امروز 43
 • تاریخ : جمعه - ۲۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 17 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت توزیع نیروی برق جنوب کرمان

  ۴۰۶۲ مزایده – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – مزایده تیر و کنسول
  16 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۲ مزایده – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – مزایده تیر و کنسول

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. آگهی مزایده‌عمومی   شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده‌های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد […]

  ۴۰۵۴ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید لامپ…
  5 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۴ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید لامپ…

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دومرحله‌ای   شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری […]

  ۴۰۴۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید تابلو کامپوزیت ۶ کنتوره و سه کنتوره
  18 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید تابلو کامپوزیت ۶ کنتوره و سه کنتوره

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دومرحله‌ای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه […]

  ۴۰۲۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – نصب تابلو کامپوزیت شش کنتوره
  4 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۰ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – نصب تابلو کامپوزیت شش کنتوره

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای (از محل اعتبارات داخلی) شرکت ز در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – احداث و توسعه و بهینه‌سازی شبکه برق روستایی
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – احداث و توسعه و بهینه‌سازی شبکه برق روستایی

    شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای (عمرانی) شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل […]

  ۴۰۰۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – تأمین برق مسکن مهر و نهضت ملی مسکن
  9 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – تأمین برق مسکن مهر و نهضت ملی مسکن

    شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای (عمرانی) شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل […]

  ۳۹۷۱ مزایده – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – فروش انواع سیم آلومینیوم اسقاط
  3 - دی - 1402

  ۳۹۷۱ مزایده – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – فروش انواع سیم آلومینیوم اسقاط

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. آگهی مزایده‌عمومی  شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده‌های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده‌گران […]

  ۳۹۱۱ مزایده –  شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – فروش انواع سیم مسی اسقاط
  21 - مهر - 1402

  ۳۹۱۱ مزایده –  شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – فروش انواع سیم مسی اسقاط

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. آگهی مزایده‌عمومی   شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مزایده‌های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد […]

  ۳۸۸۲ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید تابلو کامپوزیت
  11 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۲ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید تابلو کامپوزیت

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دومرحله‌ای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه […]

  ۳۸۶۹ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید تجهیزات سخت‌افزاری MDM
  27 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۹ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید تجهیزات سخت‌افزاری MDM

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. آگهی مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه‌عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از […]

  ۳۸۶۸ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – تعویض سیم مسی
  25 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۸ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – تعویض سیم مسی

     شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل […]

  ۳۸۵۸ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز
  14 - مرداد - 1402

  ۳۸۵۸ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خرید سرور و تجهیزات ذخیره‌ساز

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. آگهی مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی‌کیفی (یکپارچه) شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصه ذیل را به تأمین‌کنندگان واجد صلاحیت واگذار نماید. *- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه […]

  ۳۸۵۵ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – خرید تجهیزات سخت افزاری
  9 - مرداد - 1402

  ۳۸۵۵ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – خرید تجهیزات سخت افزاری

  مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – خرید تجهیزات سخت افزاری

  ۳۸۵۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خدمات حفاظتی و مراقبتی
  3 - مرداد - 1402

  ۳۸۵۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – خدمات حفاظتی و مراقبتی

  شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری […]

  ۳۸۴۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه ها
  28 - تیر - 1402

  ۳۸۴۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه ها

    آگهي مناقصه عمومي یک مرحله ای (تجدید) شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارداجراي عملیات اصلاح وبهینه سازی شبکه های توزیع برق درمحدوده  منطقه برق تهرانپارس  خود را به پیمانکار واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی واگذار نماید . شرح مختصري از کار: شماره مناقصه  سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۵۱۸۴۰۰۰۰۱۲ شماره مرجع مناقصه […]

  ۳۸۳۸ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – خريد ۱۸ دستگاه نمایشگر صنعتی
  19 - تیر - 1402

  ۳۸۳۸ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – خريد ۱۸ دستگاه نمایشگر صنعتی

  مناقصه عمومي یک مرحله اي  شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خريد ۱۸ دستگاه نمایشگر صنعتی  مورد نیاز خود از تامین کنندگان داخلی واجد  شرایط  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی اقدام نماید. شماره مناقصه سامانه ستاد ۲۰۰۲۰۹۲۷۳۴۰۰۰۰۴۴ شماره مرجع ۰۲۱۰۱۰۱۹۵ شرح موضوع مناقصه خريد ۱۸ دستگاه نمایشگر صنعتی ارزیابی کیفی […]

  ۳۸۳۸ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات
  19 - تیر - 1402

  ۳۸۳۸ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان – واگذاری عملیات سرویس و تعمیرات

