امروز 17
 • تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 20 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت سیمان خاش

  ۳۹۰۰ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید شل کوره
  7 - مهر - 1402

  ۳۹۰۰ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید شل کوره

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید شل کوره

  ۳۸۹۷ مناقصه – شرکت سیمان خاش – طراحی سیستم اعلان و اطفا حریق
  3 - مهر - 1402

  ۳۸۹۷ مناقصه – شرکت سیمان خاش – طراحی سیستم اعلان و اطفا حریق

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – طراحی سیستم اعلان و اطفا حریق

  ۳۸۶۲ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید دو دستگاه بلوئر
  18 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۲ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید دو دستگاه بلوئر

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید دو دستگاه بلوئر

  ۳۸۵۸ مناقصه – شرکت سیمان خاش – راه اندازی لینک رادیویی با دکل
  14 - مرداد - 1402

  ۳۸۵۸ مناقصه – شرکت سیمان خاش – راه اندازی لینک رادیویی با دکل

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – راه اندازی لینک رادیویی با دکل

  ۳۸۵۷ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید سنگ گچ
  13 - مرداد - 1402

  ۳۸۵۷ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید سنگ گچ

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید سنگ گچ

  ۳۸۴۳ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید سنگ آهن
  25 - تیر - 1402

  ۳۸۴۳ مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید سنگ آهن

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – خرید سنگ آهن

  ۳۸۴۳ مناقصه – شرکت سیمان خاش – انجام ورقکاری الکترو فیلتر
  25 - تیر - 1402

  ۳۸۴۳ مناقصه – شرکت سیمان خاش – انجام ورقکاری الکترو فیلتر

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – انجام ورقکاری الکترو فیلتر

  ۳۸۳۸ مناقصه – سیمان خاش – انجام تعمیرات الکترو فیلتر اصلی
  19 - تیر - 1402

  ۳۸۳۸ مناقصه – سیمان خاش – انجام تعمیرات الکترو فیلتر اصلی

  مناقصه – سیمان خاش – انجام تعمیرات الکترو فیلتر اصلی

  ۳۸۳۰ مناقصه – شرکت سیمان خاش – اجاره بیل مکانیکی
  10 - تیر - 1402

  ۳۸۳۰ مناقصه – شرکت سیمان خاش – اجاره بیل مکانیکی

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – اجاره بیل مکانیکی

  ۳۸۲۸ مناقصه – شرکت سیمان خاش – انتخاب پیمانکار
  6 - تیر - 1402

  ۳۸۲۸ مناقصه – شرکت سیمان خاش – انتخاب پیمانکار

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – انتخاب پیمانکار

  ۳۸۱۵ مناقصه – شرکت سیمان خاش – حمل فرآورده نفت
  22 - خرداد - 1402

  ۳۸۱۵ مناقصه – شرکت سیمان خاش – حمل فرآورده نفت

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – حمل فرآورده نفت

  ۳۸۰۸ مناقصه – شرکت سیمان خاش – اجاره یک دستگاه خودرو
  12 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۸ مناقصه – شرکت سیمان خاش – اجاره یک دستگاه خودرو

  مناقصه – شرکت سیمان خاش – اجاره یک دستگاه خودرو

  برو بالا