امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۱۷ - خرداد - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 7 - June - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت پتروشيمی مارون

  ۳۷۹۱ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – فروش حدود ۲۰ تن آجرنسوز ضايعاتي کوره
  22 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۱ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – فروش حدود ۲۰ تن آجرنسوز ضايعاتي کوره

  «آگهي مزايده» شماره ۳۰۵/۱۴۰۲ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «حدود ۲۰ تن آجرنسوز ضايعاتي کوره» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ لغايت ۰۳/۰۳/۱۴۰۲، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در مزايده و دريافت […]

  ۳۷۹۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی مارون – اصلاحیه
  20 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۹۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی مارون – اصلاحیه

  اصلاحیه شرکت پتروشیمی مارون پیرو آگهی چاپ‌شده روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۱۴۰۲ با موضوع مزایده شماره ۳۰۵/۱۴۰۲ نوبت اول صحیح می‌باشد.

  ۳۷۸۹ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – حدود ۲۰ تن آجرنسوز ضايعاتي کوره
  19 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۹ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – حدود ۲۰ تن آجرنسوز ضايعاتي کوره

  «آگهي مزايده» شماره ۳۰۵/۱۴۰۲ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «حدود ۲۰ تن آجرنسوز ضايعاتي کوره» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۲۳/۰۲/۱۴۰۲ لغايت ۰۳/۰۳/۱۴۰۲، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در مزايده و دريافت […]

  ۳۷۸۳ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – ضايعات چوب به ميزان ۲۵۰ تن و ضايعات کاغذ
  12 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۳ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – ضايعات چوب به ميزان ۲۵۰ تن و ضايعات کاغذ

  «آگهي مزايده» شماره ۳۰۳/۱۴۰۲ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد ضايعات چوب به ميزان ۲۵۰ تن و ضايعات کاغذ به ميزان ۱۰۰ تن را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ لغايت ۲۰/۰۲/۱۴۰۲، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني […]

  ۳۷۸۱ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – ضايعات چوب به ميزان ۲۵۰ تن
  10 - اردیبهشت - 1402

  ۳۷۸۱ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – ضايعات چوب به ميزان ۲۵۰ تن

  «آگهي مزايده» شماره ۳۰۳/۱۴۰۲ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد ضايعات چوب به ميزان ۲۵۰ تن و ضايعات کاغذ به ميزان ۱۰۰ تن را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۱۳/۰۲/۱۴۰۲ لغايت ۲۰/۰۲/۱۴۰۲، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني […]

  ۳۷۷۴ مناقصه – شركت پتروشيمي مارون – تعويض تاور ۴۰۰۳ و درام‌های ۴۰۰۱، ۴۰۰۲ و ۴۰۰۳ تعميرات اساسي
  30 - فروردین - 1402

  ۳۷۷۴ مناقصه – شركت پتروشيمي مارون – تعويض تاور ۴۰۰۳ و درام‌های ۴۰۰۱، ۴۰۰۲ و ۴۰۰۳ تعميرات اساسي

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۲۰/۱۴۰۲ كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تعويض تاور ۴۰۰۳ و درام‌های ۴۰۰۱، ۴۰۰۲ و ۴۰۰۳ تعميرات اساسي ۱۴۰۲ شرکت پتروشيمي مارون محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور حقوقی و قراردادها […]

  ۳۷۷۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تعويض تاور ۴۰۰۳
  28 - فروردین - 1402

  ۳۷۷۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تعويض تاور ۴۰۰۳

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۲۰/۱۴۰۲ كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تعويض تاور ۴۰۰۳ و درام‌های ۴۰۰۱، ۴۰۰۲ و ۴۰۰۳ تعميرات اساسي ۱۴۰۲ شرکت پتروشيمي مارون محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور حقوقی و قراردادها […]

  ۳۷۶۷ مناقصه – پتروشيمي مارون – بهره‌برداری و تعمير و نگهداري از پست برق
  21 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۷ مناقصه – پتروشيمي مارون – بهره‌برداری و تعمير و نگهداري از پست برق

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۱۷/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: بهره‌برداری و تعمير و نگهداري از پست برق ۱۱/۲۳۰ کیلوولت واحد بازيابي اتان پتروشيمي مارون محل اجرا: کارخانه بازيابي اتان واقع در استان خوزستان، شهرستان اهواز، کيلومتر ۳۰ جاده اهواز به بندر ماهشهر محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور […]

  ۳۷۶۵ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بهره‌برداری و تعمير و نگهداري از پست برق
  19 - فروردین - 1402

  ۳۷۶۵ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بهره‌برداری و تعمير و نگهداري از پست برق

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۱۷/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: بهره‌برداری و تعمير و نگهداري از پست برق ۱۱/۲۳۰ کیلوولت واحد بازيابي اتان پتروشيمي مارون محل اجرا: کارخانه بازيابي اتان واقع در استان خوزستان، شهرستان اهواز، کيلومتر ۳۰ جاده اهواز به بندر ماهشهر محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور […]

  برو بالا