امروز 0
 • تاریخ : پنج شنبه - ۳۰ - شهریور - ۱۴۰۲
 • برابر با : Thursday - 21 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت تولید نیروی برق شیروان

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۰۹/۱۴۰۲   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور MVA200 در محل توربین هال بخار شرکت تولید نیروی برق شیروان» را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از […]

  ۳۸۸۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور
  18 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۰۹/۱۴۰۲  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور MVA200 در محل توربین هال بخار شرکت تولید نیروی برق شیروان» را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت […]

  ۳۸۸۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ
  12 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ

  مناقصات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصات خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه […]

  ۳۸۸۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ
  11 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ

  مناقصات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصات خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه […]

  ۳۸۸۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان
  10 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان

  آگهی تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای  شماره ۱۰۶/۱۴۰۲   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان»  را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای  به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه […]

  ۳۸۷۹مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان
  7 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۹مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان

  آگهی تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای  شماره ۱۰۶/۱۴۰۲  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان»  را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای  به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۳۸۳۴ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر
  14 - تیر - 1402

  ۳۸۳۴ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر

  خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل […]

  ۳۸۳۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر
  13 - تیر - 1402

  ۳۸۳۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر

  خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل […]

  ۳۸۳۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه
  12 - تیر - 1402

  ۳۸۳۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه

  آگهی مناقصه عمومی خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی)  شرکت تولید نیروی برق شیروان  در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  برو بالا