امروز 0
 • تاریخ : پنج شنبه - ۳۰ - شهریور - ۱۴۰۲
 • برابر با : Thursday - 21 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت زراعی دشت ناز

  ۳۸۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش سر درختی کیلویی نارنگی پیش رس
  29 - شهریور - 1402

  ۳۸۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش سر درختی کیلویی نارنگی پیش رس

  آگهی مزایده‌عمومی فروش سر درختی کیلویی نارنگی پیش رس و پرتقال ناولینا واحدهای شرکت زراعی دشت ناز شرکت زراعی دشت ناز در نظر دارد بخشی از محصول نارنگی پیش رس و پرتقال ناولینا واحدهای تحت پوشش خود را به‌صورت سر درختی کیلویی از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و […]

  ۳۸۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام
  29 - شهریور - 1402

  ۳۸۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام

  آگهی مزایده‌عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های […]

  ۳۷۲۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش بچه ماهی پرورشی گرمابی
  7 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش بچه ماهی پرورشی گرمابی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش بچه ماهی پرورشی گرمابی شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۸۰ تن انواع بچه ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد) آببندان‌ها و استخرهای خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده به سایت شرکت زراعی دشت […]

  ۳۷۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی
  30 - دی - 1401

  ۳۷۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش ماهی پرورشی گرمابی شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۳۰ تن انواع ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان‌های شماره دو واحد بهشهر خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مزایده به سایت […]

  ۳۷۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش نیم دانه انواع برنج ایرانی
  30 - دی - 1401

  ۳۷۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش نیم دانه انواع برنج ایرانی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش نیم دانه انواع برنج ایرانی (تولیدی سال ۱۴۰۱) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد حدود ۱۴۰ تن نیم دانه و لاشه انواع برنج ایرانی خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ شرایط شرکت در مزایده به سایت شرکت زراعی دشت […]

  ۳۷۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام
  30 - دی - 1401

  ۳۷۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام

  آگهی مزایده‌عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های […]

  ۳۷۰۴ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – انتخاب پیمانکار طبخ غذا
  13 - دی - 1401

  ۳۷۰۴ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – انتخاب پیمانکار طبخ غذا

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار طبخ غذا نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار طبخ غذای پرسنل خود از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا با شماره‌های […]

  ۳۶۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز- فروش ماهی پرورشی گرمابی
  1 - دی - 1401

  ۳۶۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز- فروش ماهی پرورشی گرمابی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش ماهی پرورشی گرمابی شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۱۰۰ تن انواع ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان‌های شماره چهار واحد بهشهر و شماره چهار واحد دشت ناز خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و […]

  ۳۶۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام
  1 - دی - 1401

  ۳۶۹۴ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام

  آگهی مزایده‌عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های […]

  برو بالا