• 2863 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - تهیه و خرید کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز، حمل، نصب و اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی

  آگهی نوبت اول

  مناقصه‌عمومی

   

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مدیریت پروژه های آزادراهی در نظر دارد، موضوع قرارداد عملیات تهیه و خرید کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز، حمل، نصب و اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی بخشی از آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران شامل تبادلات آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران با جاده آبیک و اتوبان کرج- قزوین و جاده ماهدشت و عوارضی قطعه یکم و شعاع 500 متر قبل و بعد از ایستگاه عوارضی را با دریافت هزینه اسناد از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید.

  لذا از شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 25/09/1398 لغایت 01/10/1398 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه پنجم، پلاک 24، تلفن: 88109217-021، طبقه اول (دبیرمناقصات) مراجعه نمایند.

  مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی

  برآورد اولیه: 10.000.000.000 ریال

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 400.000.000 ریال

   

  مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 18/10/1398 به آدرس مذکور می‌باشد.

 • 2868 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - تهیه و خرید کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز، حمل، نصب و اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی بخشی از آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران

  آگهی نوبت دوم

  مناقصه‌عمومی

   

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مدیریت پروژه های آزادراهی در نظر دارد، موضوع قرارداد عملیات تهیه و خرید کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز، حمل، نصب و اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی بخشی از آزاد راه کنارگذر جنوبی تهران شامل تبادلات آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران با جاده آبیک و اتوبان کرج- قزوین و جاده ماهدشت و عوارضی قطعه یکم و شعاع 500 متر قبل و بعد از ایستگاه عوارضی را با دریافت هزینه اسناد از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش غیردولتی واگذار نماید.

  لذا از شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 01/10/1398 لغایت 07/10/1398 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه پنجم، پلاک 24، تلفن: 88109217-021، طبقه اول (دبیرمناقصات) مراجعه نمایند.

  مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی

  برآورد اولیه: 10.000.000.000 ریال

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 400.000.000 ریال

  مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 18/10/1398 به آدرس مذکور می‌باشد.

 • 2874 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مدیریت پروژه‌های آزاد راهی - عملیات تهیه و خرید کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز، حمل، نصب، اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی

  آگهی نوبت اول

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مدیریت پروژه‌های آزاد راهی در نظر دارد، موضوع قرار داد عملیات تهیه و خرید کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز، حمل، نصب، اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی بخشی از آزاد‌راه کنارگذر جنوبی تهران شامل تبادل ساوه و عوارضی قطعه دو و سه و شعاع 500 متر قبل و بعد از ایستگاه عوارضی را با دریافت هزینه اسناد (یک میلیون ریال) از طریق برگزاری مناقصه‌ عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید، لذا از شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 08/10/1398 لغایت 14/10/1398 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه پنجم، پلاک 24، طبقه اول (دبیرمناقصات) مراجعه و با تلفن: 88109217-021  تماس حاصل نمایند.

  مدت اجرا کار: 4 ماه شمسی

  برآورد اولیه: 8.770.000.000 ریال

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 370.000.000 ریال

  مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار: تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 01/11/1398 به آدرس مذکور می‌باشد.  

 • 2879 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - حمل، نصب، اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی بخشی از آزاد‌راه کنارگذر جنوبی تهران

  آگهی نوبت دوم

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) مدیریت پروژه‌های آزاد راهی در نظر دارد، موضوع قرار داد عملیات تهیه و خرید کلیه مصالح و اقلام مورد نیاز، حمل، نصب، اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی بخشی از آزاد‌راه کنارگذر جنوبی تهران شامل تبادل ساوه و عوارضی قطعه دو و سه و شعاع 500 متر قبل و بعد از ایستگاه عوارضی را با دریافت هزینه اسناد (یک میلیون ریال) از طریق برگزاری مناقصه‌ عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید، لذا از شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 14/10/1398 لغایت 21/10/1398 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه پنجم، پلاک 24، طبقه اول (دبیرمناقصات) مراجعه و با تلفن: 88109217-021  تماس حاصل نمایند.

  مدت اجرا کار: 4 ماه شمسی

  برآورد اولیه: 8.770.000.000 ریال

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 370.000.000 ریال

  مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار: تا ساعت 16:00 روز سه‌شنبه مورخ 01/11/1398 به آدرس مذکور می‌باشد.  

