امروز 2
 • تاریخ : چهارشنبه - ۱۰ - خرداد - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 31 - May - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت عمران شهر جدید پردیس

  ۳۷۷۵ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام خدمات امور نقلیه
  3 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۷۵ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام خدمات امور نقلیه

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:  ۰۱-۴۰۲-۲۰۰-ر نوبت : اول   “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۳/۹۲۹ مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و […]

  ۳۷۷۵ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام امور خدماتی
  3 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۷۵ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام امور خدماتی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردی کد:  ۰۲-۴۰۲-۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۳/۹۲۹ مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های […]

  ۳۷۷۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – امور خدماتی شرکت عمران شهر جدید پردیس
  30 - فروردین - 1402

  ۳۷۷۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – امور خدماتی شرکت عمران شهر جدید پردیس

  وزارت راه و شهرسازی   شرکت عمران شهر جدید پردی کد:  ۰۲-۴۰۲-۲۰۰-ر نوبت : اول “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۳/۹۲۹ مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و […]

  ۳۷۷۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خدمات امور نقلیه شرکت عمران شهر جدید پردیس
  30 - فروردین - 1402

  ۳۷۷۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – خدمات امور نقلیه شرکت عمران شهر جدید پردیس

    وزارت راه و شهرسازی   شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:  ۰۱-۴۰۲-۲۰۰-ر نوبت : اول  “آگهی فراخوان مناقصه (تجدید نوبت اول)” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۱ صورت‌جلسه ‌شماره ۰۳/۹۲۹ مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۲ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران […]

  ۳۷۶۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام امور خدماتی
  25 - اسفند - 1401

  ۳۷۶۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام امور خدماتی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۸-۴۰۱-۲۰۰-ر “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۳/۹۲۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل و […]

  ۳۷۶۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام خدمات نقلیه
  25 - اسفند - 1401

  ۳۷۶۰ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام خدمات نقلیه

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:۳۷-۴۰۱-۲۰۰-ر نوبت: اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۸/۹۱۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، تکمیل […]

  ۳۷۵۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام خدمات نقلیه
  23 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام خدمات نقلیه

  وزارت راه و شهرسازی   شرکت عمران شهر جدید پردی کد:۳۷-۴۰۱-۲۰۰-ر نوبت: اول “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۷ صورت‌جلسه ‌شماره ۳۸/۹۱۸ مورخ ۲۶/۱۱/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت دریافت، […]

  ۳۷۵۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام امور خدماتی
  23 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۹ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – انجام امور خدماتی

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد: ۳۸-۴۰۱-۲۰۰-ر نوبت : اول  “آگهی فراخوان مناقصه” شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد براساس بند ۲ صورت‌جلسه ‌شماره ۴۳/۹۲۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس نسبت به انتخاب پیمانکار واجدشرایط اقدام نماید. لذا از پیمانکاران و شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌گردد جهت […]

  ۳۷۵۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – آماده‌سازی، محوطه‌سازی و زیرساخت
  15 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۴ مناقصه – شرکت عمران شهر جدید پردیس – آماده‌سازی، محوطه‌سازی و زیرساخت

  وزارت راه و شهرسازی شرکت عمران شهر جدید پردیس کد:۳۶-۴۰۱-۲۰۰-ر آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی پیمانکاران  شرکت عمران شهر جدید پردیس در نظر دارد بر اساس بند ۲ صورت‌جلسه شماره ۳۷/۹۱۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ هیأت‌مدیره شرکت عمران شهر جدید پردیس جهت آماده‌سازی، محوطه‌سازی و زیرساخت ضلع شمال‌شرقی حدفاصل خیابان ۲۷ به B00 و خیابان شماره ۱ فاز ۱۱ […]

  برو بالا