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان در نظر دارد مناقصات عمومی به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری […]

  ۳۸۳۴ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – خرید فیوز
  14 - تیر - 1402

  ۳۸۳۴ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – خرید فیوز

  مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – خرید فیوز

  ۳۸۲۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – توسعه و بهینه سازی شبکه نیروی برق
  4 - تیر - 1402

  ۳۸۲۶ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – توسعه و بهینه سازی شبکه نیروی برق

  مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – توسعه و بهینه سازی شبکه نیروی برق

  ۳۸۰۱ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عملیات نگهداری و تعمیرات
  3 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۱ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عملیات نگهداری و تعمیرات

  مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ – عملیات نگهداری و تعمیرات

  ۳۷۶۹ مزایده – شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي – فروش سيم مس برگشتي
  25 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۹ مزایده – شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي – فروش سيم مس برگشتي

  آگهي فراخوان مزایده‌عمومی ۰۳-۱۴۰۲ مزايده گزار: شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي (سهامی خاص) موضوع مزايده: فروش سيم مس برگشتي از شبکه برق به ميزان ۶۰ تن  شرايط شرکت‌کنندگان: فقط تولیدکننده سيم و کابل و مراکز ذوب فلزات با ارائه پروانه معتبر بهره‌برداری دريافت و بارگذاری اسناد: از طريق سامانه تدارکات دولت نشاني اینترنتی […]

  ۳۷۶۱ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان – تأمین برق شهری طرح آبیاری شهرستان شوشتر
  14 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۱ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان – تأمین برق شهری طرح آبیاری شهرستان شوشتر

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره مناقصه موضوع مناقصه مبلغ برآورد اولیه (ریال) سپرده شرکت در مناقصه (ریال) ۱۴۰۱/۱۳۸ پروژه اجرای تأمین برق شهری طرح آبیاری شهرستان شوشتر ۲۶٫۶۹۱٫۴۵۵٫۸۳۲ ۱٫۸۰۰٫۷۴۴٫۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۴۲ پروژه اجرای مناقصه کاهش تلفات کوی شهداء شهرستان اندیمشک ۳۴٫۳۳۹٫۵۴۸٫۹۰۵ ۲٫۰۳۰٫۱۸۷٫۰۰۰   *مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ ۱۵/۰۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۴/۰۱/۱۴۰۲ *محل دریافت اسناد مناقصه: […]

  ۳۷۴۲ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی – خرید انواع کلید اتوماتیک کامپکت
  1 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۲ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی – خرید انواع کلید اتوماتیک کامپکت

     خورشید روشنایی‌بخش جهان است، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم. آگهی مناقصه‌عمومی (عمومی دومرحله‌ای – توأم با ارزیابی‌کیفی) شماره ۳۲۴/۴۰۱ برگزارکننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کالا از محل منابع داخلی سال ۱۴۰۱، با مشخصات زیر اقدام نماید. […]

  ۳۷۳۷ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی – خرید کالا
  24 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۷ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی – خرید کالا

               خورشید روشنایی‌بخش جهان است، با استفاده از نور طبیعی شکر گذار این نعمت الهی باشیم. آگهی مناقصه‌عمومی (عمومی دومرحله‌ای – توأم با ارزیابی‌کیفی) شماره ۳۲۴/۴۰۱ برگزارکننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی این شرکت در نظر دارد نسبت به خرید کالا از محل منابع داخلی سال ۱۴۰۱، با مشخصات زیر اقدام نماید. […]

  ۳۷۲۷ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان – خرید ۷۰۰۰ کنتور سه فاز
  10 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۷ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق خوزستان – خرید ۷۰۰۰ کنتور سه فاز

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای v   مناقصه‌گزار: شرکت توزیع نیروی برق خوزستان شماره مناقصه موضوع مناقصه سپرده شرکت در مناقصه (ریال) ۱۲۳/۱۴۰۱ خرید ۷۰۰۰ کنتور سه فاز دیجیتال اتصال مستقیم فهام ۲ جهت واحد مشترکین ۳٫۵۹۰٫۰۸۸٫۰۰۰ ۱۲۴/۱۴۰۱ خرید ۵۰۰۰ متر کابل آلومینیوم فشار ضعیف ۳۵+۷۰*۳ و ۱۰٫۰۰۰ متر ۵۰*۴ ۱٫۳۶۶٫۷۶۶٫۰۰۰ v   مهلت دریافت اسناد مناقصه: از مورخ […]

  18 - دی - 1401

  ۳۷۰۸ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان – توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی شهری

   شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد فراخوان‌های به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. *- کلیه مراحل […]

  برو بالا