 • 2909 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - مدیریت پروژه‌های آزادراهی - پایه های روشنایی آزاد راه های کنارگذر جنوبی تهران و اراک- خرم آباد

  آگهی نوبت اول

  مناقصه عمومی

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- مدیریت پروژه‌های آزادراهی در نظر دارد، پایه های روشنایی آزاد راه های کنارگذر جنوبی تهران و اراک- خرم آباد را با دریافت هزینه اسناد از طریق برگزاری مناقصه عمومی از بخش غیردولتی و تولید‌کنندگان داخلی خرید نمایند.

  لذا از شرکت‌ها و تولید‌کنندگان واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 21/11/1398 لغایت 30/11/1398 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه پنجم، پلاک 24، طبقه اول (دبیر مناقصات) مراجعه نمایند.

  مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی

  برآورد اولیه: 70.000.000.000 ریال

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 900.000.000 ریال

  برای خرید اسناد مبلغ یک میلیون ریال به شماره شباIR780170000002171718507001 به نام ذیحسابی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- واحد اجرای آزادراه‌ها واریز گردد.

  مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 07/12/1398 به آدرس مذکور می‌باشد.

  شماره تماس: 88109217-021 (داخلی 1479 و 1465)

 • 2917 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - پایه‌های روشنایی آزاد راه های کنارگذر جنوبی تهران و اراک - خرم آباد

  آگهی نوبت دوم

  مناقصه عمومی

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- مدیریت پروژه‌های آزادراهی در نظر دارد، پایه‌های روشنایی آزاد راه های کنارگذر جنوبی تهران و اراک- خرم آباد را با دریافت هزینه اسناد از طریق برگزاری مناقصه عمومی از بخش غیردولتی و تولید‌کنندگان داخلی خرید نمایند.

  لذا از شرکت‌ها و تولید‌کنندگان واجد شرایط دعوت می‌شود از مورخ 01/12/1398 لغایت 08/12/1398 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه پنجم، پلاک 24، طبقه اول (دبیر مناقصات) مراجعه نمایند.

  مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی

  برآورد اولیه: 70.000.000.000 ریال

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 900.000.000 ریال

  برای خرید اسناد مبلغ یک میلیون ریال به شماره شباIR780170000002171718507001 به نام ذیحسابی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، واحد اجرای آزادراه‌ها واریز گردد.

  مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا ساعت 16:00 روز چهارشنبه مورخ 14/12/1398 به آدرس مذکور می‌باشد.

  شماره تماس: 88109217-021 (داخلی 1479 و 1465)

 • 2917 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - حمل، نصب، اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی بخشی از آزاد‌راه کنارگذر جنوبی تهران

  آگهی نوبت اول

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- مدیریت پروژه‌های آزادراهی در نظر دارد، موضوع قرارداد عملیات تهیه و خرید مصالح و اقلام مورد نیاز، حمل، نصب، اجرا و راه‌اندازی سیستم روشنایی بخشی از آزاد‌راه کنارگذر جنوبی تهران شامل تبادلات آزادراه کنار گذر جنوبی تهران

   با جاده قدیم ساوه، جاده قدیم قم، اتوبان تهران-قم، چرمشهر و عوارضی قطعه‌های دوم و سوم و شعاع 500 متر قبل و بعد از ایستگاه‌های عوارضی را با دریافت هزینه اسناد از طریق برگزاری مناقصه‌‌عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید، لذا از شرکت‌های واجد شرایط دعوت می‌شود از مورخ 01/12/1398 لغایت 07/12/1398 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، کوچه پنجم، پلاک 24، طبقه اول (دبیرمناقصات) مراجعه نمایند. (تهیه کابل‌ها و پایه‌ها و چراغ‌های روشنایی به عهده کارفرما می‌باشد.)

  مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی

  برآورد اولیه: 26.000.000.000 ریال

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 710.000.000 ریال

  برای خرید اسناد مبلغ یک میلیون ریال به شماره شباIR780170000002171718507001 به نام ذیحسابی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، واحد اجرای آزادراه‌ها واریز گردد.

  مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار: تا ساعت 16:00 روز چهار‌شنبه مورخ 14/12/1398 به آدرس مذکور می‌باشد.  

