امروز 0
 • تاریخ : دوشنبه - ۱ - مرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Monday - 22 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت پتروشیمی اروند

  ۴۱۱۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ارائه خدمات نیروی انسانی اداری و دفتری
  23 - تیر - 1403

  ۴۱۱۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ارائه خدمات نیروی انسانی اداری و دفتری

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیرهمزمان به شماره ۰۲۲/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیرهمزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ارائه خدمات نیروی انسانی اداری […]

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات نیروی انسانی اداری و دفتری
  22 - تیر - 1403

  ۴۱۱۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات نیروی انسانی اداری و دفتری

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیرهمزمان به شماره ۰۲۲/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیرهمزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: ارائه خدمات نیروی انسانی اداری […]

  ۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، مصالح و کالا
  19 - تیر - 1403

  ۴۱۱۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی و مهندسی، تأمین تجهیزات، مصالح و کالا

  فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۲۱/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: انجام طراحی و مهندسی، […]

  ۴۱۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل
  12 - تیر - 1403

  ۴۱۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل

  فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به شماره ۰۰۹/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و […]

  ۴۱۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین‌ اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸%
  12 - تیر - 1403

  ۴۱۰۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – تأمین‌ اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸%

   آگهی فراخوان شناسایی تأمین‌کنندگان اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% به ازاء دریافت اسیدسولفوریک رقیق مجتمع پتروشیمی اروند به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۱۰  شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های واجدشرایط جهت تأمین‌کنندگان ماده شیمیایی اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% (نودو هشت درصد) به ازاء دریافت اسیدسولفوریک رقیق مجتمع خود را، مطابق مشخصات فنی مندرج در سایت پتروشیمی اروند […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل

  فراخوان تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به شماره ۰۰۹/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و […]

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – شناسایی تأمین‌کنندگان اسیدسولفوریک غلیظ
  11 - تیر - 1403

  ۴۱۰۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – شناسایی تأمین‌کنندگان اسیدسولفوریک غلیظ

   آگهی فراخوان شناسایی تأمین‌کنندگان اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% به ازاء دریافت اسیدسولفوریک رقیق مجتمع پتروشیمی اروند به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۱۰  شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های واجدشرایط جهت تأمین‌کنندگان ماده شیمیایی اسیدسولفوریک غلیظ ۹۸% (نودو هشت درصد) به ازاء دریافت اسیدسولفوریک رقیق مجتمع خود را، مطابق مشخصات فنی مندرج در سایت پتروشیمی اروند […]

  ۴۰۹۶ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند -فروش اقلام ضایعاتی
  30 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۶ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند -فروش اقلام ضایعاتی

  فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۴/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی یا حقیقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: فروش اقلام ضایعاتی غیر پسماندی سلویچ مجتمع شرکت […]

  ۴۰۹۶ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3
  30 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۶ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3

  فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع مزایده: مزایده فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند توضیح: امکان فروش […]

  ۴۰۹۵ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش اقلام ضایعاتی
  30 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۵ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش اقلام ضایعاتی

  فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۴/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی یا حقیقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: فروش اقلام ضایعاتی غیر پسماندی سلویچ مجتمع شرکت […]

  ۴۰۹۵ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – مزایده فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3
  30 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۵ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – مزایده فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3

  فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۵/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع مزایده: مزایده فروش ۵۰۰ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند توضیح: امکان فروش […]

  ۴۰۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات ایاب و ذهاب
  19 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات ایاب و ذهاب

  فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۱۷/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: اجرای عملیات ایاب و ذهاب شرکت پتروشیمی […]

  ۴۰۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین- ناحیه ۱
  18 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ایاب و ذهاب خودروهای سنگین و نیمه سنگین- ناحیه ۱

        فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۱۷/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: اجرای عملیات ایاب و […]

  ۴۰۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات ایاب و ذهاب
  18 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات ایاب و ذهاب

      فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۱۸/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: اجرای عملیات ایاب و ذهاب شرکت […]

  ۴۰۸۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا
  16 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا

