امروز 43
 • تاریخ : جمعه - ۲۹ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 19 - July - 2024
 • ساعت :

  آرشیو روزانه : 15 - تیر - 1403

  روزنامه مناقصه مزایده ۴۱۰۸ (۰۳٫۰۴٫۱۶)
  15 - تیر - 1403
  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – حمل سگمنت
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – حمل سگمنت

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای نوبت اول موسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «حمل سگمنت از کارخانه سگمنت سازی به کارگاه ایستگاه دریاچه چیتگر پروژه خط ۱۰ مترو تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. مدت‌زمان اجرا: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۹ ماه شمسی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین ابزار برشی موردنیاز دستگاه حفاری
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین ابزار برشی موردنیاز دستگاه حفاری

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نوبت اول موسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «عملیات تأمین ابزار برشی موردنیاز دستگاه حفاری مکانیزه (TBM) جهت پروژه خط ۱۰ مترو تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. مدت‌زمان اجرا: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۲ ماه شمسی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: به‌صورت ۴۰ درصد […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین ۲ ست رولینگ استاک جهت ترابری
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین ۲ ست رولینگ استاک جهت ترابری

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نوبت اول موسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «عملیات تأمین ۲ ست رولینگ استاک جهت ترابری در مسیر تونل حفاری مکانیزه پروژه خط ۱۰ مترو تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. مدت‌زمان اجرا: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۵ ماه شمسی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین گریس HBW دستگاه حفاری مکانیزه تونل
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین گریس HBW دستگاه حفاری مکانیزه تونل

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نوبت اول موسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «تأمین گریس HBW دستگاه حفاری مکانیزه تونل (TBM) پروژه خط ۱۰ مترو تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. مدت‌زمان اجرا: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۶ ماه شمسی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: به‌صورت ۵۰ درصد نقد و […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین فوم حفاری موردنیاز دستگاه حفاری مکانیزه
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین فوم حفاری موردنیاز دستگاه حفاری مکانیزه

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نوبت اول موسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «تأمین فوم حفاری موردنیاز دستگاه حفاری مکانیزه تونل (TBM) پروژه خط ۱۰ مترو تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. مدت‌زمان اجرا: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۳ ماه شمسی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: به‌صورت ۵۰ درصد نقد […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین گریس ماستیک
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین گریس ماستیک

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نوبت اول موسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «تأمین گریس ماستیک موردنیاز دستگاه حفاری مکانیزه تونل (TBM) پروژه خط ۱۰ مترو تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. مدت‌زمان اجرا: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۶ ماه شمسی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: به‌صورت ۴۰ درصد نقد […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین ۳ عدد سیل اینترنال
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – موسسه مهندسی رهاب – تأمین ۳ عدد سیل اینترنال

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نوبت اول موسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «مناقصه‌عمومی تأمین ۳ عدد سیل اینترنال و ۳ عدد سیل اکسترنال پروژه خط ۱۰ مترو تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. مدت‌زمان اجرا: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۳ ماه شمسی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: به‌صورت ۱۰۰ […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت انتقال داده‌های آسیاتک – خرید ترانس
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت انتقال داده‌های آسیاتک – خرید ترانس

  شرکت انتقال داده‌های آسیاتک الحاقیه شماره یک خرید ترانس موضوع الحاقیه: تمدید مدت زمان مناقصه شماره مناقصه: ۰۲–۱۴۰۳۰۴ مهلت تمدید:۲۰ تیرماه ساعت ۱۷:۰۰   با توجه به تعدد درخواست‌های واصله برای تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه خرید ترانس، زمان تحویل پاکات پیشنهاد تا روز چهارشنبه مورخ ۲۰ تیرماه ساعت ۱۷:۰۰ تمدید می‌گردد.   مناقصه گر […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت انتقال داده‌های آسیاتک – خرید تابلوهای MV
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت انتقال داده‌های آسیاتک – خرید تابلوهای MV

  شرکت انتقال داده‌های آسیاتک الحاقیه شماره یک خرید تابلوهای MV موضوع الحاقیه: تمدید مدت‌زمان مناقصه شماره مناقصه: ۰۱–۱۴۰۳۰۴ مهلت تمدید:۲۰ تیرماه ساعت ۱۷:۰۰   با توجه به تعدد درخواست‌های واصله برای تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه تابلوهای MV، زمان تحویل پاکات پیشنهاد تا روز چهارشنبه مورخ ۲۰ تیرماه ساعت ۱۷:۰۰ تمدید می‌گردد.   مناقصه گر […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت انتقال داده‌های آسیاتک – خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق FM200
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت انتقال داده‌های آسیاتک – خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق FM200

  شرکت انتقال داده‌های آسیاتک الحاقیه شماره یک خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق FM200 موضوع الحاقیه: تمدید مدت‌زمان مناقصه شماره مناقصه: ۰۴–۱۴۰۳۰۴ مهلت تمدید:۲۳ تیرماه ساعت ۱۷:۰۰   با توجه به تعدد درخواست‌های واصله برای تمدید مهلت ارائه پیشنهادات مناقصه خرید، نصب و راه‌اندازی سیستم اعلام و اطفا حریق FM200، زمان تحویل […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – گروه صنایع سیمان کرمان – بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام واحد ۲ کارخانه سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط جهت بابیت ریزی یاتاقان اصلی گلویی آسیاب مواد خام واحد ۲ کارخانه سیمان کرمان، به […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید کابل فیبر نوری
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – خرید کابل فیبر نوری

  آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHD – ۰۳۰۹۰۲۲ – T20 موضوع آگهی: خرید کابل فیبر نوری برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ساخت COLUMN (اسپول) پمپ
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – ساخت COLUMN (اسپول) پمپ

  آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHD – ۰۲۰۵۰۰۰۶ -T31 موضوع آگهی: ساخت COLUMN (اسپول) پمپ برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط عمومی و امور بین الملل  

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش – تجهیزات لرزه‌نگاری
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش – تجهیزات لرزه‌نگاری

                آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی – دومرحله‌ای  شماره مناقصه TENCO-TENDER-03-51 ۱-     شرکت توسعه انرژی و نفت نگین آفاق کیش (تنکو) در نظر دارد تجهیزات لرزه‌نگاری موضوع مناقصه خود را جهت به‌کارگیری در پروژه‌های لرزه‌نگاری از یک شرکت واجد صلاحیت خریداری نماید. ۲-    موضوع مناقصه: خرید تجهیزات لرزه‌نگاری ۳-    زمان تحویل: ۱ هفته ۴-    شرایط مناقصه: […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی – توسعه و تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب بجنورد
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی – توسعه و تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب بجنورد

   آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی فشرده شرکت آب و فاضلاب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی بر اساس قانون برگزاری مناقصات پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همراه با ارزیابی‌کیفی فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (WWW.SETADIRAN.IR)  انجام و به شرکت‌های ذیصلاح واگذار نماید.   […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری و انشعابات فاضلاب
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – خدمات بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات شبكه جمع‌آوری و انشعابات فاضلاب

  آگهي فراخوان تجدید اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۵-۱۴۰۳                                              شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تجدید اول مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۷ برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك.
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران – عمليات بهسازي خط انتقال فاضلاب شهر كهريزك.

  آگهي فراخوان تجديد اول مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۶-۱۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران در نظر دارد تا تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره فراخوان ۲۰۰۳۰۹۲۵۰۰۰۰۰۰۱۶ برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران – نصب و نگهداری تجهیزات ایمنی ترافیکی
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران – نصب و نگهداری تجهیزات ایمنی ترافیکی

      مناقصه‌عمومی شماره: ۰۶-۱۴۰۳ آگهي مناقصه‌عمومی  سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در نظر دارد پروژه‌های­­ زیر را از طريق مناقصه‌عمومی واگذار نمايد، بدينوسيله از کليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت به عمل مي­آيد جهت شرکت در مناقصه به سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.   شماره مناقصه موضوع مناقصه برآورد […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران – يمن سازي رفيوژ بزرگراه‌هاي پهنه شمالي
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران – يمن سازي رفيوژ بزرگراه‌هاي پهنه شمالي

  مناقصه عمومی شماره: ۰۷-۱۴۰۳ آگهي مناقصه عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيك شهر تهران در نظر دارد پروژه های­­ زیر را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد، بدينوسيله از کليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت دعوت به عمل مي­آيد جهت شرکت در مناقصه به سامانه الکترونیک دولت (ستاد) به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.    شماره […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – اجرای عملیات ویدئو متری شبکه جمع‌آوری فاضلاب
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – اجرای عملیات ویدئو متری شبکه جمع‌آوری فاضلاب

  آگهي تجديد مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ۱۴/۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی)، با موضوع اجرای عملیات ویدئو متری شبکه جمع‌آوری فاضلاب به طول ۱۱۰ کیلومتر به اقطار ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلی‌متر بر اساس استاندارد WRC و ضابطه شماره ۶۷۷ در محدوده […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – عملیات بازدید مانور منهول
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – عملیات بازدید مانور منهول

  آگهي تجديد مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ۱۵/۴۰۳ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی (یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی)، با موضوع اجرای عملیات بازدید مانور منهول های فاضلاب و تهیه شناسنامه در محدوده شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره ۲۰۰۳۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۱۵ از طریق سامانه […]

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – فروش انواع خودرو سبک
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – فروش انواع خودرو سبک

   آگهي مزايده عمومي يک مرحله اي شماره ۱۰۰۳۰۹۲۷۳۴۰۰۰۰۰۵ مرجع ۱۴۰۳۱۰۰۳۳۳۴۸ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد نسبت به فروش انواع خودرو سبک موجود مطابق جدول ذيل به متقاضیان واجد شرايط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اقدام نماید. شرح مختصري از كالا (نوع، كميت وكيفيت كالا) ردیف نوع خودرو ایران پلاک مبلغ […]

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش ماهی پرورشی گرمابی نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۳۵ تن انواع ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان‌های شماره ۲ واحد مهدشت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده با […]

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش انواع برنج ایرانی
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش انواع برنج ایرانی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش انواع برنج ایرانی شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد حدود ۱۸ تن انواع برنج ایرانی را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ فرم شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت فولاد آلیاژی ايران – مقدار ۱۷،۱۰۰ عدد نازل‌های ریخته‌گری جریان باز
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شركت فولاد آلیاژی ايران – مقدار ۱۷،۱۰۰ عدد نازل‌های ریخته‌گری جریان باز

  آگهی مناقصه‌عمومی شماره ۰۱/م/ث /۱۴۰۳ شركت فولاد آلیاژی ايران در نظر دارد مقدار ۱۷،۱۰۰ عدد نازل‌های ریخته‌گری جریان باز و ۳،۵۰۰ عدد قطع کننده جریان آزاد ریخته‌گری جریان باز (فولادسازی ۲) موردنیاز خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت‌هایی که توانایی تأمین و تحویل کالاهای نامبرده رادارند، دعوت می‌شود در مناقصه […]

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید انواع سبد پلاستیکی و ملزومات بسته‌بندی
  15 - تیر - 1403

  ۴۱۰۸ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید انواع سبد پلاستیکی و ملزومات بسته‌بندی

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید انواع سبد پلاستیکی و ملزومات بسته‌بندی (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید حدود ۶۵۰٫۰۰۰ عدد انواع سبد پلاستیکی و ملزومات بسته‌بندی از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز […]

  برو بالا