  شماره تماس: 88109217-021 (داخلی 1465و 1479)

 • 3038 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - عملیات خاکبرداری و خاکریزی بخشی از پروژه آزادراه اراک-خرم‌آباد

  مناقصه عمومی

  قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)-مدیریت پروژه‌های آزادراهی در نظر دارد موضوع اجرای عملیات خاکبرداری و خاکریزی بخشی از پروژه آزادراه اراک-خرم‌آباد را با دریافت هزینه اسناد از طریق برگزاری مناقصه عمومی به بخش غیر دولتی واگذار نماید.

  لذا از پیمانکاران واجد شرایط دعوت می‌شود از تاریخ 25/05/1399 لغایت 27/05/1399 جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت 08:00 صبح الی 16:00 به آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان خالد اسلامبولی(وزراء)، کوچه پنجم، پلاک24، طبقه چهارم(دبیرمناقصات) مراجعه نمایند.

  مدت اجرای کار: دو ماه شمسی

  برآورد اولیه: 57.000.000.000 ریال

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.000.000.000 ریال

  برای خرید اسناد مبلغ یک میلیون ریال به شماره شبا 710150000005154878143011IR به نام تنخواه گردان پرداخت واجد اجرایی آزادراه‌ها واریز گردد.

  مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار: لغایت ساعت 12:00 روز یکشنبه مورخ 02/06/1399 به آدرس مذکور می‌باشد.

  شماره تماس: 88109217-021(داخلی 1479)

 • 3205 مناقصه - واحد اجرایی سپاسد - خرید ترانس

  واحد اجرایی سپاسد-زیر نظر هلدینگ نیروی قرارگاه خاتم‌الانبیاء(ص) در نظر دارد مناقصه خرید ترانسKVA 2500و50 MVAاز طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

  پیمانکاران از تاریخ درج آگهی از تاریخ 23/12/99 تا تاریخ 21/01/1400 فرصت دارند نسبت به دریافت اسناد مناقصه به آدرس: میدان ونک، ابتدای خیابان ملاصدرا،نبش خیابان شاد، پلاک 11 مراجعه فرمایند یا با شماره 4-88643693 جهت هماهنگی تماس بگیرند.

  ضمناً تاریخ گشایش پاکات مورخ 22/01/1400 خواهد بود.

  هزینه تهیه اسناد مناقصه برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 • 3228 مناقصه - واحد اجرایی سپاسد - تهیه و تأمین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظت کاتدیک سامانه انتقال طرح گرمسیری

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای فشرده همزمان با ارزیابی کیفی(نوبت اول)

  موضوع مناقصه:تهیه و تأمین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات حفاظت کاتدیک سامانه انتقال طرح گرمسیری

  شرایط احراز شرکت کنندگان در مناقصه:پایه حداقل 4 در رشته تأسیسات و تجهیزات و ثبت نام شده در پایگاه ساجار

  دستگاه مناقصه‌گزار:قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)- هلدینگ نیرو-واحد اجرایی سپاسد

  سپرده شرکت در مناقصه: پنج میلیارد ریال

  مهلت فروش اسناد: تا تاریخ12/02/1400

  نشانی محل فروش اسناد:تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، ابتدای خیابان شاد، پلاک 11،تلفن: 88643795

  مهلت تحویل پاکات:22/02/1400تاریخ گشایش پاكات:پس از انجام ارزیابی کیفی، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

   

 • 3236 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)،هلدینگ تخصصی عمران ساحل - اجاره سه دستگاه بیل پیکور مکانیکی 220

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، هلدینگ تخصصی دریایی، واحد اجرایی مؤسسه عمران ساحل(کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک)

  موضوع مناقصه: اجاره سه دستگاه بیل پیکور مکانیکی 220

  مهلت مناقصه: از تاریخ 16/02/1400 لغایت 25/02/1400 (ده روز)

  تاریخ تحویل پاکت: 26/02/1400 و تاریخ گشایش پاکت: 27/02/1400

  مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از تاريخ شروع قرارداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 3.600.000.000 ریال(به حروف: سه میلیارد و ششصد میلیون ریال)

  به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه‌گزار(ضمانتنامه‌های صادره توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند مورد پذیرش می‌باشد) و یا واریز وجه نقد

  این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: بوشهر، شهرستان کنگان، روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مؤسسه عمران ساحل، کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تنبک، امور قراردادها، آقای مهندس عبداله‌زاده، آقای مهندس مسعودی

