امروز 57
 • تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 18 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت پتروشيمی مارون

  ۴۰۷۲ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – فروش حدود ۱۵۰۰ تن محصول CFO
  28 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۲ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – فروش حدود ۱۵۰۰ تن محصول CFO

  «آگهي مزايده» شماره ۳۲۰/۱۴۰۳ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «حدود ۱۵۰۰ تن محصول CFO» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۰۱/۰۳/۱۴۰۳ لغايت مورخ ۰۹/۰۳/۱۴۰۳، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در مزايده و دريافت […]

  ۴۰۶۶ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – لوله‌کشی خط CTM
  21 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۶ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – لوله‌کشی خط CTM

  آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۹۱/۱۴۰۳  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: لوله‌کشی خط CTM محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ ۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت […]

  ۴۰۶۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – لوله‌کشی خط CTM
  17 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – لوله‌کشی خط CTM

  آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۹۱/۱۴۰۳  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: لوله‌کشی خط CTM محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۳۰/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده شركت درمناقصه: مبلغ ۲۶٫۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت […]

  ۴۰۶۱ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بازرسی محموله‌ها
  15 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۱ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بازرسی محموله‌ها

   آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۶۷/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: بازرسی محموله‌ها و بسته‌بندی محصولات صادراتی پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده […]

  ۴۰۵۸ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بازرسی محموله‌ها و بسته‌بندی محصولات
  10 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۸ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بازرسی محموله‌ها و بسته‌بندی محصولات

    آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۶۷/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: بازرسی محموله‌ها و بسته‌بندی محصولات صادراتی پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان […]

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – شماره‌گذاری تجهيزات واحدهای مجتمع پتروشيمي مارون
  8 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۶ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – شماره‌گذاری تجهيزات واحدهای مجتمع پتروشيمي مارون

   آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۴۷/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: شماره‌گذاری تجهيزات واحدهای مجتمع پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده شركت درمناقصه: […]

  ۴۰۵۵ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تعويض عايق سرد و گرم
  7 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۵ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تعويض عايق سرد و گرم

    آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره: ۶۹۶/۱۴۰۱  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تعويض عايق سرد و گرم و کاور عايق خطوط و تجهيزات واحد الفين و EO/EG محل اجرا: مجتمع پتروشيمي مارون واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر ـ سايت ۲ محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امورحقوقي و […]

  ۴۰۵۵ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – حدود ۸۰۰۰ تن محصول PEG
  7 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۵ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – حدود ۸۰۰۰ تن محصول PEG

  «آگهي مزايده» شماره ۳۱۷/۱۴۰۳ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «حدود ۸۰۰۰ تن محصول PEG» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ لغايت ۱۷/۰۲/۱۴۰۳، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در مزايده و دريافت اسناد، […]

  ۴۰۵۵ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – ۲ دستگاه خودرو سواري
  7 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۵ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – ۲ دستگاه خودرو سواري

  «آگهي تجدید مزايده» شماره ۳۱۶/۱۴۰۲ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «۲ دستگاه خودرو سواري به شرح جدول ذيل» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ لغايت ۱۲/۰۲/۱۴۰۳، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – شماره‌گذاری تجهيزات
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – شماره‌گذاری تجهيزات

   آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۴۷/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: شماره‌گذاری تجهيزات واحدهای مجتمع پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۹/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده شركت درمناقصه: […]

  ۴۰۵۳ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – حدود ۸۰۰۰ تن محصول PEG
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – حدود ۸۰۰۰ تن محصول PEG

  «آگهي مزايده» شماره ۳۱۷/۱۴۰۳ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «حدود ۸۰۰۰ تن محصول PEG» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ لغايت ۱۷/۰۲/۱۴۰۳، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در مزايده و دريافت اسناد، […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بارگيري و حمل مواد شيميايي
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بارگيري و حمل مواد شيميايي

   آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۷۲/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: بارگيري و حمل مواد شيميايي به پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – حمل پروپيلن
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – حمل پروپيلن

   آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۷۳/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: حمل پروپيلن از پالايشگاه شازند اراک و پتروشيمي ايلام به پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – حمل هگزان
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – حمل هگزان

   آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۷۴/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: حمل هگزان از پالايشگاه شازند اراک و اکسير حلال عسلويه به پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ (به […]

  ۴۰۵۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین برق ۴۰۰ ولت دو ايستگاه
  3 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین برق ۴۰۰ ولت دو ايستگاه

   آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۹۲/۱۴۰۳  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: پروژه تأمین برق ۴۰۰ ولت دو ايستگاه بعد از روستاي چمبه و بعد از روستاي مشرحات محل اجرا: خوزستان، اهواز، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان […]

  ۴۰۵۲ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – ۲ دستگاه خودرو سواري
  3 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۲ مزایده – شرکت پتروشيمي مارون – ۲ دستگاه خودرو سواري

  «آگهي تجدید مزايده» شماره ۳۱۶/۱۴۰۲ شرکت پتروشيمي مارون واقع در بندر امام خميني، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲ در نظر دارد «۲ دستگاه خودرو سواري به شرح جدول ذيل» را از طريق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضيان مي‌توانند از مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۳ لغايت ۱۲/۰۲/۱۴۰۳، براي دريافت اسناد مزايده، درخواست خود مبني بر تقاضاي شرکت در […]

