امروز 24
 • تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Tuesday - 21 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت برق منطقه ای تهران

  ۳۷۶۴ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – دمونتاژ و عیب‌یابی ترانسفورماتور T3 در پست دوشان تپه
  18 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۴ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – دمونتاژ و عیب‌یابی ترانسفورماتور T3 در پست دوشان تپه

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای ۱۲۰۵۲/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات […]

  ۳۷۶۲ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – دمونتاژ و عیب‌یابی ترانسفورماتور
  15 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۲ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – دمونتاژ و عیب‌یابی ترانسفورماتور

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای ۱۲۰۵۲/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات […]

  ۳۷۶۲ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش زمين
  15 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۲ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش زمين

  شركت سهامي برق منطقه اي تهران   وزارت نيرو  شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي تجديد مزایده‌عمومی فروش زمين به شماره‌هاي مرجع ۱۸/م/۱۴۰۱   شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد يك قطعه زمين به پلاک ثبتي ۸/۱۷۸۷ و مساحت ۶۲۵ مترمربع واقع در نياوران، نرسيده به پمپ‌بنزین، جنب هنرستان فني به شماره مزايده مرجع ۱۸/م/۱۴۰۱ (شماره […]

  ۳۷۶۱ مزایده – شركت برق منطقه‌ای تهران – فروش زمين
  14 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۱ مزایده – شركت برق منطقه‌ای تهران – فروش زمين

  شركت سهامي برق منطقه اي تهران    وزارت نيرو    شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي تجديد مزایده‌عمومی فروش زمين به شماره‌هاي مرجع ۱۸/م/۱۴۰۱   شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد يك قطعه زمين به پلاک ثبتي ۸/۱۷۸۷ و مساحت ۶۲۵ مترمربع واقع در نياوران، نرسيده به پمپ‌بنزین، جنب هنرستان فني به شماره مزايده مرجع ۱۸/م/۱۴۰۱ […]

  ۳۷۵۹ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – سيستم يكپارچه اعلان و اطفا حريق
  24 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۹ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – سيستم يكپارچه اعلان و اطفا حريق

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجديد مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای شماره ۱۲۰۴۱/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ كد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶۵۹۱۶۹ و کد پستی ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، انتهاي بلوار سعادت‌آباد، بلوار برق، بالاتر از كوي فراز، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه […]

  ۳۷۵۸ مناقصه – شرکت برق منطقه ای تهران – سیستم اعلان و اطفا حریق
  22 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۸ مناقصه – شرکت برق منطقه ای تهران – سیستم اعلان و اطفا حریق

  مناقصه – شرکت برق منطقه ای تهران – سیستم اعلان و اطفا حریق

  ۳۷۵۷ مناقصه – برق منطقه‌ای خوزستان – تعویض مقره کششی خط ٤٠٠
  21 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۷ مناقصه – برق منطقه‌ای خوزستان – تعویض مقره کششی خط ٤٠٠

  شناسه: ۱۴۶۸۹۳۷ شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان «با مصرف صحیح و بهره‌گیری از الگوی درست استفاده از برق از قطع آن جلوگیری کنیم» فراخوان برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای ۱- نام و نشانی مناقصه‌گزار: شرکت سهامی برق منطقه‌ای خوزستان، به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۰٥٤٤ کد اقتصادی ۷۹۹۸-۳۱۱۷-۴۱۱۳ و کدپستی: ٦١٣٧٦٧٤٧٦٤ به نشانی: اهواز، بلوار کارگر شرقی، ساختمان […]

  ۳۷۵۴ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – نگهداري و تعميرات سدها و مخازن نيروگاه سیاه‌بیشه
  15 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۴ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – نگهداري و تعميرات سدها و مخازن نيروگاه سیاه‌بیشه