  تلفن: 5-31378702-077 و 09387646547 و 09017716518

  آدرس تهران: تهران‌پارس، اتوبان شهید عباس دوران(اسبدوانی قدیم)، میدان شهید مهتدی، جنب نیروی دریایی سپاه، مؤسسه عمران ساحل

 • 3236 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، هلدینگ تخصصی عمران ساحل - اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی پاکتی

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، هلدینگ تخصصی دریایی، واحد اجرایی مؤسسه عمران ساحل(کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک)

  موضوع مناقصه: اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی پاکتی 300-330

  مهلت مناقصه: از تاریخ 16/02/1400 لغایت 25/02/1400 (ده روز)

  تاریخ تحویل پاکت: 26/02/1400 و تاریخ گشایش پاکت: 27/02/1400

  مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی از تاريخ شروع قرارداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 750.000.000 ریال(به حروف: هفتصد و پنجاه میلیون ریال)

  به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه‌گزار(ضمانتنامه‌های صادره توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند مورد پذیرش می‌باشد) و یا واریز وجه نقد

  این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: بوشهر، شهرستان کنگان، روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مؤسسه عمران ساحل، کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تنبک، امور قراردادها، آقای مهندس عبداله‌زاده، آقای مهندس مسعودی

  تلفن: 5-31378702-077 و 09387646547 و 09017716518

  آدرس تهران: تهران‌پارس، اتوبان شهید عباس دوران(اسبدوانی قدیم)، میدان شهید مهتدی، جنب نیروی دریایی سپاه، مؤسسه عمران ساحل

 • 3236 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، هلدینگ تخصصی عمران ساحل - اجاره 10 دستگاه ژنراتور جهت معدن و سایت کارگاه

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، هلدینگ تخصصی دریایی، واحد اجرایی مؤسسه عمران ساحل(کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک)

  موضوع مناقصه: اجاره 10 دستگاه ژنراتور جهت معدن و سایت کارگاه

  مهلت مناقصه: از تاریخ 16/02/1400 لغایت 25/02/1400 (ده روز)

  تاریخ تحویل پاکت: 26/02/1400 و تاریخ گشایش پاکت: 27/02/1400

  مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی ازتاريخ شروع قرارداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 800.000.000 ریال(به حروف: هشتصد میلیون ریال)

  به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه‌گزار(ضمانتنامه‌های صادره توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند مورد پذیرش می‌باشد) و یا واریز وجه نقد

  این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.

  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: بوشهر، شهرستان کنگان، روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مؤسسه عمران ساحل، کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تنبک، امور قراردادها، آقای مهندس عبداله‌زاده، آقای مهندس مسعودی

  تلفن: 5-31378702-077 و 09387646547 و 09017716518

  آدرس تهران: تهران‌پارس، اتوبان شهید عباس دوران(اسبدوانی قدیم)، میدان شهید مهتدی، جنب نیروی دریایی سپاه، مؤسسه عمران ساحل

 • 3236 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، هلدینگ تخصصی عمران ساحل - اجاره دو دستگاه دریل واگن جهت حفاری در معادن

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای

  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، هلدینگ تخصصی دریایی، واحد اجرایی مؤسسه عمران ساحل(کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تمبک)

  موضوع مناقصه: اجاره دو دستگاه دریل واگن جهت حفاری در معادن

  مهلت مناقصه: از تاریخ 16/02/1400 لغایت 25/02/1400 (ده روز)

  تاریخ تحویل پاکت: 26/02/1400 و تاریخ گشایش پاکت: 27/02/1400

  مدت قرارداد: دوازده ماه شمسی ازتاريخ شروع قرارداد

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.700.000.000 ریال(به حروف: یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال)

  به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه‌گزار(ضمانتنامه‌های صادره توسط مؤسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند مورد پذیرش می‌باشد) و یا واریز وجه نقد

  این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه: بوشهر، شهرستان کنگان، روبروی سایت دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، مؤسسه عمران ساحل، کارگاه بندر خدماتی و صادراتی تنبک، امور قراردادها، آقای مهندس عبداله‌زاده، آقای مهندس مسعودی

