امروز 22
 • تاریخ : جمعه - ۳۱ - شهریور - ۱۴۰۲
 • برابر با : Friday - 22 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات ومزایده های شرکت آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران

  ۳۸۷۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خدمات اجاره تعداد ۳۲ دستگاه خودرو
  7 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۹ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خدمات اجاره تعداد ۳۲ دستگاه خودرو

  آب دُرناب موضوع: آگهي مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ٤٠٢/١٦ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی، با موضوع انجام خدمات اجاره تعداد ۳۲ دستگاه خودرو (انواع سمند، پژو، تندر ۹۰ و پرشیا) با طرح ترافیک مدل سال ۱۴۰۰ به بالا به‌منظور سرویس‌دهی به […]

  ۳۸۶۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – برون‌سپاری خدمات راهبردي
  19 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۳ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – برون‌سپاری خدمات راهبردي

  آب دّرناب موضوع: آگهي تجديد مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ۱۲/۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی، با موضوع برون‌سپاری خدمات راهبردي (بهره‌برداری، نگهداشت، تعميرات) انشعابات و شبكه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره […]

  ۳۸۰۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – برون‌سپاری خدمات راهبردی
  7 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۴ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – برون‌سپاری خدمات راهبردی

  آب دُر ناب موضوع: آگهي مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ۵/۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی، با موضوع برون‌سپاری خدمات راهبردی (بهره‌برداری، نگهداشت، تعمیرات) انشعابات و شبکه جمع‌آوری فاضلاب در محدوده شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره […]

  ۳۸۰۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خدمات قرائت كنتور در محدوده تحت پوشش
  2 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۰ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خدمات قرائت كنتور در محدوده تحت پوشش

  قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی است موضوع: آگهي تجديد مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ۴/۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی، با موضوع انجام خدمات قرائت كنتور در محدوده تحت پوشش شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره […]

  ۳۷۸۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید انواع شیرآلات برای خطوط انتقال
  16 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۶ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید انواع شیرآلات برای خطوط انتقال

  قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی ست آگهي تجديد مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) ۲/۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای، با موضوع خرید انواع شیرآلات برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب برای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره ۲۰۰۲۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی […]

  ۳۷۸۶ مناقصه –  شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید تعداد ۱۴ ایستگاه ۵ پارامتری
  16 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۶ مناقصه –  شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید تعداد ۱۴ ایستگاه ۵ پارامتری

  قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی ست آگهي تجديد مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) ۱/۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با موضوع خرید تعداد ۱۴ ایستگاه ۵ پارامتری اندازه‌گیری مشخصات کیفی آب (دما، کلر، کدورت،pH، EC) به‌صورت پیوسته همراه با فونداسیون، سیستم ذخیره‌سازی برق، سامانه ارتباطی اسکادا در مخازن اضطراری […]

  ۳۷۸۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خدمات قرائت كنتور در محدوده تحت پوشش
  15 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خدمات قرائت كنتور در محدوده تحت پوشش

  قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی ست   آگهي مناقصه‌عمومی (يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی) ۳/۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای همزمان با ارزیابی‌کیفی، با موضوع انجام خدمات قرائت كنتور در محدوده تحت پوشش شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره ۲۰۰۲۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۰۳ از […]

  ۳۷۸۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید انواع شیرآلات برای خطوط انتقال
  15 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید انواع شیرآلات برای خطوط انتقال

  قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی ست آگهي تجديد مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) ۲/۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای، با موضوع خرید انواع شیرآلات برای خطوط انتقال و شبکه توزیع آب برای شرکت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران را به شماره ۲۰۰۲۰۹۳۷۶۳۰۰۰۰۰۲ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی […]

  ۳۷۸۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید تعداد ۱۴ ایستگاه ۵ پارامتری
  15 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۵ مناقصه – شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران – خرید تعداد ۱۴ ایستگاه ۵ پارامتری

  قطره قطره آب، لحظه لحظه زندگی ست آگهي تجديد مناقصه‌عمومی (دومرحله‌ای) ۱/۴۰۲ شركت آب و فاضلاب منطقه ۳ شهر تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با موضوع خرید تعداد ۱۴ ایستگاه ۵ پارامتری اندازه‌گیری مشخصات کیفی آب (دما، کلر، کدورت،pH، EC) به‌صورت پیوسته همراه با فونداسیون، سیستم ذخیره‌سازی برق، سامانه ارتباطی اسکادا در مخازن اضطراری […]

  برو بالا