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – ساخت سازه آسانسور
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – ساخت سازه آسانسور

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۶۵/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تجدید مناقصه ساخت سازه آسانسور دوم واحد الفین محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندرماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي مهلت و نحوه دريافت اسناد: از مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۳ […]

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تعويض عايق سرد و گرم و کاور عايق خطوط
  1 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تعويض عايق سرد و گرم و کاور عايق خطوط

   آگهي تجدید مناقصه عمومي شماره: ۶۹۶/۱۴۰۱  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تعويض عايق سرد و گرم و کاور عايق خطوط و تجهيزات واحد الفين و EO/EG محل اجرا: مجتمع پتروشيمي مارون واقع در منطقه ويژه اقتصادي ماهشهر ـ سايت ۲ محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امورحقوقي و قراردادها […]

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – حمل هگزان از پالايشگاه شازند اراک
  1 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – حمل هگزان از پالايشگاه شازند اراک

      آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۷۴/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: حمل هگزان از پالايشگاه شازند اراک و اکسير حلال عسلويه به پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ […]

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بارگيري و حمل مواد شيميايي به پتروشيمي مارون
  1 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – بارگيري و حمل مواد شيميايي به پتروشيمي مارون

  آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۷۲/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: بارگيري و حمل مواد شيميايي به پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۲/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء ايام تعطيل) ميزان سپرده […]

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – حمل پروپيلن
  1 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۰ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – حمل پروپيلن

          آگهي تجديد مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۷۳/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: حمل پروپيلن از پالايشگاه شازند اراک و پتروشيمي ايلام به پتروشيمي مارون محل اجرا: خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري […]

  ۴۰۴۹ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین برق ۴۰۰ ولت دو ايستگاه بعد از روستاي چمبه و بعد از روستاي مشرحات
  31 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۹ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین برق ۴۰۰ ولت دو ايستگاه بعد از روستاي چمبه و بعد از روستاي مشرحات

         آگهي مناقصه‌عمومی توأم با ارزیابی‌کیفی شماره ۷۹۲/۱۴۰۳  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: پروژه تأمین برق ۴۰۰ ولت دو ايستگاه بعد از روستاي چمبه و بعد از روستاي مشرحات محل اجرا: خوزستان، اهواز، مجتمع پتروشيمي مارون محل و مهلت دريافت اسناد: از مورخ ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت اداري مورخ ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ (به جزء […]

  ۴۰۴۹ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – ساخت سازه آسانسور دوم واحد الفین
  31 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۹ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – ساخت سازه آسانسور دوم واحد الفین

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۶۵/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تجدید مناقصه ساخت سازه آسانسور دوم واحد الفین محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندرماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي مهلت و نحوه دريافت اسناد: از مورخ ۰۳/۰۲/۱۴۰۳ […]

  ۴۰۴۵ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – نصب و اصلاح روشنایی انبار محصول
  26 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۵ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – نصب و اصلاح روشنایی انبار محصول

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۶۴/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: نصب و اصلاح روشنایی انبار محصول. محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندرماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي مهلت و نحوه دريافت اسناد: از مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت […]

  ۴۰۴۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین نیروی کمکی بازرسی فنی و نظارت تعمیرات
  24 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین نیروی کمکی بازرسی فنی و نظارت تعمیرات

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۸۵/۱۴۰۲ كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تأمین نیروی کمکی بازرسی فنی و نظارت تعمیرات در تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۳ محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور حقوقی و قراردادها (اتاق ۲۰۳) […]

  ۴۰۴۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – اصلاح پداستال ها و فنداسيون و ديواره حايل مخازن.
  24 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۳ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – اصلاح پداستال ها و فنداسيون و ديواره حايل مخازن.

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۸۴/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: اصلاح پداستال ها و فنداسيون و ديواره حايل مخازن. محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي مهلت و نحوه دريافت اسناد: از مورخ […]

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – نصب و اصلاح روشنایی انبار محصول.
  20 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۲ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – نصب و اصلاح روشنایی انبار محصول.

  آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۶۴/۱۴۰۲  كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: نصب و اصلاح روشنایی انبار محصول. محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندرماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به‌صورت ضمانتنامه بانكي يا چك تضمین‌شده بانكي مهلت و نحوه دريافت اسناد: از مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳ لغايت پايان وقت […]

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین نیروی کمکی بازرسی فنی
  19 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروشيمي مارون – تأمین نیروی کمکی بازرسی فنی

   آگهي مناقصه‌عمومی شماره: ۷۸۵/۱۴۰۲ كارفرما: شرکت پتروشيمي مارون موضوع مناقصه: تأمین نیروی کمکی بازرسی فنی و نظارت تعمیرات در تعمیرات اساسی سال ۱۴۰۳ محل اجرا: شركت پتروشيمي مارون به نشاني خوزستان، بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي، سايت ۲ محل دريافت اسناد: بندر ماهشهر، منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي، سايت ۲، امور حقوقی و قراردادها (اتاق ۲۰۳) […]

  برو بالا