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران فراخوان ارزیابی‌کیفی خدمات مشاوره شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد فراخوان خدمات «نظارت بررفتار نگاری، کنترل پایداری، بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات سدها و مخازن نيروگاه سیاه‌بیشه»  را از طريق فراخوان ارزیابی‌کیفی (فراخوان ارزیابی‌کیفی در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۷۳)  نسبت به دعوت از شرکت‌های داراي […]

  ۳۷۵۳ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – نگهداري و تعميرات سدها
  14 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۳ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – نگهداري و تعميرات سدها

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران فراخوان ارزیابی‌کیفی خدمات مشاوره شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد فراخوان خدمات «نظارت بررفتار نگاری، کنترل پایداری، بهره‌برداری، نگهداري و تعميرات سدها و مخازن نيروگاه سیاه‌بیشه»  را از طريق فراخوان ارزیابی‌کیفی (فراخوان ارزیابی‌کیفی در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۷۳)  نسبت به دعوت از شرکت‌های داراي […]

  ۳۷۵۳ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای تهران – واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی دو تهران
  14 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۳ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای تهران – واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی دو تهران

  وزارت نیرو شرکت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجدید مناقصات عمومي يك مرحله‌ای شماره‌های  ۱۲۰۵۱/۱۴۰۱ و ۱۱۰۲۳/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، […]

  ۳۷۵۲ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای تهران – واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی دو تهران
  13 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۲ مناقصه – شرکت برق منطقه‌ای تهران – واگذاری خدمات ترابری امور انتقال نیروی دو تهران

  وزارت نیرو شرکت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجدید مناقصات عمومي يك مرحله‌ای شماره‌های  ۱۲۰۵۱/۱۴۰۱ و ۱۱۰۲۳/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، […]

  ۳۷۵۲ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خدمات انبارداري
  13 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۲ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خدمات انبارداري

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای شماره ۱۲۰۵۴/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ كد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶۵۹۱۶۹ و كدپستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، انتهاي بلوار سعادت‌آباد، بلوار برق، بالاتر از كوي فراز، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال […]

  ۳۷۵۱ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خدمات انبارداري
  11 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۱ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خدمات انبارداري

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای شماره ۱۲۰۵۴/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌اي تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ كد اقتصادي ۴۱۱۱۱۱۶۵۹۱۶۹ و كدپستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، انتهاي بلوار سعادت‌آباد، بلوار برق، بالاتر از كوي فراز، شركت برق منطقه‌اي تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال […]

  ۳۷۴۸ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش رسوب‌هاي انباشت شده
  8 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۸ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش رسوب‌هاي انباشت شده

  شركت سهامي برق منطقه اي تهران وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي مزایده‌عمومی فروش رسوب‌هاي انباشت شده باقابلیت تبدیل‌شدن به مصالح سنگي موردنیاز عمليات اجرائي از قبيل شن و ماسه در محل دپو A 5 سد و نيروگاه سیاه‌بیشه به شماره مرجع ۱۵ /الف/۱۴۰۱ شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد رسوبات انباشت شده […]

  ۳۷۴۸ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش يك قطعه زمين مشاع
  8 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۸ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش يك قطعه زمين مشاع

  شركت سهامي برق منطقه اي تهران وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي تجديد مزایده‌عمومی فروش يك قطعه زمين مشاع با پروانه و چاه محفوره مخروبه به پلاک ثبتي ۱۴۶ اصلي به مساحت تقريبي ۴۰ هكتار واقع در بخش ۵ همدان، روستاي جهان‌آباد، اتوبان تهران – ساوه بعد از پل فامنين سمت راست موسوم به […]

  ۳۷۴۷ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش یک دستگاه ترانسفورماتور
  7 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۷ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش یک دستگاه ترانسفورماتور

  شركت سهامي برق منطقه اي تهران وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران مزایده‌عمومی فروش یک دستگاه ترانسفورماتور ميتسوبيشي سوخته (با ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت تک فاز با ظرفيت ۱۶۶ مگا ولت _ آمپر) به شماره مرجع ۱۶/الف/۱۴۰۱ شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر داردیک دستگاه ترانسفورماتور ميتسوبيشي سوخته (با ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت تک فاز با ظرفيت […]

