امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۳ - مرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Wednesday - 24 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران

  17 - دی - 1398

  ۲۸۸۳ اصلاحیه مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران – برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهریار

  اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره   ۲۶/۹۸  شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران بدینوسیله به اطلاع می رساند موارد ذیل در مناقصه شماره ۲۶/۹۸ موضوع برون سپاری کلیه فعالیتهای بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهریار (راهبری بهره‌برداری و نگهداری با سیستم SBR با ظرفیت […]

  14 - دی - 1398

  ۲۸۸۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – کلیه فعالیت‌های بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهریار

  نوبت دوم  آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) (شماره ۲۶/۹۸) ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: برون سپاری کلیه فعالیت‌های بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهریار (راهبری بهره برداری و نگهداری با سیستم SBR با ظرفیت طراحی ۴۰ […]

  12 - دی - 1398

  ۲۸۷۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – کلیه فعالیت‌های بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهریار

   آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) (شماره ۲۶/۹۸) ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: برون سپاری کلیه فعالیت‌های بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهریار (راهبری بهره برداری و نگهداری با سیستم SBR با ظرفیت طراحی ۴۰ هزار مترمکعب […]

  10 - دی - 1398

  ۲۸۷۷ اصلاحیه مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – تهیه وتأمین ۱۰ هزارفقره لوازم کامل انشعاب آب به همراه عملیات نصب، اقطار مختلف

  اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای شماره ۴۰الف/۹۸ شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران بدینوسیله به اطلاع می‌رساند باتوجه به جابجایی اعداد اقطار ذکر شده در فراخوان مناقصه شماره ۴۰/۹۸ با موضوع برون سپاری تهیه وتأمین ۱۰ هزارفقره لوازم کامل انشعاب آب به همراه عملیات نصب، اقطار […]

  7 - دی - 1398

  ۲۸۷۴ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – برون سپاری تهیه وتأمین ۱۰ هزار فقره لوازم کامل انشعاب آب به همراه عملیات نصب

     آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (نوبت  دوم) (شماره ۴۰/۹۸) ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: برون سپاری تهیه وتأمین ۱۰ هزار فقره لوازم کامل انشعاب آب به همراه عملیات نصب دراقطار (۲/۱،۴/۳،۱و۲/۱-۱) ۳-  مبلغ برآورد: ۱۰۰٫۰۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ (صد میلیارد […]

  5 - دی - 1398

  ۲۸۷۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – تهیه وتأمین ۱۰ هزار فقره لوازم کامل انشعاب آب به همراه عملیات نصب دراقطار مختلف

   آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی دو مرحله‌ای (نوبت اول و دوم) (شماره ۴۰/۹۸) ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: برون سپاری تهیه وتأمین ۱۰ هزار فقره لوازم کامل انشعاب آب به همراه عملیات نصب دراقطار (۲/۱،۴/۳،۱و۲/۱-۱) ۳-  مبلغ برآورد: ۱۰۰٫۰۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ (صد […]

  3 - دی - 1398

  ۲۸۷۱ مناقصه – شرکت آب‌ و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – تبدیل انشعابات و قطع و وصل انشعابات

  آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شماره‌های ۲۷ت/۹۸، ۲۸ت/۹۸ و۳۲ت/۹۸ (نوبت اول و دوم)      ۱-  نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب‌ و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-  موضوع مناقصات: عملیات شناسایی و تبدیل انشعابات آب غیرمجاز به مجاز، قطع و وصل انشعابات مشترکین متخلف و جمع‌آوری موقت و […]

  2 - دی - 1398

  ۲۸۷۰ مناقصه – شرکت آب‌ و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – عملیات شناسایی و تبدیل انشعابات آب غیرمجاز به مجاز، قطع و وصل انشعابات مشترکین متخلف و…

    آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصات عمومی یک مرحله‌ای شماره‌های ۲۷ت/۹۸، ۲۸ت/۹۸ و۳۲ت/۹۸ (نوبت اول)           ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب‌ و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصات: عملیات شناسایی و تبدیل انشعابات آب غیرمجاز به مجاز، قطع و وصل انشعابات مشترکین متخلف و جمع‌آوری موقت و دائم […]

  30 - آذر - 1398

  ۲۸۶۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی

  آگهی تجدید فراخوان فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳ت ج/۹۸ (نوبت دوم)      ۱-    نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی تهیه شده توسط کارفرما از محل اعتبارات جاری در مناطق تحت پوشش به شرح […]

