امروز 24
 • تاریخ : سه شنبه - ۱ - خرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Tuesday - 21 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

  ۴۰۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – SeaBed survey & Debris Removal
  29 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – SeaBed survey & Debris Removal

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد SeaBed survey & Debris Removal پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۵۴-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۰۳/۰۲/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه خاکشناسی […]

  ۴۰۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی رشته‌های حفاری
  29 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی رشته‌های حفاری

  آگهی تجدید مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خدمات بازرسی رشته‌های حفاری،‌ لوله‌های جداری و MPI تجهیزات تخصصی پروژه دریا را (به شماره مناقصه ۵۳-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۰۳/۰۲/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: […]

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی فنی LSA & FFA
  19 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی فنی LSA & FFA

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خدمات بازرسی فنی LSA & FFA را (به شماره مناقصه ۵۰-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه خاکشناسی […]

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – SeaBed survey & Debris Removal
  19 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – SeaBed survey & Debris Removal

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد SeaBed survey & Debris Removal پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۵۴-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه […]

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین،‌ نصب و راه اندازی Life Boat
  19 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین،‌ نصب و راه اندازی Life Boat

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین،‌ نصب و راه اندازی Life Boat دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۱-۴۰۳) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۲۶/۰۱/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، […]

  ۴۰۲۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی فنی LSA & FFA
  15 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی فنی LSA & FFA

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خدمات بازرسی فنی LSA & FFA را (به شماره مناقصه ۵۰-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه خاکشناسی […]

  ۴۰۲۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – واگذاری SeaBed survey & Debris Removal
  15 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – واگذاری SeaBed survey & Debris Removal

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد SeaBed survey & Debris Removal پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۵۴-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه […]

  ۴۰۱۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید Sensor For Main Engine CAT3516C
  2 - اسفند - 1402

  ۴۰۱۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید Sensor For Main Engine CAT3516C

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید و تأمین Sensor For Main Engine CAT3516C دکل سیباس را (به شماره مناقصه ۵۲-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۳/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ۰۸/۱۲/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، […]

  ۴۰۰۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات
  16 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین قطعات و تعمیرات اساسی Crane’s Caterpillar Engine C15 دکل پارادایس ۴۰۰ را (به شماره مناقصه ۴۹-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۱/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به […]

  ۴۰۰۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین و نصب Water Maker
  16 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین و نصب Water Maker

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین و نصب Water Maker دکل ساندک را (به شماره مناقصه ۴۸-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۵/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۲۱/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین و نصب Water Maker
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین و نصب Water Maker

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین و نصب Water Maker دکل ساندک را (به شماره مناقصه ۴۸-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین قطعات و تعمیرات اساسی Crane’s Caterpillar Engine C15 دکل پارادایس ۴۰۰ را (به شماره مناقصه ۴۹-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۸/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین، نصب و راه اندازی Condenser For Air Conditioner
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین، نصب و راه اندازی Condenser For Air Conditioner

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین، نصب و راه اندازی Condenser For Air Conditioner دکل ساندک را (به شماره مناقصه ۴۶-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Life Boat دکل سینا
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Life Boat دکل سینا

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Life Boat دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۴-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین ۲۲ عدد Fuel Injector
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین ۲۲ عدد Fuel Injector

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین ۲۲ عدد Fuel Injector دکل پارادایس ۴۰۰ را (به شماره مناقصه ۴۷-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، […]

  ۳۹۹۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Life Boat
  29 - دی - 1402

  ۳۹۹۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Life Boat

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Life Boat دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۴-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، […]

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش –  نصب و راه اندازی Condenser For Air Conditioner
  17 - دی - 1402

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش –  نصب و راه اندازی Condenser For Air Conditioner

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین، نصب و راه اندازی Condenser For Air Conditioner دکل ساندک را (به شماره مناقصه ۴۶-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: […]

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Fuel Purifire Spare Parts
  17 - دی - 1402

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Fuel Purifire Spare Parts

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Fuel Purifire Spare Parts دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۲-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، […]

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین اقلام AC OF Accomodation
  17 - دی - 1402

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین اقلام AC OF Accomodation

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین اقلام AC OF Accomodation دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۵-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، […]

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی Major Overhaul
  17 - دی - 1402

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی Major Overhaul

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین قطعات یدکی Major Overhaul موتور اصلی دکل ساندک (به شماره مناقصه ۳۸-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار […]

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس نمودار گیری
  17 - دی - 1402

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس نمودار گیری

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس نمودار گیری از گل حفاری MUD LOGGING پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۴۱-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، […]

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش –  تأمین Hvdrill 13 5/8 5K Annular Blow Out Preventer
  17 - دی - 1402

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش –  تأمین Hvdrill 13 5/8 5K Annular Blow Out Preventer

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Hvdrill 13 5/8 5K Annular Blow Out Preventer دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۳-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۷/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۳/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به […]

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین ۲۲ عدد Fuel Injector
  17 - دی - 1402

  ۳۹۸۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین ۲۲ عدد Fuel Injector

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین ۲۲ عدد Fuel Injector دکل پارادایس ۴۰۰ را (به شماره مناقصه ۴۷-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، […]

  ۳۹۴۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – نمودار گیری
  5 - آذر - 1402

  ۳۹۴۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – نمودار گیری

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس نمودار گیری از گل حفاری MUD LOGGING پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۴۱-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، […]

  ۳۹۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Fuel Purifire Spare Parts دکل سینا ۱
  4 - آذر - 1402

  ۳۹۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Fuel Purifire Spare Parts دکل سینا ۱

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Fuel Purifire Spare Parts دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۲-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، […]

  ۳۹۴۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی
  30 - آبان - 1402

  ۳۹۴۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین قطعات یدکی Major Overhaul موتور اصلی دکل ساندک (به شماره مناقصه ۳۸-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، […]

  ۳۹۴۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین اقلام Compressor AC
  30 - آبان - 1402

  ۳۹۴۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین اقلام Compressor AC

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین اقلام Compressor AC دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۹-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار […]

  ۳۹۳۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Pinion سیستم Jacking
  16 - آبان - 1402

  ۳۹۳۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Pinion سیستم Jacking

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Pinion سیستم Jacking دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۰-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار […]

  برو بالا