امروز 0
 • تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 18 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت مخابرات ایران منطقه اردبیل

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۰/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۷ سایت همراه اول در شهرستان‌های کوثر و گرمی و مشگین شهر تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۹/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۶ سایت همراه اول در شهرستان‌های اردبیل و پارس‌آباد تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۹۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۱/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز خروجی مشگین، آقبلاغ، موئیل به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۰۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه   عملیات کابلکشی  (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز خروجی سولا، آلادیزگه به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۳۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – نصب دکل و کلیه تجهیزات TI
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – نصب دکل و کلیه تجهیزات TI

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۷/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۸ سایت همراه اول در شهرستان‌های پارس‌آباد و بیله سوار تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات عمرانی و گراند

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۸/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه اجرای عملیات عمرانی و گراند و نصب دکل و کلیه تجهیزات TI برای ۹ سایت همراه اول در شهرستان‌های اردبیل و نمین تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۶۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۱/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای ftth در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۸۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۲/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز بعثت –دکل بودالالو به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۲٫۳۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۳/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبرنوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز حافظ، سرعین، اردیموسی به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۲٫۳۹۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۴/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز خروجی پادگان به کورائیم و خواجه ییم شهرستان نیر به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۲٫۰۰۳٫۸۹۵٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۵/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز خروجی سه‌راه مهماندوست به کور عباسلو شهرستان نیر به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۹۷۵٫۸۵۷٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۰۶/۱۴۰۳ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح های uso مسیر مرکز خروجی قره شیران به سعید خانلو و مشتقین و دکل مجید آباد و شهرستان نیر به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پيشنهاد دهندگان بايستی […]

  ۴۰۳۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی فیبر نوری
  23 - اسفند - 1402

  ۴۰۳۶ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی فیبر نوری

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵۳ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابل‌کشی فیبر نوری جهت توسعه ftth شهرک صنعتی ۲ شامل: (۱) – کابل‌کشی کانالی به متراژ ۲٫۰۰۰ متر (۲)-کابل‌کشی هوایی به متراژ ۱٫۰۰۰ متر (۳) – کابل‌کشی خاکی به متراژ ۳۲٫۰۰۰ متر تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی […]

  ۴۰۲۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – خرید ۶ قلم میکرو کابل
  6 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – خرید ۶ قلم میکرو کابل

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵۲ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه خرید ۶ قلم میکرو کابل و میکروداکت و اتصالات مربوطه شامل: (۱) میکرو کابل فیبر نوری ۴۸ کر به متراژ ۴٫۰۰۰ متر (۲) میکرو کابل فیبر نوری ۲۴ کر به متراژ ۸٫۰۰۰ متر (۳) میکروداکت ۴ کاناله ۱۰*۱۴ […]

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  10 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۴ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز سولا و آبی بیگلو و آلادیزگه به همراه متریال کامل درشهرستان نمین تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه […]

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  10 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۴ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز سولا و آبی بیگلو و آلادیزگه به همراه متریال کامل درشهرستان نمین تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه […]

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  10 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۵ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر قورت تپه به ساری خانلو به همراه متریال کامل در شهرستان مشگین شهر تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۵۱۵٫۳۵۸٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه […]

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی)
  10 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۲ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی)

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۶ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز حافظ وسرعین و اردیموسی همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۶۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – کابل‌کشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – کابل‌کشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۹ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابل‌کشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز نیر از چهارراه کلاش بزرگ تا چهره برق وکور عباسلو به سعید خانلو به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵۰ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابل‌کشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز بنی‌هاشم مشگین شهر، آقبلاغ، موئیل به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی

  تجدید آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۸ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل   موضوع مناقصه عملیات کابل‌کشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز نیر تیپ حضرت عباس به چهارراه کلاش بزرگ وسایت کلاش بزرگ به همراه متریال کامل   تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – خرید ۱۱ قلم انواع سیم و کابل (تهاتربا کابل تت)
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – خرید ۱۱ قلم انواع سیم و کابل (تهاتربا کابل تت)

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵۱ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه خرید ۱۱ قلم انواع سیم و کابل (تهاتربا کابل تت) -۱-کابل بدون مهار ۰۵/۲ به متراژ ۶۰٫۰۰۰ متر ۲-کابل هوایی بدون مهار ۰۵/۴ به متراژ ۵۰٫۰۰۰ متر ۳- سیم دوبل هوایی مهار دار ۰۶ به متراژ ۶۰٫۰۰۰ متر […]

  ۳۹۷۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل – نگهداری، پشتیبانی و pm سایت‌ها
  12 - دی - 1402

  ۳۹۷۹ مناقصه – شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل – نگهداری، پشتیبانی و pm سایت‌ها

   آگهی تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۴۷/۱۴۰۲   دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات میدانی نگهداری، پشتیبانی و pm سایت‌های ارتباطات سیار استان اردبیل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب شماره ۵۷۸۹۴۳۵۸۶۵ (با کد […]

  ۳۹۶۷ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی مسیر مرکز نیر تیپ حضرت عباس به چهارراه کلاش بزرگ
  28 - آذر - 1402

  ۳۹۶۷ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی مسیر مرکز نیر تیپ حضرت عباس به چهارراه کلاش بزرگ

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۸ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز نیر تیپ حضرت عباس به چهارراه کلاش بزرگ و سایت کلاش بزرگ به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۹۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

  ۳۹۶۷ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی چهاراه کلاش بزرگ تا چهره برق
  28 - آذر - 1402

  ۳۹۶۷ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی چهاراه کلاش بزرگ تا چهره برق

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۹ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز نیر از چهاراه کلاش بزرگ تا چهره برق وکور عباسلو به سعید خانلو به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ […]

  ۳۹۶۷ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی
  28 - آذر - 1402

  ۳۹۶۷ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابلکشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۵۰ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابلکشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز بنی‌هاشم مشگین شهر، آقبلاغ، موئیل به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۹۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی […]

  ۳۹۶۵ مناقصه – شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل – عملیات میدانی نگهداری سایت‌های ارتباطات سیار
  26 - آذر - 1402

  ۳۹۶۵ مناقصه – شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل – عملیات میدانی نگهداری سایت‌های ارتباطات سیار

  آگهی مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۴۷/۱۴۰۲   دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات میدانی نگهداری، پشتیبانی و pm سایت‌های ارتباطات سیار استان اردبیل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۳٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی رمزدار (چک تضمین‌شده) تهيه و تسليم و يا نقداً به‌حساب شماره ۵۷۸۹۴۳۵۸۶۵ (با کد شناسه […]

  ۳۹۵۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی
  11 - آذر - 1402

  ۳۹۵۴ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – عملیات کابل‌کشی

  آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای شماره ۴۴ /۱۴۰۲ دستگاه مناقصه‌گزار شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل موضوع مناقصه عملیات کابل‌کشی (خاکی، کانالی، هوایی) فیبر نوری جهت اجرای طرح‌های uso مسیر مرکز سولا و ابسی بیگلو و آلادیزگه به همراه متریال کامل تضمين شرکت درمناقصه پیشنهاددهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۰۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت ضمانتنامه بانکی يا چک‌بانکی […]

  برو بالا