امروز 0
 • تاریخ : جمعه - ۲۵ - خرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 14 - June - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شركت پتروشيمي اروند

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت مبدل‌های کتابی و قطعات یدکی
  22 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت مبدل‌های کتابی و قطعات یدکی

  فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۹/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ساخت مبدل‌های کتابی و […]

  ۴۰۸۹ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت مبدل‌های کتابی و قطعات یدکی
  21 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۹ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت مبدل‌های کتابی و قطعات یدکی

  فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۹/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ساخت مبدل‌های کتابی و […]

  ۴۰۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات ایاب و ذهاب شرکت پتروشیمی اروند
  19 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات ایاب و ذهاب شرکت پتروشیمی اروند

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۱۸/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: اجرای عملیات ایاب و ذهاب شرکت پتروشیمی اروند […]

  ۴۰۸۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین متریال، تعمیر و بازسازی کوره
  16 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین متریال، تعمیر و بازسازی کوره

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۰۶/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: تأمین متریال، تعمیر و بازسازی کوره و […]

  ۴۰۸۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین متریال، تعمیر و بازسازی کوره
  15 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین متریال، تعمیر و بازسازی کوره

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۰۶/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: تأمین متریال، تعمیر و بازسازی کوره و […]

  ۴۰۸۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت انواع راپچردیسک های مورداستفاده
  15 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت انواع راپچردیسک های مورداستفاده

   آگهی فراخوان شناسایی ۰۰۴/۱۴۰۳/۳ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های سازنده داخلی و توانمند برای ساخت انواع راپچردیسک های مورداستفاده در صنایع پتروشیمی مطابق با مشخصات مندرج (فایل پیوست) اقدام نماید. لذا از شرکت­های سازنده فعال در این زمینه دعوت می­شود اسناد و مدارک ذیل را حداکثر تا ساعت […]

  ۴۰۸۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – شرکت‌های سازنده داخلی
  13 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – شرکت‌های سازنده داخلی

  آگهی فراخوان شناسایی ۰۰۴/۱۴۰۳/۳ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های سازنده داخلی و توانمند برای ساخت انواع راپچردیسک های مورداستفاده در صنایع پتروشیمی مطابق با مشخصات مندرج (فایل پیوست) اقدام نماید. لذا از شرکت­های سازنده فعال در این زمینه دعوت می­شود اسناد و مدارک ذیل را حداکثر تا ساعت […]

  ۴۰۸۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید تجهیزات آزمایشگاهی
  11 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید تجهیزات آزمایشگاهی

  فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۶/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید تجهیزات آزمایشگاهی طبق […]

  ۴۰۷۹ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند
  7 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۹ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند

  فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۳/۱۴۰۳/۶۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند  ۲- مدت‌زمان […]

  ۴۰۷۹ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید خودرو آتش‌نشانی چندمنظوره
  7 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۹ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید خودرو آتش‌نشانی چندمنظوره

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۵/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید خودرو آتش‌نشانی […]

  ۴۰۷۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید خودرو آتش‌نشانی
  6 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید خودرو آتش‌نشانی

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۵/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید خودرو آتش‌نشانی […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید “XOMAX”  CONTROL PLUG VALVE
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید “XOMAX”  CONTROL PLUG VALVE

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۱/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید “XOMAX”  […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید باتر فلای ولو لاینینگ
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید باتر فلای ولو لاینینگ

  فراخوان مناقصه‌عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۴/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید قطعات گیربکس
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید قطعات گیربکس

  فراخوان مناقصه‌عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۲/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط […]

  ۴۰۷۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت مبدل حرارتی SHELL & TUBE
  31 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت مبدل حرارتی SHELL & TUBE

  فراخوان مناقصه‌عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۳/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط […]

  ۴۰۷۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید “XOMAX”  CONTROL PLUG VALVE
  31 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید “XOMAX”  CONTROL PLUG VALVE

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۱/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید “XOMAX”  […]

  ۴۰۷۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید باتر فلای ولو لاینینگ PTFE
  31 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید باتر فلای ولو لاینینگ PTFE

  فراخوان مناقصه‌عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۴/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – احداث تصفیه‌خانه پساب صنعتی
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – احداث تصفیه‌خانه پساب صنعتی

  آگهی فراخوان شناسایی شماره ۰۰۳/۱۴۰۳/۱۰ شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت‌های واجدشرایط، به‌منظور انتخاب مشاور در خصوص مطالعات فنی و اقتصادی احداث تصفیه‌خانه پساب صنعتی شامل بررسی راهکارها و سناریوهای مختلف جهت تعیین تکنولوژی بهینه و انتخاب بهترین شیوه تصفیه و بازچرخانی آب تصفیه‌شده متناسب با شرایط مجتمع و […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت UPS
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت UPS

  آگهی فراخوان شناسایی ۰۰۲/۱۴۰۳/۱۰  شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های سازنده داخلی و توانمند برای ساخت UPS های این مجتمع را مطابق با مشخصات مندرج (فایل پیوست) اقدام نماید. ۱- زمان و نحوه توزیع اسناد ارزیابی فراخوان شناسایی: ۱٫۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد فراخوان می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به شماره ۰۰۹/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید Special Valve
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید Special Valve

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۰۸/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید Special Valve […]

  ۴۰۵۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید Special Valve
  3 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید Special Valve

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۰۸/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید Special Valve […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – انجام خدمات دکوراسیون و سیستم‌های سالن
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – انجام خدمات دکوراسیون و سیستم‌های سالن

    اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام خدمات دکوراسیون […]

  ۴۰۵۰ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۲ عدد مخزن گاز مایع
  1 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۰ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۲ عدد مخزن گاز مایع

   اصلاحیه فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۲/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: مزایده فروش ۲ عدد مخزن گاز مایع ۷ مترمکعبی […]

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین و خرید متریال و اجرای لوله کشی
  1 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین و خرید متریال و اجرای لوله کشی

  اصلاحیه آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به شماره ۰۰۴/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. منظور از غیر همزمان، ابتدا اسناد […]

  ۴۰۵۰ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3
  1 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۰ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3

   اصلاحیه فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۱/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: مزایده فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند […]

  ۴۰۴۷ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۲ عدد مخزن گاز مایع
  28 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۷ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۲ عدد مخزن گاز مایع

   فراخوان مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۲/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: مزایده فروش ۲ عدد مخزن گاز مایع ۷ مترمکعبی شرکت پتروشیمی […]

  ۴۰۴۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین و خرید متریال و اجرای لوله کشی
  27 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین و خرید متریال و اجرای لوله کشی

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۰۴/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: تأمین و خرید […]

  برو بالا