امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۵ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 27 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

  ۳۸۸۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – فروند شناور پشتیبان
  21 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – فروند شناور پشتیبان

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد یک فروند شناور پشتیبان موضوع مناقصه (شماره ۱۹-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۲۷/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان […]

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید و تامین Drilling Bit 17 Well
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید و تامین Drilling Bit 17 Well

   آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید و تامین Drilling Bit 17 Well پروژه رشادت را به (شماره مناقصه ۳۰-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک […]

  ۳۸۷۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس راندن لوله جداری
  7 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس راندن لوله جداری

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس راندن لوله جداری Casing Running پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۲۹-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۸/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی رشته‌های حفاری
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی رشته‌های حفاری

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خدمات بازرسی رشته‌های حفاری،‌ لوله‌های جداری و MPI تجهیزات تخصصی پروژه دریا را (به شماره مناقصه ۲۸-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۷/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۱۲/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به […]

  ۳۸۷۶ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید یک دستگاه لیفتراک ۵ تن دیزل
  4 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۶ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید یک دستگاه لیفتراک ۵ تن دیزل

   آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید یک دستگاه لیفتراک ۵ تن دیزل، موضوع مناقصه (شماره ۲۷-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۱۱/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک […]

  ۳۸۶۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس راندن لوله جداری Casing Running
  25 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس راندن لوله جداری Casing Running

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس راندن لوله جداری Casing Running پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۲۹-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۲ لغایت ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، […]

  ۳۸۶۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی فنی LSA & FFA
  25 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی فنی LSA & FFA

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خدمات بازرسی فنی LSA & FFA را (به شماره مناقصه ۲۶-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۲ لغایت ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، […]

  ۳۸۶۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – ۱ فروند شناور AHTS
  25 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – ۱ فروند شناور AHTS

   آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد ۱ فروند شناور AHTS موضوع مناقصه (شماره ۲۴-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۶/۰۵/۱۴۰۲ لغایت ۰۱/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، […]

  ۳۸۶۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی
  24 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خدمات بازرسی رشته‌های حفاری،‌ لوله‌های جداری و MPI تجهیزات تخصصی پروژه دریا را (به شماره مناقصه ۲۸-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۵/۰۵/۱۴۰۲ لغایت ۳۱/۰۵/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ […]

  برو بالا