امروز 0
 • تاریخ : شنبه - ۲۳ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 13 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات ومزایده های شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر

  ۴۰۷۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی
  5 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی

  آگهی مناقصه شماره ۰۱/۴۰۳/ م / ع آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی سایت شرکت جهان فولاد سیرجان شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه اجرای زیرسازی انشعاب ریلی سایت شرکت جهان فولاد سیرجان را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای رتبه حداقل […]

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای پروژه میکرو پایل
  21 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای پروژه میکرو پایل

  آگهی تجدید مناقصه شماره ۳۶/۴۰۲/م/ع آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی ساختمان اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی ساختمان اداری […]

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی
  21 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی

  آگهی تجدید مناقصه شماره ۳۳/۴۰۲/م/ع آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی تهیه مصالح، ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، تهیه مصالح، ساخت،‌حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری را به شرکت های […]

  ۴۰۲۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز
  11 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز سایت گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهردر نظر دارد، تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز سایت گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای حداقل […]

  ۴۰۲۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی
  11 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی

  آگهی مناقصه شماره ۳۶/۴۰۲/م/ع آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی ساختمان اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، اجرای پروژه میکرو پایل، فونداسیون و سقف عرشه فولادی ساختمان اداری خود […]

  ۴۰۱۷ مناقصه – شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر – خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان
  30 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۷ مناقصه – شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر – خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان

  آگهی مناقصه‌عمومی ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، ارائه خدمات بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان خود را به شرکت‌های بیمه واجدشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید جهت اخذ اسناد […]

  ۴۰۱۷ مزایده – شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر – فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌ها
  30 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۷ مزایده – شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر – فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌ها

  آگهی تجدید مزایده‌عمومی فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌های مستعمل درحد سالم تلسکوپی شبکه خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌های مستعمل در حد سالم تلسکوپی شبکه خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا […]

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری
  22 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب اسکلت فلزی ساختمان اداری را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای کارهای […]

  ۴۰۰۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گازسایت گلخانه و نهالستان
  16 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گازسایت گلخانه و نهالستان

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز سایت گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع گاز سایت گلخانه و نهالستان منطقه گل گهر را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای حداقل […]

  ۳۹۹۶ مزایده – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌ها
  2 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۶ مزایده – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌ها

  آگهی تجدید مزایده‌عمومی فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌های مستحمل تلسکوپی شبکه خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌های مستحمل تلسکوپی شبکه خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل […]

  ۳۹۷۶ مزایده – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌های مستحمل
  9 - دی - 1402

  ۳۹۷۶ مزایده – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌های مستحمل

  آگهی مزایده‌عمومی فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌های مستحمل تلسکوپی شبکه خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، فروش مقدار تقریبی ۸۰ تن دکل‌های مستحمل تلسکوپی شبکه خط انتقال برق ۲۳۰ کیلوولت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید […]

  ۳۹۶۲ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی تابلوهای تبلیغاتی
  20 - آذر - 1402

  ۳۹۶۲ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی تابلوهای تبلیغاتی

    آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی ساخت، حمل‌، نصب و راه‌اندازی تابلوهای تبلیغاتی منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی تابلوهای تبلیغاتی منطقه گل گهر را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای سوابق مشابه واگذار نماید. لذا از […]

  ۳۹۴۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – انجام مطالعات طراحی
  30 - آبان - 1402

  ۳۹۴۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – انجام مطالعات طراحی

  آگهی مناقصه‌عمومی به روش QBS انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ و رینگ آبی منطقه گل گهر (طرح جامع آبرسانی منطقه گل گهر) شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد انجام مطالعات طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه پمپاژ و رینگ آبی منطقه گل گهر (طرح جامع آبرسانی […]

  ۳۹۴۳ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای تابلو علائم ترافیکی
  28 - آبان - 1402

  ۳۹۴۳ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای تابلو علائم ترافیکی

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه اجرای تابلو علائم ترافیکی فاز ۱ و ۲ معابر، پل صنعت، مسیر کیمیا، مسیر خلیج‌فارس، مسیر معدن شماره ۴ و مسیر دسترسی پست برق منطقه گل گهر سیرجان شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه اجرای تابلو علائم ترافیکی […]

  ۳۹۴۱ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – عملیات بهسازی، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها
  26 - آبان - 1402

  ۳۹۴۱ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – عملیات بهسازی، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه تجهیزات و انجام عملیات بهسازی، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و محوطه‌ شرکت توسعه، عمران و مدیریت منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد پروژه تجهیزات و انجام عملیات بهسازی، تعمیر و نگهداری ساختمان‌ها و محوطه‌ شرکت […]

  ۳۹۳۴ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – نصب و راه‌اندازی تابلوهای تبلیغاتی منطقه گل گهر
  17 - آبان - 1402

  ۳۹۳۴ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – نصب و راه‌اندازی تابلوهای تبلیغاتی منطقه گل گهر

  آگهی مناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی ساخت، حمل‌، نصب و راه‌اندازی تابلوهای تبلیغاتی منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، ساخت، حمل، نصب و راه‌اندازی تابلوهای تبلیغاتی منطقه گل گهر را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای رتبه ۵ رسته راه و ترابری و یا […]

  ۳۹۳۱ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای شبکه جمع‌آوری آب سطحی گل گهر
  14 - آبان - 1402

  ۳۹۳۱ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای شبکه جمع‌آوری آب سطحی گل گهر

