امروز 31
 • تاریخ : دوشنبه - ۳ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Monday - 25 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه

  29 - مهر - 1399

  ۳۰۹۲ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – خرید کامپیوتر استاندارد (General)

      تجدید مناقصه عمومی ۱۰۸/۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به خرید کامپیوتر استاندارد (General)از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات مراجعه نمایید.

  29 - مهر - 1399

  ۳۰۹۲ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – اپلیکیشن موبایلی دوچرخه

    فراخوان ۲۱/۹۹         سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به  شناسایی و ارزیابی شرکت‌های فعال در حوزه ” اپلیکیشن موبایلی دوچرخه”  از طریق فراخوان اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد فراخوان می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IR در بخش اطلاع رسانی، به قسمت مناقصات مراجعه نمایید.

  27 - مهر - 1399

  ۳۰۹۰ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – تعمیر و نگهداشت اسکنرهای شهرداری

  تجدید مناقصه عمومی۱۱۹/۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به تعمیر و نگهداشت  اسکنرهای شهرداری تهران به تعداد۵،۰۰۰  دستگاه  و  به صورت  موردی  (شامل کلیه برندها و مدل‌ها)از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات […]

  27 - مهر - 1399

  ۳۰۹۰ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – خريداسکنرکداک ۲۶۲۰

  تجدید مناقصه  عمومی۱۰۵/۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به خريداسکنرکداک ۲۶۲۰از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات مراجعه نمایید.

  27 - مهر - 1399

  ۳۰۹۰ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – تعمیر و نگهداشت چاپگرهای رومیزی

  تجدیدمناقصه عمومی۱۱۸/۹۹   سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به تعمیر  و  نگهداشت چاپگرهای رومیزی شهرداری تهران به تعداد۱۰،۰۰۰دستگاه و به صورت موردی  (شامل کلیه برندها و مدل‌ها)  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر بخش اطلاع‌رسانی، قسمت […]

  27 - مهر - 1399

  ۳۰۹۰ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – تعمیر و نگهداشت چاپگرهای چندکاره

  تجدید مناقصه عمومی۱۱۴/۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به تعمیر  و  نگهداشت چاپگرهای چندکاره مرکزی شهرداری تهران  به تعداد ۱۰۰ دستگاه و به صورت موردی (شامل کلیه برندها و مدل‌ها)  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر […]

  19 - مهر - 1399

  ۳۰۸۴ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – خرید تجهیزات و اجرای سالن کنفرانس

  مناقصه عمومی۱۲۹/۹۹   سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به خرید تجهیزات و اجرای سالن کنفرانس از طریقمناقصه عمومی اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات مراجعه نمایید.

  14 - مهر - 1399

  ۳۰۸۱ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – نقشه برداري و هوشمند سازي پارکينگ حاشيه اي مناطق مرکزي

  مناقصه عمومی۱۱۶/۹۹   سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به نقشه برداري و هوشمند سازي پارکينگ حاشيه اي مناطق مرکزياز طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات مراجعه نمایید.  

  14 - مهر - 1399

  ۳۰۸۱ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – نقشه برداري ليزراسکن تونلها وسازه هاي زيرزميني اصلي وفرعي خطوط ۱ تا ۷ متروتهرانG PLUS

  مناقصه عمومی۱۱۵/۹۹   سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به نقشه برداري ليزراسکن تونلها وسازه هاي زيرزميني اصلي وفرعي خطوط ۱ تا ۷ متروتهرانG PLUSاز طریقمناقصه عمومی اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات مراجعه نمایید.

  برو بالا