  تلفن: 5-31378702-077 و 09387646547 و 09017716518

  آدرس تهران: تهران‌پارس، اتوبان شهید عباس دوران(اسبدوانی قدیم)، میدان شهید مهتدی، جنب نیروی دریایی سپاه، مؤسسه عمران ساحل

 • 3246 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)-مؤسسه پترو صنعت - تکمیل بانک اطلاعاتی خود جهت واگذاری عملیات پایپینگ (GRE)خطوط لوله پروژهDMC

  آگهی شناسایی پیمانکار

   

  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)/ مؤسسه پترو صنعت در نظر دارد برای تکمیل بانک اطلاعاتی خود جهت واگذاری عملیات پایپینگ(GRE)خطوط لوله پروژهDMCفاز 2 و 3 عسلویه را به پیمانکار واجد شرایط, اقدام نماید.

  لذا به موجب این آگهی از کلیه اشخاص حقوقی که دارای تمایل، توانمندی و سابقه فنی و مالی مناسب جهت اجرای خدمات مذکور می باشند دعوت به عمل می‌آید اسناد و مدارک ذیل را جهت بررسی و ارزیابی فنی ارسال نمایند.

  1-اسناد ثبت تأسیس , آخرین آگهی تغییرات در خصوص سرمایه ثبت شده شرکت و صاحبان امضاء مجاز

  2-گواهی صلاحیت پیمانکاری(گواهینامه‌های صلاحیت پیمانکاری با حداقل پایه 5 رشته نفت و گاز / تأسیسات/ ابنیه)یا هر نوع گواهی و مجوز دال بر اجازه شرکت جهت انجام خدمات مورد نظر

  3-لیست پروژه‌های اجرا شده مشابه قبلی یا در دست اجراء در ده سال گذشته مشتمل بر عنوان پروژه، نام کارفرما، خلاصه اقدامات انجام گرفته توسط شرکت و شماره تماس کارفرمایان مربوطه

  4-مشخصات و تخصص مدیران کنونی و افراد شاخص با ذکر مدارک تحصیلی و سابقه کار

  5-رضایتنامه‌های دریافتی از کارفرمایان در ده سال گذشته

  6-گواهی بانکی اعتبار مالی یا هرگونه مدرکی دال بر توانایی مالی شرکت

  7-فهرست امکانات و تجهیزات شرکت به انضمام اسناد و مدارک آن

  8-سایر اسناد و مدارکی که به تشخیص شرکت و با توجه به نوع خدمات مذکور مفید بوده و در فرآیند شناسایی و ارزیابی اولیه پیمانکار مؤثر باشد.

  *متقاضیان محترم میبایست اطلاعات فوق را در قالب یک لوح فشرده به آدرس:تهران،میدان تجریش، خیابان مقدسی(مژده)، پلاک 37، طبقه سوم، دفتر امور پیمان‌ها و مناقصات پترو صنعت ارسال نمایند.

  *جهت اخذ اطلاعات بیشتر و یا أخذ تأییدیه وصول اسناد، شرکت‌های محترم می‌توانند در ساعات 08:00 الی 14:00 روزهای شنبه تا چهارشنبه با شماره 09126342866 -09124118606تماس حاصل فرمایند.

  *مهلت ارسال اسناد و مدارک درخواستی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 10/03/1400می باشد.

  *بدیهی است ارسال اسناد مذکور توسط شرکتهای محترم هیچگونه حقی برای متقاضیان ایجاد ننموده و پس از ارزیابی کیفی شرکت کنندگان، اسناد مناقصه در اختیار شرکت‌های واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

   

 • 3273 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، هلدینگ تخصصی نیرو، واحد اجرایی مؤسسه ایستاب - خاک‌برداری، بارگیری و حمل مصالح حفاری‌شده (نخاله)

  آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله‌ای) نوبت دوم

  مناقصه‌گزار:قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، هلدینگ تخصصی نیرو، واحد اجرایی مؤسسه ایستاب (کارگاهO3) خط 3 قطار شهری مشهد

  موضوع مناقصه:خاک‌برداری، بارگیری و حمل مصالح حفاری‌شده (نخاله) ایستگاهO3 خط 3 قطار شهری مشهد

  مدت قرارداد:10 ماه می‌باشد.

  مهلت مناقصه:از روز سه‌شنبه مورخ 01/04/1400 به مدت 8 روز می‌باشد.

