امروز 0
 • تاریخ : شنبه - ۲۳ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 13 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس

  ۳۸۵۲ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ پساب
  6 - مرداد - 1402

  ۳۸۵۲ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ پساب

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه‌شده فاضلاب شهر بندرعباس» از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته آب‌پایه ۲ واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی […]

  ۳۸۴۹ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – خرید، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ
  1 - مرداد - 1402

  ۳۸۴۹ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – خرید، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «خرید، ساخت، نصب، راه‌اندازی تجهیزات ایستگاه پمپاژ پساب تصفیه‌شده فاضلاب شهر بندرعباس» از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته آب‌پایه ۲ واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار آگهی […]

  ۳۸۳۶ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – اجرای شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت دو مداره و تأمین برق
  17 - تیر - 1402

  ۳۸۳۶ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – اجرای شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت دو مداره و تأمین برق

  شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «اجرای شبکه فشار متوسط ۲۰ کیلو ولت دو مداره و تأمین برق تصفیه‌خانه فاضلاب بندرعباس» از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت رشته نیرو پایه ۵ واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از تاریخ انتشار […]

  ۳۷۴۵ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – سیستم حفاظت کاتدی خط لوله
  4 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۵ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – سیستم حفاظت کاتدی خط لوله

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال پساب تصفیه‌شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و طول تقریبی ۲۲ کیلومتر- به روش EPC» از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۵ رشته تأسیسات و تجهیزات واگذار نماید. لذا […]

  ۳۷۴۲ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال
  1 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۲ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «سیستم حفاظت کاتدی خط لوله انتقال پسب تصفیه‌شده فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب به قطر ۹۰۰ میلی‌متر و طول تقریبی ۲۲ کیلومتر- به روش EPC» از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۵ رشته تأسیسات و تجهیزات واگذار نماید. لذا […]

  ۳۷۱۸ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی
  30 - دی - 1401

  ۳۷۱۸ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی

  تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس» با برآورد هزینه اجرای کار به مبلغ ۱۱٫۷۵۷٫۵۳۳٫۰۲۲ ریال از طریق مناقصه‌عمومی […]

  ۳۷۱۶ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی
  27 - دی - 1401

  ۳۷۱۶ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی

  تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس» با برآورد هزینه اجرای کار به مبلغ ۱۱٫۷۵۷٫۵۳۳٫۰۲۲ ریال از طریق مناقصه‌عمومی […]

  20 - آبان - 1401

  ۳۶۵۹ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – احداث ساختمان

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای   شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس» از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۵ رشته نیرو (زیررشته پست، […]

  20 - آبان - 1401

  ۳۶۵۹ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – احداث مخزن بتنی ۴۰ هزار مترمکعبی

    آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی   شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «فاز پنجم طرح بزرگ ساماندهی فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع احداث مخزن بتنی ۴۰ هزار مترمکعبی ذخیره پساب منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس» به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۳ رشته آب واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت […]

  15 - آبان - 1401

  ۳۶۵۵ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – احداث مخزن بتنی ۴۰ هزار مترمکعبی ذخیره پساب

    آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی   شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «احداث مخزن بتنی ۴۰ هزار مترمکعبی ذخیره پساب منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس» به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۳ رشته آب واگذار نماید. لذا متقاضیان محترم می‌بایست جهت دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی صرفاً با مراجعه به سایت https://pgidsco.com از […]

  15 - آبان - 1401

  ۳۶۵۵ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای     شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «تهیه، حمل، نصب، راه‌اندازی و برق‌دار کردن شبکه هوایی ۲۰ کیلوولت مخزن هشتاد هزار مترمکعبی واقع در سایت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس» از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت پایه ۵ رشته نیرو […]

  31 - شهریور - 1401

  ۳۶۲۲ مناقصه – شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس – فاز چهارم طرح بزرگ ساماندهي فاضلاب شهر بندرعباس

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شرکت تأمین و توسعه زیرساخت خلیج‌فارس در نظر دارد «فاز چهارم طرح بزرگ ساماندهي فاضلاب شهر بندرعباس با موضوع طرح و اجراي تأسيسات تصفيه تكميلي و شيرين‌سازي پساب تصفيه‌خانه فاضلاب به روش EPC» از طریق مناقصه‌عمومی یک‌مرحله‌ای به پیمانکار واجد صلاحیت رتبه یک طرح و ساخت در رشته آب و […]

  برو بالا