امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۵ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 27 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت مجتمع صنعتی اسفراین

  ۳۸۹۵ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تأمین نیروی انسانی
  31 - شهریور - 1402

  ۳۸۹۵ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تأمین نیروی انسانی

   « مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. ردیف شماره فراخوان عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۳۴     تأمین نیروی انسانی جهت انجام ۱- خدمات فنی تولید ۲- خدمات اداری […]

  ۳۸۹۳ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تأمین نیروی انسانی
  28 - شهریور - 1402

  ۳۸۹۳ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تأمین نیروی انسانی

  « مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. ردیف شماره فراخوان عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۳۴     تأمین نیروی انسانی جهت انجام ۱- خدمات فنی تولید ۲- خدمات اداری […]

  ۳۸۹۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید مصالح ساختمانی
  26 - شهریور - 1402

  ۳۸۹۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید مصالح ساختمانی

  ۳۸۹۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید مصالح ساختمانی

  ۳۸۹۰ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تهیه مصالح و مواد اولیه
  25 - شهریور - 1402

  ۳۸۹۰ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تهیه مصالح و مواد اولیه

  ۳۸۹۰ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تهیه مصالح و مواد اولیه

  ۳۸۸۴ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید مواد حفاظت خوردگی و بهبود آب
  13 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۴ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید مواد حفاظت خوردگی و بهبود آب

  «مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای در خصوص خرید مواد حفاظت خوردگی و بهبود آب شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۲۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ مهلت زمانی […]

  ۳۸۸۴ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – عملیات حرارتی القائی
  13 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۴ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – عملیات حرارتی القائی

  «تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای تجدید شده در خصوص عملیات حرارتی القائی، Deep freezing، ماشین‌کاری نهایی و بسته‌بندی غلطک‌های شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۳۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ […]

  ۳۸۸۲ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید مواد حفاظت خوردگی
  11 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۲ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید مواد حفاظت خوردگی

  «مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای در خصوص خرید مواد حفاظت خوردگی و بهبود آب شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۲۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ مهلت زمانی […]

  ۳۸۸۲ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروکروم پرکربن
  11 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۲ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروکروم پرکربن

  «اصلاحیه مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای در خصوص خرید ۵۰۰ تن فروکروم پرکربن شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۳۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/۰۶/۱۴۰۲ مهلت زمانی ارسال […]

  ۳۸۸۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۳۰۰ تن شمش چدن
  10 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۳۰۰ تن شمش چدن

  «تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. ردیف شماره عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۳۰     خرید ۳۰۰ تن شمش چدن ۲٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۳۱   خرید ۵۰۰ تن فروکروم […]

  برو بالا