امروز 13
 • تاریخ : جمعه - ۳۱ - شهریور - ۱۴۰۲
 • برابر با : Friday - 22 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس

  ۳۸۸۴ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید اقلام یدکی تجهیزات
  13 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۴ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید اقلام یدکی تجهیزات

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد خرید اقلام یدکی تجهیزات حساس با برندهای powernet, minimax, alpha technologies, schischek,magcomp (تقاضای شماره PBD-0111337) خود را از طریق تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی فنی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید اقلام یدکی تجهیزات حساس
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید اقلام یدکی تجهیزات حساس

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد خرید اقلام یدکی تجهیزات حساس با برندهای powernet, minimax, alpha technologies, schischek,magcomp (تقاضای شماره PBD-0111337) خود را از طریق تجدید مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی فنی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید تجمیعی قطعات یدکی
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید تجمیعی قطعات یدکی

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد خرید تجمیعی قطعات یدکی پمپ‌های KSB  (تقاضاهای شماره PBS-0240778, 0240080) خود را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه، ۱۰ […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید اقلام کمپرسور
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید اقلام کمپرسور

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد خرید اقلام کمپرسور واحد ۴۰۵ (تقاضای شماره PBD-0210385) خود را از طریق مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه، ۱۰ روز پس […]

  ۳۸۱۱ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – احداث انبار
  17 - خرداد - 1402

  ۳۸۱۱ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – احداث انبار

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد انجام عملیات احداث انبار محصول پلی‌پروپیلن به‌صورت (PC) خود را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه، […]

  ۳۸۰۳ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – احداث سر درب تأسیسات
  6 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۳ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – احداث سر درب تأسیسات

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد انجام عملیات احداث سر درب تأسیسات سایت ماهشهر خود را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه، […]

  ۳۸۰۰ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید اقلام ایمنی وامداد نجات
  2 - خرداد - 1402

  ۳۸۰۰ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید اقلام ایمنی وامداد نجات

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد خرید اقلام ایمنی وامداد نجات با برند PETZL (تقاضای شماره PBD-0210141) خود را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات […]

  ۳۷۹۷ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – عملیات احداث سر درب
  30 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۷ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – عملیات احداث سر درب

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد انجام عملیات احداث سر درب تأسیسات سایت ماهشهر خود را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه، […]

  ۳۷۸۶ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید spare parts دستگاه‌های GC
  16 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۶ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – خرید spare parts دستگاه‌های GC

  مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد خرید spare parts دستگاه‌های GC (تقاضای شماره PBD-0110607) خود را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳ ۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه، ۱۰ روز […]

  برو بالا