امروز 0
 • تاریخ : سه شنبه - ۱۱ - بهمن - ۱۴۰۱
 • برابر با : Tuesday - 31 - January - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

  ۳۷۰۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس CEMENTING
  17 - دی - 1401

  ۳۷۰۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس CEMENTING

  آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس CEMENTING پارس جنوبی را به (شماره مناقصه ۵۸-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان […]

  19 - آذر - 1401

  ۳۶۸۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید و تأمین Drilling Bit 17 Well

  آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید و تأمین Drilling Bit 17 Well پروژه رشادت را به (شماره مناقصه ۵۳-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به […]

  19 - آذر - 1401

  ۳۶۸۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش -واگذاری سرویس Directional

  آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس Directional پروژه لالی را به (شماره مناقصه ۵۲-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان […]

  19 - آذر - 1401

  ۳۶۸۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – واگذاری Casing Running

  آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد Casing Running پارس جنوبی را به (شماره مناقصه ۵۵-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان […]

  18 - آذر - 1401

  ۳۶۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید “۵ LINER

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید “۵ LINER مورد نیاز چاه ۳۹ پروژه لالی” موضوع مناقصه (شماره ۴۴-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۲۳/۰۹/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک […]

  18 - آذر - 1401

  ۳۶۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Mechanical parts For Draw Works Brake

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Mechanical parts For Draw Works Brake دکل سیباس موضوع مناقصه (شماره مناقصه ۴۷-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۲۳/۰۹/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، […]

  18 - آذر - 1401

  ۳۶۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس Mud Logging

  آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس Mud Logging پروژه رشادت را به (شماره مناقصه ۴۸-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، […]

  18 - آذر - 1401

  ۳۶۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور پشتیبان

  آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد اجاره یک فروند شناور پشتیبان (پروژه‌های پارس جنوبی و رشادت) (شماره مناقصه ۴۹-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: […]

  18 - آذر - 1401

  ۳۶۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید قطعات دستگاه PURIFIER

  آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید قطعات دستگاه PURIFIER دکل سینا ۱ (شماره مناقصه ۵۰-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۹/۰۹/۱۴۰۱ لغایت ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس […]

  برو بالا