلیه داوطلبان حائز صلاحیت لازم براساس پیش‌نیازهای ذیل دعوت به عمل می‌آید حداکثر تا تاریخ 24/02/1401 جهت اخذ فرم ارزیابی به آدرس ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید درخواست خود را ارسال نمایند.

  موارد پیش‌نیاز ارزیابی به شرح زیر اعلام می‌شود:

  1-    سازندگان اقلام می‌بایست از لیست‌های مورد تأیید (AVL)شرکت ملی پتروشیمی (NPC)، شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت (NIOEC)و نفت و گاز پارس‌جنوبی (POGC)انتخاب شود.

  2-    مناقصه‌گران سابقه موفق قبلی در قراردادهای نفت و گاز و پتروشیمی (حداقل 3 پروژه) داشته باشد (شرح معیارهای حداقلی و دستورالعمل بررسی سوابق برای پروژه‌های نفت و گاز در فرم‌های ارزیابی آورده شده است).