امروز 52
 • تاریخ : چهارشنبه - ۲ - اسفند - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 21 - February - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت عمران شهر جدید پردیس

  ۴۰۱۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – طرح ارتقاء پایش تصویری
  30 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – طرح ارتقاء پایش تصویری

  آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۱۲ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، جهت اجرای طرح ارتقاء پایش تصویری فازهای ۴ الی ۶ شهر جدید پرند، حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدشرایط كه دارای پروانه خدمات رادیوی (fcp)، مجوز فعالیت خدمات […]

  ۴۰۱۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – تأمین خودرو
  27 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – تأمین خودرو

  تجدید آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۲-۱۱   شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، جهت تأمین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند، حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدشرایط كه توانایی اجرای کار را داشته و دارای صلاحیت (پروانه کسب) از اتحادیه […]

  ۴۰۱۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات تکمیلی مسجد
  25 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات تکمیلی مسجد

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۶-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۴/۹۸۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۴-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱۰ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۶/۹۷۲ مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ساخت و اجرای پل عابر پیاده فلزی
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ساخت و اجرای پل عابر پیاده فلزی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۵-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۲/۹۷۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات تکمیلی مسجد
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات تکمیلی مسجد

  وزارت راه و شهرسازی   شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۶-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۴/۹۸۰ مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – عملیات اجرایی خط‌کشی
  24 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – عملیات اجرایی خط‌کشی

   تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۱۱ شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار، روبروی درمانگاه سلام در نظر دارد عملیات اجرایی خط‌کشی طولی بلوارهای پرتردد شهید سلیمانی، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی و برخی از معابر فرعی فازهای طرح مسکن مهر که فاقد خط‌کشی بوده را حسب […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ترمیم دیوارها و جان‌پناه پرتگاهی
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ترمیم دیوارها و جان‌پناه پرتگاهی

   وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۰-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۱/۹۶۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربین‌ها
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربین‌ها

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۱-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه “ شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۰/۹۷۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تکمیل عملیات برق‌رسانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۴-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱۰ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۶/۹۷۲ مورخ ۲۷/۰۹/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ساخت و اجرای پل عابر پیاده فلزی
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ساخت و اجرای پل عابر پیاده فلزی

  شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۵-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۲/۹۷۸ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل […]

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربین‌های مداربسته
  22 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خرید، نصب و راه‌اندازی تجهیزات جهت ارتقای دوربین‌های مداربسته

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردی کد: ۳۱-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه “ شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۴ صورت‌جلسه ‌شماره ۵۰/۹۷۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ترمیم دیوارها و جان‌پناه پرتگاه
  22 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – ترمیم دیوارها و جان‌پناه پرتگاه

   وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردی کد: ۳۰-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۱/۹۶۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۳۹۹۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات اجرایی مقاوم‌سازی ساختمان مدرسه فردوسی
  27 - دی - 1402

  ۳۹۹۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات اجرایی مقاوم‌سازی ساختمان مدرسه فردوسی

   “آگهی فراخوان مناقصه “ شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۴/۹۶۰ مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند: موضوع: تجدید […]

  ۳۹۹۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات اجرایی مقاوم‌سازی ساختمان مدرسه فردوسی
  26 - دی - 1402

  ۳۹۹۱ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات اجرایی مقاوم‌سازی ساختمان مدرسه فردوسی

  “آگهی فراخوان مناقصه “ شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۴/۹۶۰ مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند: موضوع: تجدید […]

  ۳۹۸۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – تأمین خودروهای در اختیار شرکت
  22 - دی - 1402

  ۳۹۸۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – تأمین خودروهای در اختیار شرکت

   آگهي مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۲-۱۰   شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، جهت تأمین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند، حسب مشخصات ذيل به پيمانكار واجدشرایط كه توانایی اجرای کار را داشته و دارای صلاحیت (پروانه کسب) از اتحادیه صنف […]

  ۳۹۸۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه
  18 - دی - 1402

  ۳۹۸۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه

   وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۲۷-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۱/۹۵۷ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی
  17 - دی - 1402

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – اجرای کارهای برق‌رسانی

  “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۱/۹۵۷ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند: موضوع: تجدید اول […]

  ۳۹۷۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام کارهای باقی‌مانده بحرانی
  5 - دی - 1402

  ۳۹۷۳ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام کارهای باقی‌مانده بحرانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۲۵-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۱/۹۶۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ هیئت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۳۹۷۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام کارهای باقی‌مانده بحرانی
  4 - دی - 1402

  ۳۹۷۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام کارهای باقی‌مانده بحرانی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۲۵-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۱/۹۶۷ مورخ ۲۷/۰۸/۱۴۰۲ هیئت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۳۹۷۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تهیه لیست کوتاه برای انتخاب پیمانکاران
  2 - دی - 1402

  ۳۹۷۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – تهیه لیست کوتاه برای انتخاب پیمانکاران

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۲۴-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۶ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۳/۹۶۹ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس به استناد آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت […]

  ۳۹۶۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – پروژه‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی
  1 - دی - 1402

  ۳۹۶۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – پروژه‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت ملی

  “آگهی فراخوان استعلام ارزیابی کیفی” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۶ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۳/۹۶۹ مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس به استناد آیین‌نامه اجرایی بند “ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات نسبت به تهیه لیست کوتاه از پیمانکاران واجدشرایط برای پروژه‌های مسکن مهر، اقدام ملی و نهضت […]

  ۳۹۶۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – خدمات فضای سبز
  28 - آذر - 1402

  ۳۹۶۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پرند – خدمات فضای سبز

    تجدید آگهی مناقصه‌عمومی (همراه با ارزیابی‌کیفی) شماره ۱-۹    شرکت عمران شهر جدید پرند، به آدرس: كيلومتر ۳۰ اتوبان تهران -ساوه، فاز چهار شهر جديد پرند در نظر دارد، برون‌سپاری بخشی از خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری آسانسور ساختمان مرکزی و ساختمان‌های تابعه شرکت عمران پرند و همچنین امور مربوط به نظافت و […]

  ۳۹۶۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – رفع نواقص جاده‌ای و نقاط حادثه‌خیز
  21 - آذر - 1402

  ۳۹۶۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – رفع نواقص جاده‌ای و نقاط حادثه‌خیز

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردی کد: ۲۳-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۸ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۹/۹۶۵ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۳۹۶۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – رفع نواقص جاده‌ای
  20 - آذر - 1402

  ۳۹۶۲ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – رفع نواقص جاده‌ای

  “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۸ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۹/۹۶۵ مورخ ۱۵/۰۸/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و بارگذاری اسناد به شرح ذیل اقدام نمایند: موضوع: رفع نواقص […]

  ۳۹۵۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه فاضلاب
  14 - آذر - 1402

  ۳۹۵۷ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه فاضلاب

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۲۲-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۱/۹۵۷ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۳۹۵۶ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه
  13 - آذر - 1402

  ۳۹۵۶ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – کارهای برق‌رسانی به تصفیه‌خانه

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۲۲-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۱/۹۵۷ مورخ ۲۷/۰۶/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت […]

  ۳۹۵۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات اجرایی مقاوم‌سازی ساختمان مدرسه
  6 - آذر - 1402

  ۳۹۵۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – عملیات اجرایی مقاوم‌سازی ساختمان مدرسه

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردی کد: ۲۰-۴۰۲- ۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه “ شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۳ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۴/۹۶۰ مورخ ۱۷/۰۷/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط […]

  برو بالا