  28 - آذر - 1398

  ۲۸۶۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی

  آگهی تجدید فراخوان فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره ۳ت ج/۹۸ (نوبت اول و دوم)         ۱-    نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی تهیه شده توسط کارفرما از محل اعتبارات جاری در مناطق تحت پوشش […]

  24 - آذر - 1398

  ۲۸۶۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران – هیه و نصب ۱۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی در نقاط پراکنده شهریار

  بسمه تعالی  آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول و دوم) (شماره ۲۲ت ج/۹۸) ۱-   نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: تهیه و نصب ۱۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی در نقاط پراکنده شهریار به همراه تضمین عملکرد […]

  18 - آذر - 1398

  ۲۸۵۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – تهیه و نصب ۳۸۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی زون A و نقاط پراکنده شهر ملارد

     آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول ) (شماره ۳۱/۹۸) ۱-    نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-    موضوع مناقصه: تهیه و نصب ۳۸۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی زون A و نقاط پراکنده شهر ملارد به همراه تضمین عملکرد مطابق […]

  16 - آذر - 1398

  ۲۸۵۶ اصلاحیه مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران – انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی

    شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرکهای غرب تهران اصلاحیه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳۵الف/۹۸  بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مبلغ برآورد اولیه مناقصه و تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار مناقصه شماره ۳۵/۹۸ با موضوع انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی به شرح ذیل اصلاح […]

  11 - آذر - 1398

  ۲۸۵۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران – انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی

  نوبت دوم آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳۵/۹۸ (نوبت اول)   ۱-    نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران ۲-  شماره، موضوع، مدت و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شماره مناقصه موضوع مناقصه مدت زمان مبلغ برآورد (ريال) […]

  10 - آذر - 1398

  ۲۸۵۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران – انجام خدمات مالی و پشتیبانی و کارشناسی

    آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ۳۵/۹۸ (نوبت اول)   ۱-    نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران ۲-  شماره، موضوع، مدت و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: شماره مناقصه موضوع مناقصه مدت زمان مبلغ برآورد (ريال) مبلغ […]

  16 - آبان - 1398

  ۲۸۳۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ۳۰۶ شاخه لوله آبده مانیسمان

                                                                   آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای                                                        (نوبت دوم)                      (شماره۱۷ت/۹۸ )                                                                        ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-      موضوع تجدید مناقصه: خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ۳۰۶ شاخه لوله آبده مانیسمان(۴ و ۶  اینچ با بوشن مربوطه) تا محل انبار کارفرما (از کلیه تولید کنندگان و تـأمین […]

  14 - آبان - 1398

  ۲۸۳۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ۳۰۶ شاخه لوله آبده مانیسمان

     آگهی تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای                                                        (نوبت اول)                       (شماره۱۷ت/۹۸ )                                                                        ۱-   نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع تجدید مناقصه: خرید، بارگیری، حمل و باراندازی ۳۰۶ شاخه لوله آبده مانیسمان(۴ و ۶  اینچ با بوشن مربوطه) تا محل انبار کارفرما (از کلیه تولید کنندگان و […]

  2 - آبان - 1398

  ۲۸۲۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – تهیه و نصب ۱۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی در نقاط پراکنده شهریار

                       آگهی تجدیدفراخوان ارزیابی‌کیفی و فروش اسناد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای          (نوبت دوم) (شماره ۲۲ت/۹۸ ) ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-    موضوع مناقصه : تهیه و نصب ۱۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی در نقاط پراکنده شهریار به‌همراه تضمین عملکرد ۳-     مبلغ برآورد : ۱۸٫۵۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (هجده میلیارد و […]

  30 - مهر - 1398

  ۲۸۲۱ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – تهیه و نصب ۱۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی در نقاط پراکنده شهریار به‌همراه تضمین عملکرد

                     آگهی تجدیدفراخوان ارزیابی‌کیفی و فروش اسناد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای          (نوبت اول) (شماره ۲۲ت/۹۸ ) ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-    موضوع مناقصه : تهیه و نصب ۱۵۰۰ فقره انشعاب فاضلاب خانگی در نقاط پراکنده شهریار به‌همراه تضمین عملکرد ۳-     مبلغ برآورد : ۱۸٫۵۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال (هجده میلیارد و پانصد […]

  29 - مهر - 1398

  ۲۸۲۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – لوله گذای با لوله پلی اتیلن