  آگهی فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان  به شماره ۰۰۳/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. منظور از غیر همزمان، ابتدا اسناد متقاضیان […]

  ۴۰۸۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا
  15 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خدمات گمرکی و ترخیص و واردات کالا

  آگهی فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان  به شماره ۰۰۳/۱۴۰۳/۲ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. منظور از غیر همزمان، ابتدا اسناد متقاضیان […]

  ۴۰۸۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید تجهیزات آزمایشگاهی
  13 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید تجهیزات آزمایشگاهی

  فراخوان مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۶/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید تجهیزات آزمایشگاهی طبق […]

  ۴۰۸۰ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند
  8 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۰ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند

  فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۳/۱۴۰۳/۶۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: فروش ۱۲۳ تن پودر EPVC-OFF3 شرکت پتروشیمی اروند  ۲- مدت‌زمان […]

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – مبدل حرارتی SHELL & TUBE
  4 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۶ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – مبدل حرارتی SHELL & TUBE

  فراخوان مناقصه‌عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۳/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط […]

  ۴۰۷۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید قطعات گیربکس
  31 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۷۵ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید قطعات گیربکس

  فراخوان مناقصه‌عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۱۲/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجد شرایط […]

  ۴۰۶۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی و اجرای محوطه یارد شمالی
  23 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۸ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – طراحی و اجرای محوطه یارد شمالی

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی  به شماره ۰۱۰/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: عملیات طراحی و اجرای محوطه یارد شمالی پتروشیمی […]

  ۴۰۶۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات طراحی و اجرای محوطه یارد
  22 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – عملیات طراحی و اجرای محوطه یارد

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی  به شماره ۰۱۰/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: عملیات طراحی و اجرای محوطه یارد شمالی پتروشیمی […]

  ۴۰۶۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – احداث تصفیه‌خانه پساب
  18 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – احداث تصفیه‌خانه پساب

  آگهی فراخوان شناسایی شماره ۰۰۳/۱۴۰۳/۱۰ شرکت پتروشیمی اروند در نظر دارد نسبت به شناسایی و ارزیابی شرکت‌های واجدشرایط، به‌منظور انتخاب مشاور در خصوص مطالعات فنی و اقتصادی احداث تصفیه‌خانه پساب صنعتی شامل بررسی راهکارها و سناریوهای مختلف جهت تعیین تکنولوژی بهینه و انتخاب بهترین شیوه تصفیه و بازچرخانی آب تصفیه‌شده متناسب با شرایط مجتمع و […]

  ۴۰۶۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت UPS
  18 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۴ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت UPS

  آگهی فراخوان شناسایی ۰۰۲/۱۴۰۳/۱۰  شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های سازنده داخلی و توانمند برای ساخت UPS های این مجتمع را مطابق با مشخصات مندرج (فایل پیوست) اقدام نماید. ۱- زمان و نحوه توزیع اسناد ارزیابی فراخوان شناسایی: ۱٫۱٫ متقاضیان جهت دریافت اسناد فراخوان می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند […]

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید ترانسمیتر
  4 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۳ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید ترانسمیتر

  فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۰۷/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجد […]

  ۴۰۵۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل
  3 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – ساخت داخل فیلتر های اینکونل

  فراخوان مناقصه عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به شماره ۰۰۹/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی و فنی بازرگانی غیر همزمان به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت […]

  ۴۰۵۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید ترانسمیتر
  3 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۲ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید ترانسمیتر

  فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به شماره ۰۰۷/۱۴۰۳/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به عنوان مناقصه گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی و فنی بازرگانی به یکی از اشخاص حقوقی واجد […]

  ۴۰۵۱ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – مزایده فروش ۲ عدد مخزن گاز
  2 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۱ مزایده – شرکت پتروشیمی اروند – مزایده فروش ۲ عدد مخزن گاز

  اصلاحیه فراخوان مزایده عمومی یک مرحله‌ای به شماره ۰۰۲/۱۴۰۳/۶ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مزایده گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مزایده‌عمومی یک مرحله‌ای به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مزایده: مزایده فروش ۲ عدد مخزن گاز مایع ۷ مترمکعبی […]

  برو بالا