امروز 43
 • تاریخ : جمعه - ۲۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 17 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت زراعی دشت ناز

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – واگذاری خودرو سواری و وانت استیجاری
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – واگذاری خودرو سواری و وانت استیجاری

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار خودرو سواری و وانت استیجاری (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره خودروی سواری و وانت را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار جهت خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – احداث استخر ذخیره آب
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – احداث استخر ذخیره آب

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار احداث استخر ذخیره آب (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد احداث استخر ذخیره آب واحد بعثت یک را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا […]

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تأمین نیروی انسانی
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تأمین نیروی انسانی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد جهت انتخاب پیمانکار تأمین نیروی انسانی مجتمع شیر و گوشت مهدشت از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید سبد پلاستیکی
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید سبد پلاستیکی

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید سبد پلاستیکی، کارتن پلاست و ملزومات بسته بندی فلفل دلمه‌ای و گوجه فرنگی (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید حدود ۱۱۰٫۰۰۰ عدد انواع سبد پلاستیکی و تعداد ۶۰٫۰۰۰ عدد کارتن پلاست فلفل و ملزومات بسته بندی از قبیل (ورق کارتن، کاغذ کرافت، پالت چوبی، […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید توری و نایلون گلخانه
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید توری و نایلون گلخانه

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید توری و نایلون گلخانه نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد توری و نایلون گلخانه را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل تماس حاصل […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – حفاظت فیزیکی
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – حفاظت فیزیکی

   آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی واحدهای تحت پوشش خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه […]

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید بستر کشت پشم سنگ
  19 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۵ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید بستر کشت پشم سنگ

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید بستر کشت پشم سنگ (راک وول) جهت گلخانه‌ها نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید بستر کشت پشم سنگ (راک وول) گلخانه‌ها‌ی خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید بستر کشت پشم سنگ
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید بستر کشت پشم سنگ

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید بستر کشت پشم سنگ (راک وول) جهت گلخانه‌ها نوبت اول شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید بستر کشت پشم سنگ (راک وول) گلخانه‌ها‌ی خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار جهت خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید لوازم و اجرای تجهیز خودروی آتش‌نشانی از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی

   اصلاحیه آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی نوبت اول شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی واحدهای تحت پوشش خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید توری و نایلون
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید توری و نایلون

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید توری و نایلون گلخانه نوبت اول شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد توری و نایلون گلخانه را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل تماس حاصل […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی واحدهای تحت پوشش خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه […]

  ۴۰۴۹ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام
  31 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۹ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام

  آگهی مزایده‌عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های […]

  ۴۰۴۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – اجاره خودروی سواری
  31 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – اجاره خودروی سواری

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار خودرو سواری و وانت استیجاری (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد اجاره خودروی سواری و وانت را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به […]

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید بستر کشت پشم سنگ
  21 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید بستر کشت پشم سنگ

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید بستر کشت پشم سنگ (راک وول) جهت گلخانه‌ها شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید بستر کشت پشم سنگ (راک وول) گلخانه‌ها‌ی خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه […]

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تخلیه مواد و نهاده‌ها در انبارهای شرکت
  20 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – تخلیه مواد و نهاده‌ها در انبارهای شرکت

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار بارگیری، تخلیه مواد و نهاده‌ها در انبارهای شرکت شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد عملیات بارگیری،‌تخلیه و پارت چینی مواد و نهاده‌های موجود در انبارهای واحد‌های مختلف را از طریق مناقصه‌عمومی به پیمانکار واجدشرایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه […]

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – پیمانکار حفاظت فیزیکی
  20 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – پیمانکار حفاظت فیزیکی

  آگهی مناقصه‌عمومی انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی واحدهای تحت پوشش خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به امور بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز به آدرس زیر مراجعه و یا […]

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – توری و نایلون گلخانه
  20 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – توری و نایلون گلخانه