  تاریخ تحویل پاکت:روز چهارشنبه مورخ 09/04/1400 و تاریخ گشایش پاکت: 15/04/1400 می‌باشد.

  مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:662.500.000 (ششصد و شصت و دو میلیون و پانصد هزار) ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی به نفع دستگاه مناقصه‌گزار (ضمانتنامه‌های صادره توسط مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز رسمی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند موردپذیرش می‌باشد) و یا واریز وجه نقد.

  - این مؤسسه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  - سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج‌شده است.

  - هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  آدرس جهت تحویل اسناد مناقصه:مشهد، خیابان شیرازی، شیرازی 1/2، کارگاه مؤسسه ایستاب می‌باشد.

  - دریافت اسناد فقط با ارائه اصل فیش واریز وجه مبلغ 1.000.000 (یک‌میلیون) ریال به‌حساب 5151718069003 شماره شباIR740150000005151718069003 بانک سپه، شعبه ملاصدرا تهران در وجه تنخواه درآمد واحد اجرایی امکان‌پذیر است.

  - وجه مذکور به‌هیچ‌عنوان قابل‌استرداد نمی‌باشد.

 • 3277 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) - اجرای عملیات خاک‌برداری ماشینی کانال‌های خطوط زیرزمینی واحد آفسایت و پایپرک‌های واحد هوا پتروشیمی دماوند.

   

  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی - واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند

  شماره مناقصه:DMPC/OFFS/P/400/1120

  موضوع مناقصه:اجرای عملیات خاک‌برداری ماشینی کانال‌های خطوط زیرزمینی واحد آفسایت و پایپرک‌های واحد هوا پتروشیمی دماوند.

  مبلغچهار میلیون ریال بابت دریافت اسناد مناقصه به شماره‌حساب 5151711012010 بانک سپه به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واریز شود.

  آخرین‌مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثرهفت روز پس از درج آگهی

  آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: حداکثر ده روز پس از درج آگهی

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ 7.440.000.000 ريال (هفت میلیارد و چهارصد و چهل میلیون ریال)به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد تأیید مناقصه‌گزار می‌باشد.

  مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج‌شده است.

  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  آدرس جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

  تهران،شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، تلفن: 88576240-021 داخلی 1376، مدیریت حقوقی و قراردادها

  استان بوشهر، شهرستان عسلویه، سه‌راه پتروشیمی به سمت جاده شیرینو، فرعی سوم، سمت چپ، پروژه پتروشیمی دماوند - هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی، واحد پیمان و رسیدگی، تلفن تماس: 37263292-077 و 37262547-077 داخلی 113 یا 133 واحد پیمان و رسیدگی

   

   

 • 3277 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) - جرای عملیات داربست بندی خطوط پایپینگ 1CR، 2CR،3CR محدوده آفسایت پتروشیمی دماوند.

   

  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) – هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی - واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند

  شماره مناقصه: DMPC/OFFS/P/400/1120

  موضوع مناقصه: اجرای عملیات داربست بندی خطوط پایپینگ 1CR، 2CR،3CR محدوده آفسایت پتروشیمی دماوند.

  مبلغ چهار میلیون ریال بابت دریافت اسناد مناقصه به شماره‌حساب 5151711012010 بانک سپه به نام قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واریز شود.

  آخرین‌مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر هفت روز پس از درج آگهی

  آخرین‌مهلت تسلیم پیشنهادات: حداکثر ده روز پس از درج آگهی

  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: تضمین شرکت در مناقصه معادل مبلغ 3.431.000.000 ريال (سه میلیارد و چهارصد و سی یک میلیون ریال) به‌صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و مورد تأیید مناقصه‌گزار می‌باشد.

  مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهادات مختار است سایر اطلاعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه درج‌شده است.

  هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

  آدرس جهت دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

  تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، تلفن: 88576240-021 داخلی 1376، مدیریت حقوقی و قراردادها

  استان بوشهر، شهرستان عسلویه، سه‌راه پتروشیمی به سمت جاده شیرینو، فرعی سوم، سمت چپ، پروژه پتروشیمی دماوند - هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی، واحد پیمان و رسیدگی، تلفن تماس: 37263292-077 و 37262547-077 داخلی 113 یا 133 واحد پیمان و رسیدگی

   

   

 • 3277 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) - خرید جمپرهای ارت مربوط به گالری‌های واحد آفسایت پروژه پتروشیمی دماوند

   

  ارزیابی عمومی

  1-  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند

  2-  نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، طبقه همکف.

