امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۵ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 27 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت پتروشیمی اروند

  ۳۸۸۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات احداث انبارهای جدید
  20 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات احداث انبارهای جدید

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۱۹/۱۴۰۲/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: اجرای عملیات احداث انبارهای […]

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات پشتیبانی شامل تنظیفات، فضای سبز و …
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات پشتیبانی شامل تنظیفات، فضای سبز و …

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به شماره ۰۳۳/۱۴۰۲/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام خدمات پشتیبانی شامل تنظیفات، […]

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید، نصب و راه‌اندازی برج فرآیندی
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید، نصب و راه‌اندازی برج فرآیندی

     فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی غیر همزمان بدون قیمت تراز شده، به شماره ۰۲۱/۱۴۰۲/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار […]

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات احداث انبارهای جدید
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات احداث انبارهای جدید

    فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۱۹/۱۴۰۲/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: اجرای عملیات احداث انبارهای […]

  ۳۸۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات پشتیبانی شامل تنظیفات، فضای سبز
  18 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات پشتیبانی شامل تنظیفات، فضای سبز

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به شماره ۰۳۳/۱۴۰۲/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام خدمات پشتیبانی شامل تنظیفات، […]

  ۳۸۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید، نصب و راه‌اندازی برج فرآیندی
  18 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید، نصب و راه‌اندازی برج فرآیندی

          فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی غیر همزمان بدون قیمت تراز شده، به شماره ۰۲۱/۱۴۰۲/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به یکی از اشخاص […]

  ۳۸۸۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – راهبری ایاب و ذهاب کارکنان
  8 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – راهبری ایاب و ذهاب کارکنان

       فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی غیر همزمان به شماره ۰۳۱/۱۴۰۲/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار […]

  ۳۸۸۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تهیه، طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان
  8 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۰ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تهیه، طبخ، توزیع و سرو غذای کارکنان

     فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی غیر همزمان به شماره ۰۳۰/۱۴۰۲/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. […]

  برو بالا