امروز 46
 • تاریخ : جمعه - ۲۲ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 12 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت مدیریت تولید برق ری

  ۳۸۰۶ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک دستگاه کولر کمکی
  9 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۶ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک دستگاه کولر کمکی

  آگهی مناقصه‌عمومی (تجدید شده) شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید یک دستگاه کولر کمکی روغن توربین گازی تیپ هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه […]

  ۳۸۰۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک دستگاه کولر
  7 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک دستگاه کولر

  آگهی مناقصه‌عمومی (تجدید شده) شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید یک دستگاه کولر کمکی روغن توربین گازی تیپ هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه […]

  ۳۷۹۹ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات تأمین نیروی انسانی
  1 - خرداد - 1402

  ۳۷۹۹ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات تأمین نیروی انسانی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی (بخش‌های فنی، اداری و خدمات) خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل […]

  ۳۷۹۸ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات چوب
  31 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۸ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات چوب

  آگهی مزایده‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد فروش ضایعات چوب (شامل تنه –شاخه –ریشه) و کالاهای ضایعاتی (اقلام اموالی) خود را از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده نوع تضمین شرکت […]

  مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری
  30 - اردیبهشت - 1402

  مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات تأمین نیروی انسانی (بخش‌های فنی، اداری و خدمات) خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل […]

  ۳۷۹۶ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات چوب
  28 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۶ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات چوب

  آگهی مزایده‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد فروش ضایعات چوب (شامل تنه –شاخه –ریشه) و کالاهای ضایعاتی (اقلام اموالی) خود را از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده نوع تضمین شرکت […]

  ۳۷۹۶ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات بازرسی و تعمیرات روتور توربو کمپرسور
  28 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۶ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات بازرسی و تعمیرات روتور توربو کمپرسور

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات بازرسی و تعمیرات روتور توربو کمپرسور واحد شماره ۳ تیپ آسک W251B2 خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت […]

  ۳۷۹۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات بازرسی و تعمیرات روتور
  26 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات بازرسی و تعمیرات روتور

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات بازرسی و تعمیرات روتور توربو کمپرسور واحد شماره ۳ تیپ آسک W251B2 خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت […]

  ۳۷۹۱ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک ست (۱۸ ردیف) پره متحرک کمپرسور
  22 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۱ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک ست (۱۸ ردیف) پره متحرک کمپرسور

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید یک ست (۱۸ ردیف) پره متحرک کمپرسور توربین تیپ آسک ۲۵۱w به همراه پین و فنر خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه […]

  ۳۷۸۸ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک ست (۱۸ ردیف) پره متحرک کمپرسور
  18 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۸ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک ست (۱۸ ردیف) پره متحرک کمپرسور

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید یک ست (۱۸ ردیف) پره متحرک کمپرسور توربین تیپ آسک ۲۵۱w به همراه پین و فنر خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه […]

  ۳۷۸۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک دستگاه کولر کمکی
  17 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک دستگاه کولر کمکی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید یک دستگاه کولر کمکی روغن توربین گازی تیپ هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل […]

  ۳۷۸۵ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک دستگاه کولر کمکی روغن توربین گازی
  15 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۵ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید یک دستگاه کولر کمکی روغن توربین گازی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید یک دستگاه کولر کمکی روغن توربین گازی تیپ هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل […]

  ۳۷۷۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
  5 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۷۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل کالای موضوع مناقصه […]

  ۳۷۷۷ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات
  5 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۷۷ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات

  مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات

  ۳۷۷۶ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات چوب
  4 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۷۶ مزایده – شرکت مدیریت تولید برق ری – فروش ضایعات چوب

  آگهی مزایده‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد فروش ضایعات چوب (شامل تنه –شاخه –ریشه) و کالاهای ضایعاتی (اقلام اموالی) خود را از طریق مزایده‌عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مزایده مبلغ تضمین شرکت در مزایده نوع تضمین شرکت […]

  ۳۷۷۶ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان
  4 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۷۶ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان روزکار خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل کالای موضوع مناقصه […]

  ۳۷۶۳ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید با نظارت برساخت کولر کمکی روغن توربین گازی
  16 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۳ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید با نظارت برساخت کولر کمکی روغن توربین گازی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید با نظارت برساخت کولر کمکی روغن توربین گازی تیپ هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت […]

  ۳۷۶۱ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید با نظارت برساخت کولر کمکی روغن توربین گازی تیپ هیتاچی
  14 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۱ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید با نظارت برساخت کولر کمکی روغن توربین گازی تیپ هیتاچی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید با نظارت برساخت کولر کمکی روغن توربین گازی تیپ هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت […]

  ۳۷۴۹ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – ساخت تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی
  9 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۹ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – ساخت تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید با نظارت بر ساخت تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید ، ردیف محل تحویل کالا و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) نوع تضمین شرکت در […]

  ۳۷۴۹ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات فضای سبز
  9 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۹ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات فضای سبز

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات فضای سبز خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت موضوع مناقصه ۱ استان تهران ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ضمانتنامه بانکی […]

  ۳۷۴۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات فضای سبز
  7 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات فضای سبز

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات فضای سبز خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت موضوع مناقصه ۱ استان تهران ۱٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ضمانتنامه بانکی […]

  ۳۷۴۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی
  7 - اسفند - 1401

  ۳۷۴۷ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید با نظارت بر ساخت تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید ، ردیف محل تحویل کالا و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) نوع تضمین شرکت در […]

  ۳۷۳۳ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – انجام خدمات فضای سبز
  18 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۳ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – انجام خدمات فضای سبز

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد انجام خدمات فضای سبز خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت به شرح ذیل واگذار نماید، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت تحویل کالای موضوع مناقصه ۱ استان […]

  ۳۷۳۲ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – ساخت  تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی
  17 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۲ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – ساخت  تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید با نظارت بر ساخت  تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت  به شرح ذیل واگذار نماید. ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت […]

  ۳۷۳۰ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید با نظارت بر ساخت  تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی
  14 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۰ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خرید با نظارت بر ساخت  تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد خرید با نظارت بر ساخت  تعداد یک (۱) دستگاه رادیاتورروغن هیتاچی خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت  به شرح ذیل واگذار نماید. ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین شرکت در مناقصه نوع تضمین شرکت در مناقصه مدت […]

  ۳۷۲۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری
  7 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۴ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری(شیفت) و همچنین تامین تعداد سه دستگاه خودری سواری تحت اختیار خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت  به شرح ذیل واگذار نماید ، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین […]

  ۳۷۲۲ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری
  4 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۲ مناقصه – شرکت مدیریت تولید برق ری – خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری

  آگهی مناقصه‌عمومی شرکت مدیریت تولید برق ری در نظر دارد مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان بهره برداری(شیفت) و همچنین تامین تعداد سه دستگاه خودری سواری تحت اختیار خود را از طریق مناقصه‌عمومی به اشخاص حقوقی واجد صلاحیت  به شرح ذیل واگذار نماید ، ردیف محل تحویل کالای و خدمات موضوع مناقصه مبلغ تضمین […]

  برو بالا