  3-  موضوع مناقصه: خرید جمپرهای ارت مربوط به گالری‌های واحد آفسایت پروژه پتروشیمی دماوند واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) بر اساس وندور لیست‌هایNPC/MOP.

  4-  زمان، مهلت و محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه:

  1-4- متقاضیان می‌توانند حداکثر به مدت 4 روز کاری از تاریخ نشر آگهی با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن: 88576240-021 داخلی 1362 اسناد ارزیابی فنی و بازرگانی خود شامل موارد ذیل را در وقت مقرر به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند.

   1-1-4- بر اساس وندور لیست‌هایNPC/MOP.

   2-1-4- نامه حد اعتباری از بانک جهت ارائه ضمانتنامه بانکی

   3-1-4- مالکیت دفتر شرکت (اسناد وجود انبار و سیستم انبارداری، اسناد مالکیت شرکت)

   4-1-4- رزومه کلی شرکت

   5-1-4- توان مدیریت و کارآمدی (گواهینامهISO، تجربه و سابقه مدیران و کارکنان کلیدی)

   6-1-4- اسناد ثبتی (لیست اعضای هیأت مدیره، گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، آگهی تأسیس و تغییرات، اساسنامه)

   7-1-4- ارزیابی مشتریان قبلی (رضایت‌نامه، حسن انجام کار)

   8-1-4- ارزیابی مالی (لیست پروژه‌های 5 سال اخیر به همراه مبلغ قرارداد بالای 3 میلیارد، اصل قراردادهای 5 سال اخیر)

  EMAIL:

   TO: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  5- ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

  6-مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  7-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

   

 • 3277 مناقصه - قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) - خرید سیستم اطفا حریق (60 سیلندر CO2) به همراه کلیات متعلقات مربوطه ساختمان کنترل مرکزی (CCR)

   

   

  ارزیابی عمومی دو مرحله‌ای

   

  1-  مناقصه‌گزار: قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند

  2-  نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: واحد اجرایی پروژه پتروشیمی دماوند به نشانی: تهران، شهرک غرب (قدس)، بلوار دادمان، نبش خیابان شفق، ساختمان توحید، طبقه همکف.

  3-  موضوع مناقصه: خرید سیستم اطفا حریق (60 سیلندرCO2) به همراه کلیات متعلقات مربوطه ساختمان کنترل مرکزی (CCR) پروژه پتروشیمی دماوند واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس (عسلویه) بر اساس وندور لیست‌هایNPC/MOP.

  4-  زمان، مهلت و محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه:

  1-4- متقاضیان می‌توانند حداکثر به مدت 4 روز کاری از تاریخ نشر آگهی با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن: 88576240-021 داخلی 1368 و 1360 اسناد ارزیابی فنی و بازرگانی خود شامل موارد ذیل را در وقت مقرر به آدرس ایمیل ذیل ارسال نمایند.

   1-1-4- نمایندگی فروش کالا و خدمات پس از فروش (نمایندگی برند خارج ازAVL NPC/MOP، نمایندگی برندAVL NPC/MO سیستم مدیریت خدمات پس از فروش)

   2-1-4- نامه حد اعتباری از بانک جهت ارائه ضمانتنامه بانکی

   3-1-4- مالکیت دفتر شرکت (اسناد وجود انبار و سیستم انبارداری، اسناد مالکیت شرکت)

   4-1-4- رزومه کلی شرکت

   5-1-4- توان مدیریت و کارآمدی (گواهینامهISO، تجربه و سابقه مدیران و کارکنان کلیدی)

   6-1-4- اسناد ثبتی (لیست اعضای هیأت مدیره، گواهینامه ثبت‌نام در نظام مالیات بر ارزش‌افزوده، آگهی تأسیس و تغییرات، اساسنامه)

   7-1-4- ارزیابی مشتریان قبلی (رضایت‌نامه، حسن انجام کار)

   8-1-4- ارزیابی مالی (لیست پروژه‌های 5 سال اخیر به همراه مبلغ قرارداد، اصل قراردادهای 5 سال اخیر)

  EMAIL:

   TO: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

   CC: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

  2-4- ارائه ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

  3-4- مناقصه‌گزار در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

  4-4- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.