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه اجرای شبکه جمع‌آوری آب سطحی گل گهر-کانال مجتمع، خروجی شماره ۱٫۲٫۳ شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه اجرای شبکه جمع‌آوری آب سطحی گل گهر- کانال مجتمع، خروجی شماره ۱٫۲٫۳ =را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای حداقل رتبه ۳ رسته […]

  ۳۹۲۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای تابلو علائم ترافیکی
  7 - آبان - 1402

  ۳۹۲۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای تابلو علائم ترافیکی

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه اجرای تابلو علائم ترافیکی فاز ۱ و ۲ معابر، پل صنعت، مسیر کیمیا، مسیر خلیج‌فارس، مسیر معدن شماره ۴ و مسیر دسترسی پست برق منطقه گل گهر سیرجان شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه اجرای تابلو علائم ترافیکی فاز […]

  ۳۹۱۶ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – ارزیابی فنی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت
  26 - مهر - 1402

  ۳۹۱۶ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – ارزیابی فنی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت، ‌برای کلیه پروژه‌های عمرانی منطقه گل گهر (شامل آزمایش‌های مربوط به کنترل عملیات خاکی، سنگی،‌جوش،‌ بتنی و عملیات آسفالتی) شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت،‌برای […]

  ۳۹۱۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل‌ها
  25 - مهر - 1402

  ۳۹۱۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل‌ها

    آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل‌ها و شبکه هدایت آب‌های سطحی منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل‌ها و شبکه هدایت آب‌های سطحی منطقه گل گهر را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح […]

  ۳۹۱۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت
  25 - مهر - 1402

  ۳۹۱۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت، ‌برای کلیه پروژه‌های عمرانی منطقه گل گهر (شامل آزمایش‌های مربوط به کنترل عملیات خاکی، سنگی،‌جوش،‌ بتنی و عملیات آسفالتی) شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت،‌برای […]

  ۳۹۱۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تأمین تجهیزات و احداث کامل خطوط ۲۳۰ کیلوولت
  25 - مهر - 1402

  ۳۹۱۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تأمین تجهیزات و احداث کامل خطوط ۲۳۰ کیلوولت

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه تأمین تجهیزات و احداث کامل خطوط ۲۳۰ کیلوولت دو مداره جهت رفع معارض از فاز ۴ مسیر ریلی منطقه گل گهر و مسیر دسترسی سبک و سنگین شرکت فولاد سیرجان ایرانیان شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه تأمین تجهیزات […]

  ۳۹۰۹ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – خرید تجهیزات و اجرای سامانه کنترل تردد، پلاک خوان
  18 - مهر - 1402

  ۳۹۰۹ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – خرید تجهیزات و اجرای سامانه کنترل تردد، پلاک خوان

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه خرید تجهیزات و اجرای سامانه کنترل تردد، پلاک خوان و توزین به‌صورت یکپارچه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه خرید تجهیزات و اجرای سامانه کنترل تردد، پلاک خوان و توزین به‌صورت یکپارچه را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای […]

  ۳۸۹۸ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تهیه کلیه مصالح ست گاردریل
  4 - مهر - 1402

  ۳۸۹۸ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – تهیه کلیه مصالح ست گاردریل

    آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی‌کیفی و فنی پروژه‌ تهیه کلیه مصالح ست گاردریل سه موج به همراه پایه در محل پروژه تقاطع‌های غیر همسطح جاده شماره ۲ گل گهر با محور سیرجان – شیراز (پل صنعت) شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه تهیه کلیه مصالح ست گاردریل […]

  ۳۸۹۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل‌ها
  3 - مهر - 1402

  ۳۸۹۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل‌ها

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل‌ها و شبکه هدایت آب‌های سطحی منطقه گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه تعمیر و نگهداری معابر، پل‌ها و شبکه هدایت آب‌های سطحی منطقه گل گهر را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای حداقل […]

  ۳۸۹۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – آزمایش‌های مربوط به کنترل عملیات خاکی
  3 - مهر - 1402

  ۳۸۹۷ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – آزمایش‌های مربوط به کنترل عملیات خاکی

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت،‌برای کلیه پروژه‌های عمرانی منطقه گل گهر (شامل آزمایش‌های مربوط به کنترل عملیات خاکی، سنگی،‌جوش،‌بتنی و عملیات آسفالتی) شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه انجام خدمات آزمایشگاه مستقر و کنترل کیفیت،‌برای کلیه پروژه‌های عمرانی […]

  ۳۸۹۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – خرید تجهیزات و اجرای سامانه کنترل تردد
  31 - شهریور - 1402

  ۳۸۹۵ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – خرید تجهیزات و اجرای سامانه کنترل تردد

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی پروژه خرید تجهیزات و اجرای سامانه کنترل تردد، پلاک خوان و توزین به‌صورت یکپارچه شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه خرید تجهیزات و اجاری سامانه کنترل تردد، پلاک خوان و توزین به‌صورت یکپارچه را به شرکت‌های پیمانکاری ذیصلاح دارای کار […]

  ۳۸۸۹ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای توسعه بخشی از معابر خارجی
  21 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۹ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر – اجرای توسعه بخشی از معابر خارجی

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دو مرحله‌ای به همراه ارزیابی فنی و بازرگانی اجرای توسعه بخشی از معابر خارجی و باقیمانده عملیات خاکی معابر و پیاده‌روها و آب سطحی فاز ۱ شهرک صنعتی تخصصی گل گهر شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل گهر در نظر دارد، پروژه اجرای بخشی از معابر خارجی و باقیمانده عملیات خاکی […]

  برو بالا