• 2809 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت (ناک) - تأمین، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش در دیتا سنترهای مراکز مخابراتی

   

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد تأمین، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش در دیتا سنترهای مراکز مخابراتی استان تهران و استان، آذربایجان شرقی(تبریز) را از طریق دومناقصه‌‌عام دومرحله‌ای و براساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به‌پایگاه اینترنتی شرکت ناک به‌آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders)  اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط مناقصه نسبت به ارسال پیشنهادات خود حداکثر تا روز دوشنبه 29 مهرماه 98 اقدام نمایند

  ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به‌شرح مندرج در اسناد مناقصه می‌باشد که می‌بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی و یا چک شرکتی با فرمت مورد نظر شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  مناقصه‌گران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 81718111-021، 81717146-021 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

  نقش اول کیفیت (https://nak-mci.ir/fa/tenders)

  شرکت نقش اول کیفیت، خدمات مدیریت شده مخابرات و فناوری اطلاعات در کلاس جهانی را که با استفاده از نوآوری و دانش، خلق ارزش نموده و بهترین تجربه را برای مشتری رقم می‌زند، ارایه می‌دهد.

 • 2812 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت (ناک) - تأمین، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش در دیتا سنترهای مراکز مخابراتی استان های مختلف

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد تأمین، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش در دیتا سنترهای مراکز مخابراتی استان تهران و استان، آذربایجان شرقی(تبریز) را از طریق دومناقصه‌‌عام دومرحله‌ای و براساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی با مراجعه به‌پایگاه اینترنتی شرکت ناک به‌آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders)  اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط مناقصه نسبت به ارسال پیشنهادات خود حداکثر تا روز دوشنبه 29 مهرماه 98 اقدام نمایند

  ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به‌شرح مندرج در اسناد مناقصه می‌باشد که می‌بایستی به‌صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی و یا چک شرکتی با فرمت مورد نظر شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  مناقصه‌گران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های: 81718111-021، 81717146-021 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

  نقش اول کیفیت (https://nak-mci.ir/fa/tenders)

  شرکت نقش اول کیفیت، خدمات مدیریت شده مخابرات و فناوری اطلاعات در کلاس جهانی را که با استفاده از نوآوری و دانش، خلق ارزش نموده و بهترین تجربه را برای مشتری رقم می‌زند، ارایه می‌دهد.

 • 2834 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - اجرای خدمات نگهداری میدانی سایت­های BTS استان تهران

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، اجرای خدمات نگهداری میدانی سایت­هایBTS استان تهران را از طریق مناقصه عام دو مرحله­ای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders/709) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، حداکثر تا روز شنبه 2 آذر ماه 98 اقدام نمایند.

  ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه می­باشد که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی و یا چک شرکتی با فرمت مورد نظر شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81717111 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2880 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - تامین غذای پرسنلی به همراه خدمات سرو در محل

  مناقصه عام دو مرحلهای 

   

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، تامین غذای پرسنلی به همراه خدمات سرو در محل را از طریق مناقصه عام دو مرحلهای و بر اساس شرایط و طرح قرارداد موجود به انجام برساند

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه میتوانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders/897)اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، حداکثر تا روز شنبه 21دی ماه 98 اقدام نمایند

  ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به شرح مندرج در اسناد مناقصه میباشد که میبایستی به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی و یا چک شرکتی با فرمت مورد نظر شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد. سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است

  مناقصهگران میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 09121791977 و09126330018 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند

   

  نقش اول کیفیت (https://nak-mci.ir/fa/tenders/897)

  مناقصه دو مرحله‌ای تهیه غذای پرسنل01--981011

  به آگاهی می‌رساند مناقصه با موضوع: تهیه غذای پرسنل شرکت نقش اول کیفیت به شماره 981011-01 در حال برگزاری می‌باشد

 • 2893 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - خرید تجهیزات مصرفی IT

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله­ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:خرید تجهیزات مصرفی IT

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز دوشنبه 7 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال است که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09128009545و 09122141956 و 81718111 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2893 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - خرید تجهیزات و اجرای خدمات طرح توسعه و نوسازی ساختمان نگهبانی مخابرات تبریز

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله­ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:خرید تجهیزات و اجرای خدمات طرح توسعه و نوسازی ساختمان نگهبانی مرکز مخابرات تبریز

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز دوشنبه 7 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 650.000.000 ریال است که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09128009545و 09122141956 و 81718111 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2894 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - خرید تابلو و لیبل مشخصات سایت

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله­ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:خرید تابلو و لیبل مشخصات سایت به شماره 03-981028

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 ظهر روز سه شنبه 8 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 260.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09121791977 و 09123276277 و 81717707 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2894 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت­های روستایی کل کشور

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:اجرای خدمات نظارت حین اجرا و ارزیابی کیفیت خدمات سایت­های روستایی کل کشور (پروژهUSO)

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 10:00 روز شنبه 5 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000 ریال است که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09124172422 و 81717111 (واحد زنجیره تامین) تماس حاصل نمایند.