  ۳۷۴۷ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد – تأمین مصالح واصلاح سازه وتأسیسات
  7 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۷ مناقصه – شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد – تأمین مصالح واصلاح سازه وتأسیسات

   آگهی مناقصه‌عمومی یکمرحله‌ای شماره فراخوان سامانه ستاد ۲۰۰۱۰۹۵۰۰۷۰۰۰۰۴۷ موضوع: تأمین مصالح واصلاح سازه وتأسیسات واحدهای تجاری خطوط شرکت بهره‌برداری قطار شهری مشهد مبلغ برآورد: ۲۳٫۴۸۵٫۱۷۷٫۰۱۰ ریال جهت کسب اطلاعات بیشتر،دریافت اسنادوشرکت درمناقصه،به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.irمراجعه نمایید. این آگهی درروزنامه رسمی به آدرسwww.rrk.ir نیزدرج گردیده است. شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد

  ۳۷۴۷ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش رسوب‌هاي انباشت شده
  7 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۷ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش رسوب‌هاي انباشت شده

  شركت سهامي برق منطقه اي تهران وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي مزایده‌عمومی فروش رسوب‌هاي انباشت شده باقابلیت تبدیل‌شدن به مصالح سنگي موردنیاز عمليات اجرائي از قبيل شن و ماسه در محل دپو A 5 سد و نيروگاه سیاه‌بیشه به شماره مرجع ۱۵ /الف/۱۴۰۱ شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر دارد رسوبات انباشت شده […]

  ۳۷۴۷ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – شركت برق منطقه‌اي تهران
  7 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۷ مزایده – شركت برق منطقه‌اي تهران – شركت برق منطقه‌اي تهران

  شركت سهامي برق منطقه اي تهران وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي تجديد مزایده‌عمومی فروش يك قطعه زمين مشاع با پروانه و چاه محفوره مخروبه به پلاک ثبتي ۱۴۶ اصلي به مساحت تقريبي ۴۰ هكتار واقع در بخش ۵ همدان، روستاي جهان‌آباد، اتوبان تهران – ساوه بعد از پل فامنين سمت راست موسوم به […]

  ۳۷۴۶ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خريد ۱۱۵ كيلومتر سيم محافظ
  6 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۶ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خريد ۱۱۵ كيلومتر سيم محافظ

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره ۲۱۰۲۷/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-شرح مناقصات: مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح زير:‌ شماره مناقصه شماره فراخوان در […]

  ۳۷۴۶ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش یک دستگاه ترانسفورماتور ميتسوبيشي سوخته
  6 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۶ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – فروش یک دستگاه ترانسفورماتور ميتسوبيشي سوخته

  شركت سهامي برق منطقه اي تهران وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران مزایده‌عمومی فروش یک دستگاه ترانسفورماتور ميتسوبيشي سوخته (با ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت تک فاز با ظرفيت ۱۶۶ مگا ولت _ آمپر) به شماره مرجع ۱۶/الف/۱۴۰۱ شركت برق منطقه‌ای تهران در نظر داردیک دستگاه ترانسفورماتور ميتسوبيشي سوخته (با ولتاژ ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت تک فاز با ظرفيت […]

  ۳۷۴۵ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خريد ۱۱۵ كيلومتر سيم محافظ هوايي فيبر نوري
  4 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۵ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خريد ۱۱۵ كيلومتر سيم محافظ هوايي فيبر نوري

  آگهي مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره ۲۱۰۲۷/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-شرح مناقصات: مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح زير:‌ شماره مناقصه شماره فراخوان در […]

  ۳۷۴۱ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – تأمين، آداپتاسيون، نصب و راه‌اندازی ۱۰۰ دستگاه بريكر
  30 - بهمن - 1401