  آگهی تجدید فراخوان ارزیابی‌کیفی و فروش اسناد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای  شماره ۱۶ت/۹۸          (نوبت دوم)   نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران به‌نمایندگی از شرکت آبفای استان تهران ۱-     موضوع مناقصه: عملیات اجرای  لوله‌گذاری  به طول ۱۰۸۲۵ متر با لوله‌های پلی‌اتیلن (mm200-160-110) و چدن نشکن (mm-400-300-250-200) در باغستان ۲-     مبلغ برآورد: […]

  28 - مهر - 1398

  ۲۸۱۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – عملیات اجرای لوله‌گذاری به طول ۱۰۸۲۵ متر با لوله‌های پلی‌اتیلن

  آگهی تجدید فراخوان ارزیابی‌کیفی و فروش اسناد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای  شماره ۱۶ت/۹۸          (نوبت اول)   نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران به‌نمایندگی از شرکت آبفای استان تهران ۱-    موضوع مناقصه: عملیات اجرای  لوله‌گذاری  به طول ۱۰۸۲۵ متر با لوله‌های پلی‌اتیلن (mm200-160-110) و چدن نشکن (mm-400-300-250-200) در باغستان ۲-     مبلغ برآورد: […]

  20 - مهر - 1398

  ۲۸۱۳ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی

                                  آگهی تجدید‌مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای  شماره ۲ت ج/۹۸          (نوبت دوم)   ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی تهیه شده توسط کارفرما از محل اعتبارات جاری در مناطق تحت پوشش به‌شرح ذیل:   شماره مناقصه مبلغ برآورد (ريال) […]

  18 - مهر - 1398

  ۲۸۱۲ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی

                                  آگهی تجدید‌مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای  شماره ۲ت ج/۹۸          (نوبت اول)    ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: عملیات حفاری سه حلقه چاه آب شرب با لوله فولادی تهیه شده توسط کارفرما از محل اعتبارات جاری در مناطق تحت پوشش به‌شرح ذیل:   شماره مناقصه مبلغ برآورد (ريال) […]

  16 - مهر - 1398

  ۲۸۱۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – عملیات احداث سازه و تأسیسات جانبی تلمبه خانه در نصیرآباد باغستان

                       آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی و فروش اسناد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای          (نوبت دوم) (شماره۱۰/۹۸) ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: عملیات احداث سازه و تأسیسات جانبی تلمبه خانه به‌همراه تهیه و نصب پمپ‌ها و تجهیزات الکترومکانیکال در نصیرآباد باغستان ۳-  مبلغ برآورد: ۳۰٫۶۵۷٫۹۹۴٫۴۲۹ریال (سی میلیارد و […]

  15 - مهر - 1398

  ۲۸۰۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – احداث سازه و تأسیسات جانبی تلمبه خانه در نصیرآباد باغستان

                       آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی و فروش اسناد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای          (نوبت‌اول) (شماره۱۰/۹۸) ۱-    نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-   موضوع مناقصه: عملیات احداث سازه و تأسیسات جانبی تلمبه خانه به‌همراه تهیه و نصب پمپ‌ها و تجهیزات الکترومکانیکال در نصیرآباد باغستان ۳-  مبلغ برآورد: ۳۰٫۶۵۷٫۹۹۴٫۴۲۹ریال (سی میلیارد و ششصد […]

  2 - مهر - 1398

  ۲۷۹۸ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها

                     آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای          (نوبت دوم ) (شماره ۲۵/۹۸ ) ۱-     نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-    موضوع مناقصه: انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها به تعداد ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ مورد در […]

  1 - مهر - 1398

  ۲۷۹۷ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها

              آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک‌مرحله‌ای          (نوبت اول و دوم ) شماره : ۲۵/۹۸    ۱-     نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-    موضوع مناقصه: انجام عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض آب بها به تعداد ۲٫۲۰۰٫۰۰۰ مورد در اقطار عادی و خاص ۳-     مبلغ برآورد: ۴۷٫۱۵۷٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال (چهل […]

  16 - شهریور - 1398

  ۲۷۸۵ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران – احداث سازه آشغالگیر و لانگ ترم به‌همراه تهیه تجهیزات، حمل، بارگیری، باراندازی پکیج تصفیه فاضلاب

                                               آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی و فروش اسناد مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای              (نوبت دوم)                                                                                                 شماره (۱۵/۹۸)                                                                           ۱-      نام دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک‌های غرب تهران ۲-     موضوع مناقصه: احداث سازه آشغالگیر و لانگ ترم به‌همراه تهیه تجهیزات، حمل، بارگیری، باراندازی، نصب و راه‌اندازی مجدد و رفع نقص‌های موجود پکیج تصفیه فاضلاب مسکن‌مهر ASP […]

  برو بالا