امروز 46
 • تاریخ : جمعه - ۲۲ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 12 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت سودیکو

  11 - آبان - 1399

  ۳۱۰۰ مناقصه – شرکت سودیکو – خرید کولر گازی جنرال گلد

  جهت مشاهده مناقصه خرید کولر گازی جنرال گلد (تاریخ برگزاری ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ آبان ماه سال ۹۹) به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  11 - آبان - 1399

  ۳۱۰۰ مناقصه – شرکت سودیکو – خرید دستگاه پرس اتوماتیک قراضه آهن پرسی

  جهت مشاهده مناقصه خرید دستگاه پرس اتوماتیک قراضه آهن پرسی (تاریخ برگزاری ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۸ آبان ماه سال ۹۹) به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir  

  9 - آبان - 1399

  ۳۰۹۸ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل تاریخ برگزاری ۱۰/۰۸/۱۳۹۹ لغایت ۱۲/۰۸/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  5 - آبان - 1399

  ۳۰۹۵ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت رادیاتور ایران تاریخ برگزاری ۰۶/۰۸/۱۳۹۹ لغایت ۰۸/۰۸/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  5 - آبان - 1399

  ۳۰۹۵ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس تاریخ برگزاری ۰۶/۰۸/۱۳۹۹ لغایت ۱۰/۰۸/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  28 - مهر - 1399

  ۳۰۹۱ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت طیف سایپا

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت طیف سایپا تاریخ برگزاری ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. WWW.SUDICO.IR

  28 - مهر - 1399

  ۳۰۹۱ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت سازه گستر

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سازه گستر تاریخ برگزاری ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۵/۰۸/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. WWW.SUDICO.IR

  26 - مهر - 1399

  ۳۰۸۹ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس تاریخ برگزاری ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۲۹/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  21 - مهر - 1399

  ۳۰۸۶ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا دیزل تاریخ برگزاری ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. WWW.SUDICO.IR

  21 - مهر - 1399

  ۳۰۸۶ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت ایدکو پرس

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایدکو پرس تاریخ برگزاری ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۲۷/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. WWW.SUDICO.IR

  20 - مهر - 1399

  ۳۰۸۵ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت قالب‌های صنعتی

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت قالب‌های صنعتی تاریخ برگزاری ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۲۳/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه نمایید. www.sudico.ir

  19 - مهر - 1399

  ۳۰۸۴ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پارس خودرو تاریخ برگزاری ۲۰/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  19 - مهر - 1399

  ۳۰۸۴ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا یدک تاریخ برگزاری ۲۰/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  19 - مهر - 1399

  ۳۰۸۴ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکوکار

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت پلاسکوکار تاریخ برگزاری ۲۰/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۲۲/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  18 - مهر - 1399

  ۳۰۸۳ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور

  جهنت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مگاموتور به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir (تاریخ برگزاری ۱۹/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۲۱/۰۷/۱۳۹۹)

  13 - مهر - 1399

  ۳۰۸۰ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل تاریخ برگزاری ۱۴/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۱۶/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  12 - مهر - 1399

  ۳۰۷۹ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس تاریخ برگزاری ۱۳/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۱۵/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  5 - مهر - 1399

  ۳۰۷۳ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت فنرسازی زر تاریخ برگزاری ۰۶/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۸/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  4 - مهر - 1399

  ۳۰۷۲ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت بن رو

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت بن رو تاریخ برگزاری ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۷/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  4 - مهر - 1399

  ۳۰۷۲ مزایده – شرکت سودیکو – مزایده ورق رول روغنی ST14 شرکت ایدکو پرس

  جهت مشاهده مزایده ورق رول روغنی ST14 شرکت ایدکو پرس تاریخ برگزاری ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۷/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  4 - مهر - 1399

  ۳۰۷۲ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت سایپا پرس تاریخ برگزاری ۰۵/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۷/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  1 - مهر - 1399

  ۳۰۷۰ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام مستعمل ضایعاتی شرکت ایندامین

  جهت مشاهده مزایده اقلام مستعمل ضایعاتی شرکت ایندامین تاریخ برگزاری ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ لغایت ۰۶/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایدد. www.sudico.ir

  29 - شهریور - 1399

  ۳۰۶۷ مزایده – شرکت سودیکو – شرکت سایپا

  جهت مشاهده مزایده شرکت سایپا تاریخ برگزاری ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ لغایت ۰۲/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir , AUC.SAIPACORP.COM

  29 - شهریور - 1399

  ۳۰۶۷ مزایده – شرکت سودیکو – انواع ورق روغنی شرکت سازه گستر

  جهت مشاهده مزایده انواع ورق روغنی شرکت سازه گستر تاریخ برگزاری ۳۰/۰۶/۱۳۹۹ لغایت ۰۱/۰۷/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  28 - شهریور - 1399

  ۳۰۶۶ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت توسعه صنایع خودرو(ایدکو)

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت توسعه صنایع خودرو(ایدکو) تاریخ برگزاری ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ لغایت ۳۱/۰۶/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  25 - شهریور - 1399

  ۳۰۶۴ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل

  مزایده  شرکت سودیکو اقلام ضایعاتی شرکت مالیبل    

  24 - شهریور - 1399

  ۳۰۶۳ مزایده – شرکت سودیکو – اقلام ضایعاتی شرکت ایندامین

  جهت مشاهده مزایده اقلام ضایعاتی شرکت ایندامین تاریخ برگزاری ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ لغایت ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  24 - شهریور - 1399

  ۳۰۶۳ مزایده – شرکت سودیکو – فریم فلزی مخزن گاز پراید شرکت سایپا لجستیک

  جهت مشاهده مزایده فریم فلزی مخزن گاز پراید شرکت سایپا لجستیک تاریخ برگزاری ۲۵/۰۶/۱۳۹۹ لغایت ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ به سایت شرکت سودیکو مراجعه فرمایید. www.sudico.ir

  برو بالا