امروز 43
 • تاریخ : جمعه - ۲۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 17 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت تولید نیروی برق شیروان

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری

  مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری […]

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز
  22 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز

    مناقصه دارد مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصه انجام خدمات بهره‌برداری، تعمیرات و نگهداری ایستگاه تقلیل فشار گاز راشد تربت‌حیدریه خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات […]

  ۳۹۶۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوله و اتصالات
  27 - آذر - 1402

  ۳۹۶۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوله و اتصالات

  مناقصه خرید لوله و اتصالات موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصه خرید لوله و اتصالات خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه […]

  ۳۹۶۵ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوله و اتصالات
  26 - آذر - 1402

  ۳۹۶۵ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوله و اتصالات

  مناقصه خرید لوله و اتصالات موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصه خرید لوله و اتصالات خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا […]

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۰۹/۱۴۰۲   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور MVA200 در محل توربین هال بخار شرکت تولید نیروی برق شیروان» را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از […]

  ۳۸۸۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور
  18 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۰۹/۱۴۰۲  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «تعمیر یک دستگاه ترانسفورماتور MVA200 در محل توربین هال بخار شرکت تولید نیروی برق شیروان» را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت […]

  ۳۸۸۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ
  12 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ

  مناقصات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصات خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه […]

  ۳۸۸۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ
  11 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ

  مناقصات نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد مناقصات خود را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصات از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق درگاه سامانه […]

  ۳۸۸۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان
  10 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان

  آگهی تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای  شماره ۱۰۶/۱۴۰۲   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان»  را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای  به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه […]

  ۳۸۷۹مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان
  7 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۹مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان

  آگهی تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای  شماره ۱۰۶/۱۴۰۲  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خدمات حجمی شرکت تولید نیروی برق شیروان»  را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای  به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۳۸۳۴ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر
  14 - تیر - 1402

  ۳۸۳۴ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر

  خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل […]

  ۳۸۳۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر
  13 - تیر - 1402

  ۳۸۳۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر

  خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید قطعات و اجرای پایپینگ استخر خنک کاری نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل […]

  ۳۸۳۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه
  12 - تیر - 1402

  ۳۸۳۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه

  آگهی مناقصه عمومی خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی)  شرکت تولید نیروی برق شیروان  در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۳۸۳۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی)
  11 - تیر - 1402

  ۳۸۳۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی)

  آگهی مناقصه عمومی خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی)  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۳۸۰۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید ترنسمیترهای واحد بخار موردنیاز
  6 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۳ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید ترنسمیترهای واحد بخار موردنیاز

  خرید ترنسمیترهای واحد بخار موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید ترنسمیترهای واحد بخار موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا […]

  ۳۸۰۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید ترنسمیترهای واحد بخار موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
  5 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۲ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید ترنسمیترهای واحد بخار موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان

  خرید ترنسمیترهای واحد بخار موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید ترنسمیترهای واحد بخار موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد […]

  ۳۷۹۵ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید بال ولو پنج راهه گازوییل
  27 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۵ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید بال ولو پنج راهه گازوییل

  خرید بال ولو پنج راهه گازوییل واحدهای V94.2 شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید بال ولو پنج راهه گازوییل واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت […]

  ۳۷۹۴ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید بال ولو پنج راهه گازوییل
  26 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۴ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید بال ولو پنج راهه گازوییل

  خرید بال ولو پنج راهه گازوییل واحدهای V94.2 شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید بال ولو پنج راهه گازوییل واحدهای V94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت […]

  ۳۷۸۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک
  16 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک

    شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق […]

  ۳۷۸۵ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک
  15 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۵ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک

    شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک (خارجی) نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکات از طریق […]

  ۳۷۷۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک
  26 - فروردین - 1402

  ۳۷۷۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک

  آگهی تجدید مناقصات عمومی خرید لوازم الکتریک  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک (داخلی) گاز و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه […]

  ۳۷۶۹ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم الکتریک
  25 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۹ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم الکتریک

  آگهی تجدید مناقصات عمومی خرید لوازم الکتریک  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک (داخلی) گاز و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه […]

  ۳۷۳۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق خراسان – خرید با آزمایش قطعات مصرفی
  23 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۶ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق خراسان – خرید با آزمایش قطعات مصرفی

  «آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۴۰۱۱۰۵»  وزارت نیرو شرکت تولید نیروی برق خراسان شناسه: ۱۴۵۲۶۳۱ شرکت تولید نیروی برق خراسان در نظر دارد «خرید با آزمایش قطعات مصرفی تعمیرات اساسی مربوط به توربين گازي V94.2 (4 ست از مجموعه نگهدارنده‌های آجر اطاق احتراق)» را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. کلیه […]

  ۳۷۳۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک گاز و بخار نیروگاه
  16 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۱ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک گاز و بخار نیروگاه

  آگهی تجدید مناقصات عمومی خرید لوازم الکتریک شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک گاز و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا […]

  ۳۷۳۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک گاز
  14 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم‌یدکی الکتریک گاز

  آگهی تجدید مناقصات عمومی خرید لوازم الکتریک   شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک گاز و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه […]

  ۳۷۲۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات واحد بخار
  2 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۰ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات واحد بخار

    آگهی مناقصات عمومی خرید قطعات واحد بخار  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید قطعات واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه […]

  ۳۷۱۹ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات واحد بخار
  1 - بهمن - 1401

  ۳۷۱۹ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید قطعات واحد بخار

    آگهی مناقصات عمومی خرید قطعات واحد بخار  شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید قطعات واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه […]

  ۳۷۰۸ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم الکتریک
  18 - دی - 1401

  ۳۷۰۸ مناقصه – شرکت تولید نیروی برق شیروان – خرید لوازم الکتریک

  آگهی مناقصات عمومی خرید لوازم الکتریک شرکت تولید نیروی برق شیروان در نظر دارد «خرید لوازم‌یدکی الکتریک گاز و بخار نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان» را از طریق برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله‌ای به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه […]

  برو بالا