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید توری و نایلون گلخانه شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد توری و نایلون گلخانه خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل تماس حاصل نمایند. […]

  ۴۰۲۱ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید گروبگ گلخانه‌
  6 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۱ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید گروبگ گلخانه‌

    آگهی مناقصه‌عمومی خرید گروبگ جهت گلخانه‌ها نوبت دوم شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید گروبگ گلخانه‌های خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نمایند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل […]

  ۴۰۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش تجهیزات، ادوات کشاورزی، ضایعات و آهن‌آلات
  1 - اسفند - 1402

  ۴۰۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش تجهیزات، ادوات کشاورزی، ضایعات و آهن‌آلات

  آگهی مزایده‌عمومی فروش تجهیزات، ادوات کشاورزی، ضایعات و آهن‌آلات شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تجهیزات ادوات کشاورزی، ضایعات، آهن‌آلات خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح […]

  ۴۰۱۸ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید توری و نایلون گلخانه
  1 - اسفند - 1402

  ۴۰۱۸ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید توری و نایلون گلخانه

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید توری و نایلون گلخانه (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد توری و نایلون گلخانه ۳ هکتاری خود را از طریق مناقصه‌عمومی خریداری نماید.  متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح […]

  ۴۰۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دستگاه تزریق پلاستیک
  1 - اسفند - 1402

  ۴۰۱۸ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دستگاه تزریق پلاستیک

  آگهی مزایده‌عمومی فروش دستگاه تزریق پلاستیک، دستگاه خشک‌کن پارویی غلات (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد دستگاه تزریق پلاستیک، دستگاه خشک‌کن پارویی غلات خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند.  متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و […]

  ۴۰۱۷ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام
  30 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۷ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش دام

  آگهی مزایده‌عمومی فروش دام شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد، تعدادی از دام‌های خود را به شرح زیر از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. متقاضیان می‌توانند جهت بازدید و اخذ شرایط شرکت در مزایده با شماره‌های قیدشده در آگهی تماس و یا به واحد بازرگانی شرکت زراعی دشت ناز مراجعه نمایند. دام‌های […]

  ۴۰۰۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید گروبگ گلخانه‌
  20 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید گروبگ گلخانه‌

    آگهی مناقصه‌عمومی خرید گروبگ جهت گلخانه‌ها شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد نسبت به خرید گروبگ گلخانه‌های خود را از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نمایند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل تماس حاصل […]

  ۴۰۰۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید دستگاه پیرایش کننده
  20 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۹ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید دستگاه پیرایش کننده

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید دستگاه پیرایش کننده (هرس) درختان (نوبت دوم) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد جهت خرید دستگاه پیرایش کننده (هرس) درختان از طریق مناقصه‌عمومی اقدام نمایند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط مناقصه به سایت شرکت زراعی دشت ناز به آدرس www.Dashtnazco.ir مراجعه و یا […]

  ۴۰۰۹ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی
  20 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۹ مزایده – شرکت زراعی دشت ناز – فروش ماهی پرورشی گرمابی

  آگهی مزایده‌عمومی فروش ماهی پرورشی گرمابی نوبت اول شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد مقدار حدود ۴۵ تن انواع ماهی و بچه ماهی پرورشی گرمابی (فیتوفاک، بیگهد، کپور و آمور) آببندان های شماره ۲ واحد بهشهر و ۳ واحد مهدشت را از طریق مزایده‌عمومی به فروش برساند. لذا متقاضیان می‌توانند جهت کسب […]

  ۴۰۰۱ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید فیلتر شن
  9 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۱ مناقصه – شرکت زراعی دشت ناز – خرید فیلتر شن

  آگهی مناقصه‌عمومی خرید فیلتر شن (نوبت اول) شرکت زراعی دشت ناز (سهامی خاص) در نظر دارد فیلتر شن از طریق مناقصه‌عمومی به خریداری نماید. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط به امور بازرگانی شرکت به آدرس ذیل مراجعه و یا با تلفن به شرح ذیل تماس حاصل نمایند. تلفن تماس جهت […]

  برو بالا