  ۳۷۴۱ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – تأمين، آداپتاسيون، نصب و راه‌اندازی ۱۰۰ دستگاه بريكر

    وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهی تجدید فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه شماره (۱۳۰۰۲/۱۴۰۱) شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد جهت «تأمين، آداپتاسيون، نصب و راه‌اندازی ۱۰۰ دستگاه بريكر ۲۰ كيلوولت نوع خلاء (به‌صورت PC)» از طريق تجديد فراخوان ارزیابی‌کیفی (به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۶۰ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) نسبت به شناسایی پيمانكاران واجدشرایط […]

  ۳۷۴۱ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – احداث پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت AIS كوثر
  30 - بهمن - 1401

  ۳۷۴۱ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – احداث پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت AIS كوثر

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه شماره ۲۳۰۱۹/۱۴۰۱ به‌صورت تأمين مالي پیمانکار شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «احداث پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت AIS كوثر (EPC)» از طريق فراخوان ارزیابی‌کیفی (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۶۲) نسبت به شناسايي متقاضيان واجدشرایط زیر از طريق سامانه […]

  ۳۷۴۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – آداپتاسيون، نصب و راه‌اندازی ۱۰۰ دستگاه بريكر
  27 - بهمن - 1401

  ۳۷۴۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – آداپتاسيون، نصب و راه‌اندازی ۱۰۰ دستگاه بريكر

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه شماره (۱۳۰۰۲/۱۴۰۱) شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد جهت «تأمين، آداپتاسيون، نصب و راه‌اندازی ۱۰۰ دستگاه بريكر ۲۰ كيلوولت نوع خلاء (به‌صورت PC)» از طريق تجديد فراخوان ارزیابی‌کیفی (به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۶۰ در سامانه تداركات الكترونيكي دولت) نسبت به شناسایی پيمانكاران واجدشرایط زير در […]

  ۳۷۴۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – احداث پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت
  27 - بهمن - 1401

  ۳۷۴۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – احداث پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه شماره ۲۳۰۱۹/۱۴۰۱ به‌صورت تأمين مالي پیمانکار شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «احداث پست ۶۳/۴۰۰ کیلوولت AIS كوثر (EPC)» از طريق فراخوان ارزیابی‌کیفی (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۶۲) نسبت به شناسايي متقاضيان واجدشرایط زیر از طريق سامانه […]

  ۳۷۴۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خريد ۸۰۰۰۰ لیتر روغن عایقی
  27 - بهمن - 1401

  ۳۷۴۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خريد ۸۰۰۰۰ لیتر روغن عایقی

  وزارت نيرو شركت برق منطقه‌ای تهران آگهي تجدید مناقصه‌عمومی يك مرحله‌ای به شماره ۱۱۰۱۸/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به شماره ثبت ۹۷۶۴، شناسه ملي ۱۰۱۰۰۴۰۲۶۶۴ و كد پستي ۱۹۸۱۹۶۹۹۶۱، به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق تهران، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، […]

  ۳۷۳۸ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خرید کابل‌های خطوط زمینی
  25 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۸ مناقصه – شركت برق منطقه‌ای تهران – خرید کابل‌های خطوط زمینی

  آگهي مناقصات عمومي يك مرحله‌ای به شماره ۱۱۰۲۶/۱۴۰۱ – ۱۲۰۳۰/۱۴۰۱-۱۲۰۵۲/۱۴۰۱ ۱-نام و نشاني مناقصه‌گزار: شركت برق منطقه‌ای تهران به نشاني تهران، سعادت‌آباد، بالاتر از كوي فراز، بلوار برق، شركت برق منطقه‌ای تهران، ساختمان حوزه ستادي، طبقه سوم، بال شرقي، امور تداركات و قراردادها ۲-شرح مناقصات: مناقصات عمومی يك مرحله‌ای بدون ارزیابی‌کیفی به شرح ذیل:‌ شماره […]

  برو بالا