امروز 43
 • تاریخ : جمعه - ۲۸ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 17 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت مجتمع صنعتی اسفراین

  ۴۰۶۲ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک
  16 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۲ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک عنوان مناقصه: ۲۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۰۳ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از مورخ […]

  ۴۰۵۷ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵٫۰۰۰ هزار تن آهک کلسینه شده
  9 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۷ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵٫۰۰۰ هزار تن آهک کلسینه شده

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۵٫۰۰۰ هزار تن آهک کلسینه شده عنوان مناقصه: ۲۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۰۲ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از […]

  ۴۰۵۴ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵٫۰۰۰ هزار تن آهک کلسینه شده
  5 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۴ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵٫۰۰۰ هزار تن آهک کلسینه شده

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۵٫۰۰۰ هزار تن آهک کلسینه شده عنوان مناقصه: ۲۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۰۲ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از […]

  ۴۰۴۶ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – فروش سرباره‌های ناشی از کوره قوس بعد از تفکیک ضایعات فلزی
  27 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۶ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – فروش سرباره‌های ناشی از کوره قوس بعد از تفکیک ضایعات فلزی

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین فروش سرباره‌های ناشی از کوره قوس بعد از تفکیک ضایعات فلزی عنوان مزایده: ۱۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۰۱ شماره مزایده در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مزایده: از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ تا مورخ […]

  ۴۰۴۶ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک
  27 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۶ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک عنوان مناقصه: ۲۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۰۱ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ […]

  ۴۰۴۳ مزایده – مجتمع صنعتی اسفراین – فروش سرباره‌های ناشی از کوره قوس بعد از تفکیک ضایعات فلزی
  24 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۳ مزایده – مجتمع صنعتی اسفراین – فروش سرباره‌های ناشی از کوره قوس بعد از تفکیک ضایعات فلزی

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین فروش سرباره‌های ناشی از کوره قوس بعد از تفکیک ضایعات فلزی عنوان مزایده: ۱۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۰۱ شماره مزایده در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مزایده: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مزایده: از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ ساعت ۱۶:۰۰ تا مورخ […]

  ۴۰۴۳ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک
  24 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۳ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۲۰۰ تن آلومینیوم بلوک عنوان مناقصه: ۲۰۰۳۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۰۱ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از مورخ ۲۱/۰۱/۱۴۰۳ […]

  ۴۰۲۱ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروسیلیکو منگنز
  6 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۱ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروسیلیکو منگنز

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۵۰۰ تن فروسیلیکو منگنز عنوان مناقصه: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۹ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ […]

  ۴۰۱۸ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروسیلیکو منگنز
  1 - اسفند - 1402

  ۴۰۱۸ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروسیلیکو منگنز

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۵۰۰ تن فروسیلیکو منگنز عنوان مناقصه: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۹ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۲ […]

  ۴۰۱۸ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروکروم پر کربن
  1 - اسفند - 1402

  ۴۰۱۸ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروکروم پر کربن

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۵۰۰ تن فروکروم پر کربن عنوان مناقصه: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۸ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از مورخ […]

  ۴۰۱۶ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۸۰۰ تن کک صنعتی گرانوله (متالورژی)
  29 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۶ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۸۰۰ تن کک صنعتی گرانوله (متالورژی)

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۸۰۰ تن کک صنعتی گرانوله (متالورژی) عنوان مناقصه: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۷ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از […]

  ۴۰۱۵ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروکروم پر کربن
  28 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۵ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰۰ تن فروکروم پر کربن

  دبیرخانه کمیسیون معاملات  مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابیمجتمع صنعتی اسفراین (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۵۰۰ تن فروکروم پر کربن عنوان مناقصه: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۸ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از مورخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۲ ساعت […]

  ۴۰۱۵ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خدمات مشاوره نظارت کارگاهی
  28 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۵ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خدمات مشاوره نظارت کارگاهی

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین انتشار مجدد ارزیابی‌کیفی برای انتخاب مشاور نوع فراخوان: خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سالن ریخته‌گری شرکت مجتمع صنعتی اسفراین عنوان فراخوان: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۳ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت […]

  ۴۰۱۳ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۸۰۰ تن کک صنعتی گرانوله
  25 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۳ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۸۰۰ تن کک صنعتی گرانوله

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای نوع مناقصه: خرید ۸۰۰ تن کک صنعتی گرانوله (متالورژی) عنوان مناقصه: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۷ شماره فراخوان (مناقصه) در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در مناقصه: از […]

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۴ تن نیکل
  23 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۴ تن نیکل

  مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه)  یک مرحله‌ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. ردیف شماره فراخوان عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۴ خرید ۲۴ تن نیکل ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲ […]

  ۴۰۰۹ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۴ تن نیکل
  20 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۹ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۲۴ تن نیکل

  مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله­ای شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه)  یک مرحله‌ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. ردیف شماره فراخوان عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۴ خرید ۲۴ تن نیکل ۱۳٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲ […]