 • 2894 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - تامین تجهیزات مصرفی پروژه فاز 8

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:تامین تجهیزات مصرفی پروژه فاز 8

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز شنبه 12 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 450.000.000 ریال است که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09125052173 و 81717474 (واحد زنجیره تامین) تماس حاصل نمایند.

 • 2900 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - اجرای خدمات درایو تست (منطقه نوکیا)

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:اجرای خدمات درایو تست (منطقه نوکیا)

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز سه‌شنبه 15 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09124172422 و 81717111 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2900 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - اجرای خدمات درایو تست (منطقه نوکیا)

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:اجرای خدمات درایو تست (منطقه نوکیا)

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز سه‌شنبه 15 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09124172422 و 81717111 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2902 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - خرید فیدر "8/7

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه: خرید فیدر "8/7

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز دوشنبه 21 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.800.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09125052173 و 81717474 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2902 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - تأمین تجهیزات و اجرای خدمات پسیو شبکه مرکز داده تهران

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه :تأمین تجهیزات و اجرای خدمات پسیو شبکه مرکز داده تهران

  -        مهلت تحویل پیشنهادات : ساعت 14:00 روز چهارشنبه 16 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2.500.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­ 81717146 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2902 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - خرید تجهیزات و اجرای خدمات پروژه مدیریت زیر ساخت دیتا سنتر

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله ­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:خرید تجهیزات و اجرای خدمات پروژه مدیریت زیر ساخت دیتا سنتر

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز چهارشنبه 23 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 400.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09124172422 و 81717111 (واحد زنجیره تامین) تماس حاصل نمایند.

 • 2904 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - خرید دیزل ژنراتور و اجرای خدمات نصب آن در مرکز مخابرات تهران

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:خرید دیزل ژنراتور و اجرای خدمات نصب آن در مرکز مخابرات تهران

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز شنبه 26 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 7.000.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 نزد پست بانک به نام شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09124172422 و 81717111 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2907 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - خرید تجهیزات TI (جامپر)

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله ­ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:خرید تجهیزاتTI (جامپر) به شماره 06-981114

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز دوشنبه 28 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 900.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09123276277 و 81717707 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

   

 • 2908 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - اجرای خدمات Pre-Launch Optimization استان‌های تهران و البرز

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:اجرای خدماتPre-Launch Optimization استان‌های تهران و البرز به شماره 981116-01

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز یکشنبه 27 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 750.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار 3 ماه، قابل تمدید تا 3 ماه دیگر و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09125052173 و 81717474 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2910 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصب PDU

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه عام دو مرحله ­ای بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه:خرید تجهیزات و اجرای خدمات نصبPDU به شماره 01-981120

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 ظهر روز سه‌شنبه مورخ 29 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 700.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09123276277 و 81717707 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2912 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - اجرای خدمات SSV پروژه USO کل کشور

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله ­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه: اجرای خدماتSSV پروژهUSO کل کشور

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت14:00 روز چهارشنبه 30 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 500.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 نزد پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09124172422 و 81717111 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.

 • 2912 مناقصه - شرکت نقش اول کیفیت - اجرای خدمات 2G, 3G, LTE Drive Test Service

  آگهی مناقصه

  شرکت نقش اول کیفیت (ناک) در نظر دارد، نسبت به برگزاری مناقصه دو مرحله­ای عام بر اساس شرایط زیر اقدام نماید.

  -        موضوع مناقصه: اجرای خدمات2G, 3G, LTE Drive Test Service

  -        مهلت تحویل پیشنهادات: ساعت 12:00 روز چهارشنبه 30 بهمن 98

  -        مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 1.000.000.000 ریال که می­بایستی به صورت ضمانتنامه بانکی و یا وجه نقد معادل سپرده جهت واریز به حساب شماره 39222010028673427201 پست بانک شرکت نقش اول کیفیت ارایه گردد.

  -        سایر موارد در اسناد مناقصه درج گردیده است.

  لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می­توانند از تاریخ نشر این آگهی با مراجعه به پایگاه اینترنتی شرکت نقش اول کیفیت، به آدرس (https://nak-mci.ir/fa/tenders) اسناد مناقصه مربوطه را دریافت و پس از مطالعه دقیق شرایط آن نسبت به ارسال پیشنهادات خود، اقدام نمایند.

  مناقصه­گران می­توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن­های 09124172422 و 81717111 (واحد زنجیره تأمین) تماس حاصل نمایند.