امروز 24
 • تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Tuesday - 21 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت فاضلاب تهران

  ۴۰۷۴ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید پله منهول فاضلابی
  30 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۴ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید پله منهول فاضلابی

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش […]

  ۴۰۷۴ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز
  30 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۴ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۰۷۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید پله منهول فاضلابی
  29 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید پله منهول فاضلابی

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش […]

  ۴۰۷۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله رانی(مقطع باز) ولوله گذاري
  29 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله رانی(مقطع باز) ولوله گذاري

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران […]

  ۴۰۷۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – اجرای نمای ساختمان ستادی آبفای استان تهران
  25 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – اجرای نمای ساختمان ستادی آبفای استان تهران

     (آگهي فراخوان ارزیابی‌کیفی) شركت فاضلاب تهران در نظر دارد ارزیابی‌کیفی جهت مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱ […]

  ۴۰۶۹ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – اجرای نمای ساختمان
  24 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۹ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – اجرای نمای ساختمان

      (آگهي فراخوان ارزیابی‌کیفی) شركت فاضلاب تهران در نظر دارد ارزیابی‌کیفی جهت مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌خيابان انديشه، نبش انديشه ششم، تلفن: […]

  ۴۰۶۸ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – خريد لوله بتن پلیمری و اتصالات
  23 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۸ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – خريد لوله بتن پلیمری و اتصالات

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه […]

  ۴۰۶۸ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خدمات نظارت بر اجرای عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب
  23 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۸ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خدمات نظارت بر اجرای عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب

   آگهی فراخوان انتخاب مشاور  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انتخاب مشاور با موضوع انجام خدمات نظارت بر اجرای عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب مناطق ۲۱ و ۲۲ شهر تهران را برای مدت ۲۴ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش تعرفه در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای پایه‌یک در تخصص […]

  ۴۰۶۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید ۳ دستگاه الکتروگیربکس ضد انفجار
  22 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید ۳ دستگاه الکتروگیربکس ضد انفجار

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گذار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه […]

  ۴۰۶۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خريد لوله بتن پلیمری و اتصالات
  22 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خريد لوله بتن پلیمری و اتصالات

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه […]

  ۴۰۶۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خدمات نظارت بر اجرای عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری
  22 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خدمات نظارت بر اجرای عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری

   آگهی فراخوان انتخاب مشاور  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انتخاب مشاور با موضوع انجام خدمات نظارت بر اجرای عملیات خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری فاضلاب مناطق ۲۱ و ۲۲ شهر تهران را برای مدت ۲۴ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش تعرفه در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای پایه‌یک در تخصص […]

  ۴۰۶۶ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید ۳ دستگاه الکتروگیربکس
  21 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۶ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید ۳ دستگاه الکتروگیربکس

  آگهي فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گذار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه […]

  ۴۰۶۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید خدمات بازرسی
  12 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید خدمات بازرسی

   آگهی فراخوان انتخاب مشاور  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد خرید خدمات بازرسی فني کالا و تجهیزات را برای مدت ۲۴ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش کیفیت و قیمت در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای حداقل رتبه ۳ بازرسی فنی از سازمان برنامه‌وبودجه کشور را دارا می‌باشند، از طریق سامانه تدارکات […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید خدمات بازرسی فني کالا و تجهیزات
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید خدمات بازرسی فني کالا و تجهیزات

   آگهی فراخوان انتخاب مشاور  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد خرید خدمات بازرسی فني کالا و تجهیزات را برای مدت ۲۴ ماه شمسی، از محل اعتبارات جاری به روش کیفیت و قیمت در میان شرکت‌های مهندسين مشاور که دارای حداقل رتبه ۳ بازرسی فنی از سازمان برنامه‌وبودجه کشور را دارا می‌باشند، از طریق سامانه تدارکات […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز

  آگهي فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا […]