  ۴۰۰۳ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه
  11 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۳ مناقصه – مجتمع صنعتی اسفراین – خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه

  دبیرخانه کمیسیون معاملات مجتمع صنعتی اسفراین ارزیابی‌کیفی برای انتخاب مشاور نوع فراخوان: خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سالن ریخته‌گری شرکت مجتمع صنعتی اسفراین عنوان فراخوان: ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۳ شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت برداشت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir آدرس سایت جهت مشارکت در فراخوان: […]

  ۳۹۹۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰ تن فرومولیبدن
  26 - دی - 1402

  ۳۹۹۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۵۰ تن فرومولیبدن

  «تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای در خصوص خرید ۵۰ تن فرومولیبدن به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۶:۰۰ روز شنبه مورخ ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ […]

  ۳۹۸۷ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سالن ریخته‌گری
  22 - دی - 1402

  ۳۹۸۷ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سالن ریخته‌گری

  «مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای در خصوص خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سالن ریخته‌گری شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ […]

  ۳۹۸۵ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خدمات مشاوره نظارت کارگاهی
  19 - دی - 1402

  ۳۹۸۵ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خدمات مشاوره نظارت کارگاهی

  «مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای در خصوص خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه پروژه سالن ریخته‌گری شرکت مجتمع صنعتی اسفراین به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۱ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۲ […]

  ۳۹۸۵ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – اداره کلیه امور رستوران و آشپزخانه
  19 - دی - 1402

  ۳۹۸۵ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – اداره کلیه امور رستوران و آشپزخانه

  «مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای در خصوص اداره کلیه امور رستوران و آشپزخانه شامل تهیه، حمل و نگهداری مواد اولیه و ارائه خدمات طبخ و سرو غذای پرسنل و میهمانان به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۰ را از طریق سامانه تدارکات […]

  ۳۹۸۲ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۱۵۰ تن گرافیت گرانوله CPC
  16 - دی - 1402

  ۳۹۸۲ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۱۵۰ تن گرافیت گرانوله CPC

  « تجدید مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای در خصوص خرید ۱۵۰ تن گرافیت گرانوله CPC به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۴۹ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت ۱۹:۰۰ […]

  ۳۹۸۲ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – امور رستوران و آشپزخانه
  16 - دی - 1402

  ۳۹۸۲ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – امور رستوران و آشپزخانه

  «مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای در خصوص اداره کلیه امور رستوران و آشپزخانه شامل تهیه، حمل و نگهداری مواد اولیه و ارائه خدمات طبخ و سرو غذای پرسنل و میهمانان به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۵۰ را از طریق سامانه تدارکات […]

  ۳۹۵۸ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۱۵۰ تن گرافیت
  15 - آذر - 1402

  ۳۹۵۸ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۱۵۰ تن گرافیت

  «مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. ردیف شماره فراخوان عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۴۴     خرید ۱۵۰ تن […]

  ۳۹۵۵ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۱۵۰ تن بریکت
  12 - آذر - 1402

  ۳۹۵۵ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۱۵۰ تن بریکت

  « تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. ردیف شماره فراخوان عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۴۶       خرید ۱۵۰ تن بریکت اکسیژن زدا   ۲٫۶۷۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۴۸ […]

  ۳۹۴۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تهیه مصالح و مواد اولیه
  26 - آبان - 1402

  ۳۹۴۱ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تهیه مصالح و مواد اولیه

  « مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای در خصوص تهیه مصالح و مواد اولیه و حمل آن‌ها، تجهیزات، ابزارآلات و نیروی انسانی موردنیاز جهت ساخت و نصب سالن ریخته‌گری فوق سنگین به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۴۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی […]

  ۳۹۳۸ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۱۵۰ تن بریکت اکسیژن زدا
  22 - آبان - 1402

  ۳۹۳۸ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – خرید ۱۵۰ تن بریکت اکسیژن زدا

  « مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای» شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرح جدول ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir برگزار نماید. ردیف شماره فراخوان عنوان مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال) ۱ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۴۱     خرید ۱۵۰ تن بریکت اکسیژن زدا   ۲٫۶۷۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ۲ ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۴۲     […]

  ۳۹۳۸ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تهیه مصالح و مواد اولیه و حمل آن‌
  22 - آبان - 1402

  ۳۹۳۸ مناقصه – شرکت مجتمع صنعتی اسفراین – تهیه مصالح و مواد اولیه و حمل آن‌

  « مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای » شرکت مجتمع صنعتی اسفراین در نظر دارد مناقصه‌عمومی یک مرحله­ای در خصوص تهیه مصالح و مواد اولیه و حمل آن‌ها، تجهیزات، ابزارآلات و نیروی انسانی موردنیاز جهت ساخت و نصب سالن ریخته‌گری فوق سنگین به شماره فراخوان ۲۰۰۲۰۰۱۴۶۹۰۰۰۰۴۳ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)www.setadiran.ir برگزار نماید. مهلت زمانی […]

  برو بالا