امروز 0
 • تاریخ : شنبه - ۲۳ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 13 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شركت گاز استان يزد

  9 - خرداد - 1398

  ۲۷۰۷ مناقصه – شركت گاز استان يزد- اجرای سیستم روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضرآباد

  آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران) مناقصه شماره : ۳۴۸۸۹۵ مجوز شماره : ۱۳۱۴/۱۳۹۸ نوبت دوم شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظوراجرای سیستم  روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضرآباد از طريق مناقصه اقدام نمايد. لذا براساس آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۱۲ قانون برگزاري […]

  7 - خرداد - 1398

  ۲۷۰۵ مناقصه – شركت گاز استان يزد- اجرای سیستم روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضرآباد

  آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران) مناقصه شماره : ۳۴۸۸۹۵ مجوز شماره : ۱۳۱۴/۱۳۹۸ نوبت اول شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظوراجرای سیستم  روشنایی و سیستم اعلام حریق در انبار جدید واقع در جاده خضرآباد از طريق مناقصه اقدام نمايد. لذا براساس آيين‌نامه اجرايي بند (ج) ماده ۱۲ […]

  22 - فروردین - 1398

  ۲۶۶۷ مناقصه – شركت گاز استان يزد- انجام خدمات تعویض و تعمیر ۲۸۰۰۰ کنتور دیافراگمی

  آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)   مناقصه شماره : ۳۴۱۳۴۵ مجوز شماره : ۵۳/۱۳۹۸ نوبت دوم شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات تعویض و تعمیر ۲۸۰۰۰ کنتور دیافراگمی در سطح استان یزد از طريق مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه شركت‌هاي ارایه دهنده خدمات فوق الذكر كه داراي گواهینامه […]

  18 - فروردین - 1398

  ۲۶۶۳ مناقصه – شركت گاز استان يزد- انجام خدمات تعویض و تعمیر ۲۸۰۰۰ کنتور دیافراگمی

  آگهي تجدید مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)   مناقصه شماره : ۳۴۱۳۴۵ مجوز شماره : ۵۳/۱۳۹۸ نوبت اول شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظور انجام خدمات تعویض و تعمیر ۲۸۰۰۰ کنتور دیافراگمی در سطح استان یزد از طريق مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه شركت‌هاي ارایه دهنده خدمات فوق […]

  20 - آذر - 1396

  ۲۳۰۷ مناقصه – شركت گاز استان يزد- اجرای عملیات گاز رسانی

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران)- نوبت دوم  شماره مناقصه: ۲۷۳۸۱۰ شماره مجوز: ۴۱۳۶/۱۳۹۶ شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای جلگه بهاباد و فاز اول روستای بنستان به میزان ۶۵ کیلومتر شبکه و ۳۲ کیلومتر خط تغذیه و سه ایستگاه تقلیل فشار و نصب […]

  16 - آذر - 1396

  ۲۳۰۴ مناقصه – شركت گاز استان يزد- اجرای عملیات گازرسانی به روستاها

  آگهي مناقصه عمومي يك مرحله‌اي (فراخوان ارزيابي كيفي پيمانكاران) شماره مناقصه: ۲۷۳۸۱۰- نوبت اول شماره مجوز: ۴۱۳۶/۱۳۹۶ شركت گاز استان يزد در نظر دارد به منظور اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای جلگه بهاباد و فاز اول روستای بنستان به میزان ۶۵ کیلومتر شبکه و ۳۲ کیلومتر خط تغذیه و سه ایستگاه تقلیل فشار و نصب ۲۰۰۰ […]

  برو بالا