  ۴۰۵۸ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عمليات اجرائي لوله‌گذاری
  10 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۸ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عمليات اجرائي لوله‌گذاری

  آگهي فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا […]

  ۴۰۵۸ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی
  10 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۸ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۴۰۵۷ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – انجام عملیات لوله‌گذاری
  9 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۷ مناقصه – شرکت فاضلاب تهران – انجام عملیات لوله‌گذاری

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد […]

  ۴۰۵۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
  9 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۷ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی) شركت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت فاضلاب تهران با تأمین و به‌کارگیری تعداد ۱۰۰ نفر برونسپار (شماره مناقصه در سامانه ستاد ایران ۲۰۰۳۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۱۴) به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی) شركت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای انجام بخشی از خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی شرکت فاضلاب تهران با تأمین و به‌کارگیری تعداد ۱۰۰ نفر برونسپار (شماره مناقصه در سامانه ستاد ایران ۲۰۰۳۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۱۴) به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه […]

  ۴۰۵۴ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – تأمین تجهیزات و اجرای پست بار
  5 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۴ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – تأمین تجهیزات و اجرای پست بار

            (آگهي تجدید فراخوان ارزیابی‌کیفی) مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای پست بار شماره یک تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران به‌صورت EPC – از محل اعتبارات جاری شركت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید ارزیابی‌کیفی جهت مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – تأمین تجهیزات و اجرای پست بار
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – تأمین تجهیزات و اجرای پست بار

      (آگهي تجدید فراخوان ارزیابی‌کیفی) مهندسی، تأمین تجهیزات و اجرای پست بار شماره یک تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران به‌صورت EPC – از محل اعتبارات جاری شركت فاضلاب تهران در نظر دارد تجدید ارزیابی‌کیفی جهت مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید پله منهول فاضلابی
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید پله منهول فاضلابی

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش […]

  ۴۰۵۳ مزایده – شرکت فاضلاب تهران – فروش اقلام و ضایعات
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مزایده – شرکت فاضلاب تهران – فروش اقلام و ضایعات

  آگهی فراخوان مزایده‌عمومی شرکت فاضلاب تهران در نظر دارد مزایده‌عمومی فروش اقلام و ضایعات تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران خود را با شماره مزایده ۱۰۰۳۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به فروش برساند. نشاني دستگاه مزایده گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم غربی (شهید گودرزی)، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و […]

  ۴۰۵۲ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید پله منهول فاضلابی
  3 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۲ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – خرید پله منهول فاضلابی

  آگهي تجدید فراخوان مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح زیر را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار نماید. ۱- نشاني دستگاه مناقصه‌گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش […]

  ۴۰۵۲ مزایده – شرکت فاضلاب تهران – فروش اقلام و ضایعات
  3 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۲ مزایده – شرکت فاضلاب تهران – فروش اقلام و ضایعات

  آگهی فراخوان مزایده‌عمومی شرکت فاضلاب تهران در نظر دارد مزایده‌عمومی فروش اقلام و ضایعات تصفیه‌خانه فاضلاب جنوب تهران خود را با شماره مزایده ۱۰۰۳۰۰۵۴۲۰۰۰۰۰۰۱ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به فروش برساند. نشاني دستگاه مزایده گزار: تهران،‌ خيابان شهيد بهشتي،‌ خيابان انديشه، نبش انديشه ششم غربی (شهید گودرزی)، تلفن: ۸۸۴۳۵۹۶۱-۰۲۱ و […]

  ۴۰۵۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی
  1 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۰ مناقصه – شركت فاضلاب تهران – عملیات لوله‌گذاری و اجرائی

  آگهي فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی (به همراه ارزیابی‌کیفی – به‌صورت یک مرحله‌ای)  شركت فاضلاب تهران در نظر دارد انجام عملیات لوله‌گذاری و اجرائی موردنیاز خود را از محل اعتبارات جاری و با رعايت آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا […]

  برو بالا