امروز 21
 • تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 20 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های شهرداری شهرضا

  ۴۱۱۶ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره محل پارکینگ واقع در خیابان صاحب‌الزمان
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره محل پارکینگ واقع در خیابان صاحب‌الزمان

   مزایده * اجاره محل پارکینگ واقع در خیابان صاحب‌الزمان (عج) * مرحله اول (نوبت اول)-مرحله اول (نوبت دوم)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه چهارم جلسه ۲۹۴ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ شورای محترم اسلامی شهر، محل پارکینگ واقع در خیابان صاحب‌الزمان (عج) ر ا از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط، برای مدت […]

  ۴۱۱۶ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر

  مناقصه مناقصه‌عمومی عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکارو مصالح (تهیه تونان)، حمل، پخش و اجرای آسفالت گرم خیابان‌های ناحیه ۱ به‌صورت دستی و مکانیزه مرحله اول (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه بند اول جلسه ۲۹۶ مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر شهرضا عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکار و مصالح […]

  ۴۱۱۶ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکار
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکار

   مناقصه مناقصه‌عمومی عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکارو مصالح (تهیه تونان)، حمل، پخش و اجرای آسفالت گرم خیابان‌های ناحیه ۳ به‌صورت دستی و مکانیزه مرحله اول (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه بند اول جلسه ۲۹۶ مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر شهرضا عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکارو مصالح (تهیه […]

  ۴۱۱۶ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکار
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکار

  مناقصه مناقصه‌عمومی عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکارو مصالح (تهیه تونان)، حمل، پخش و اجرای آسفالت گرم خیابان‌های ناحیه ۲ به‌صورت دستی و مکانیزه مرحله اول (نوبت اول)   شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه بند اول جلسه ۲۹۶ مورخ ۱۹/۰۳/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر شهرضا عملیات زیرسازی، تخریب، تهیه قیر زیرکارو مصالح […]

  ۴۱۱۶ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره محل پارکینگ واقع در خیابان شورا
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره محل پارکینگ واقع در خیابان شورا

   مزایده * اجاره محل پارکینگ واقع در خیابان شورا * مرحله اول (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه چهارم جلسه ۲۹۴ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ شورای محترم اسلامی شهر، محل پارکینگ واقع در خیابان شورا ر ا از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط، برای مدت یک سال به‌صورت اجاره واگذار […]

  ۴۱۱۶ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره محل پارکینگ واقع در پارک آبشار
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره محل پارکینگ واقع در پارک آبشار

   مزایده * اجاره محل پارکینگ واقع در پارک آبشار * مرحله اول (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه چهارم جلسه ۲۹۴ مورخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۳ شورای محترم اسلامی شهر، محل پارکینگ واقع در پارک آبشار ر ا از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط، برای مدت یک سال به‌صورت اجاره واگذار […]

  ۴۱۱۶ مناقصه – شهرداری شهرضا – خرید حدود ۴۰٫۰۰۰ تن شن کوهی
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مناقصه – شهرداری شهرضا – خرید حدود ۴۰٫۰۰۰ تن شن کوهی

  مناقصه خرید حدود ۴۰٫۰۰۰ تن شن کوهی (شکسته – نخودی – بادامی) مرحله اول (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه بند چهارم جلسه ۲۹۹ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۳ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا خرید حدود ۴۰٫۰۰۰ تن شن کوهی (شکسته – نخودی – بادامی) را از طریق مناقصه‌عمومی به افراد یا شرکت‌های […]

  ۴۱۱۶ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره بهره‌برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
  26 - تیر - 1403

  ۴۱۱۶ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره بهره‌برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک

   مزایده اجاره بهره‌برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک (مرحله اول)    شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ۶ جلسه ۳۰۱ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ شورای محترم اسلامی شهر واگذاری بهره‌برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک را از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط برای مدت یک سال واگذار نماید.   لذا متقاضیان می‌توانند از […]

  ۴۱۱۰ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره بهره‌برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک
  17 - تیر - 1403

  ۴۱۱۰ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره بهره‌برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک

   مزایده اجاره بهره‌برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک (مرحله اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد به استناد مصوبه ۶ جلسه ۳۰۱ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ شورای محترم اسلامی شهر واگذاری بهره‌برداری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک را از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط برای مدت یک سال واگذار نماید.  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار […]

  ۴۱۰۷ مناقصه – شهرداری شهرضا – احداث مخزن بتنی ۲۰۰۰ مترمکعبی
  13 - تیر - 1403

  ۴۱۰۷ مناقصه – شهرداری شهرضا – احداث مخزن بتنی ۲۰۰۰ مترمکعبی

  مناقصه آگهی مناقصه‌عمومی همراه با ارزیابی‌کیفی و فنی (یکپارچه) پروژه احداث مخزن بتنی ۲۰۰۰ مترمکعبی فضای سبز شهرضا و حوضچه‌ها و شیرآلات ورودی آن مرحله اول (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه بند سوم جلسه ۲۸۴ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ شورای اسلامی شهر شهرضا پروژه احداث مخزن بتنی ۲۰۰۰ مترمکعبی فضای سبز […]

  ۴۰۸۷ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی – لکه‌گیری- ترمیم ترانشه های تأسیسات شهری
  19 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۷ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی – لکه‌گیری- ترمیم ترانشه های تأسیسات شهری

   مناقصه پروژه اجرای عملیات زیرسازی – لکه‌گیری- ترمیم ترانشه های تأسیسات شهری و خرابی آسفالت مرحله اول  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه بند ۲ جلسه ۲۸۴ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا اجرای عملیات زیرسازی -لکه‌گیری – ترمیم ترانشه های تأسیسات شهری و خرابی آسفالت را از طریق مناقصه‌عمومی به […]

  ۴۰۸۳ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی – لکه‌گیری- ترمیم ترانشه
  13 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۳ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات زیرسازی – لکه‌گیری- ترمیم ترانشه

   مناقصه پروژه اجرای عملیات زیرسازی – لکه‌گیری- ترمیم ترانشه های تأسیسات شهری و خرابی آسفالت مرحله اول  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه بند ۲ جلسه ۲۸۴ مورخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۳ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا اجرای عملیات زیرسازی -لکه‌گیری – ترمیم ترانشه های تأسیسات شهری و خرابی آسفالت را از طریق مناقصه‌عمومی به […]

  ۳۰۴۸ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره پارکینگ
  15 - فروردین - 1403

  ۳۰۴۸ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره پارکینگ

  مزایده *اجاره پارکینگ مجتمع تجاری خلیج‌فارس واقع در خیابان باغملی * مرحله دوم (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه ششم جلسه ۲۱۳ مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا، اجاره پارکینگ مجتمع تجاری خلیج‌فارس واقع در خیابان باغملی را از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط و برای مدت […]

  ۴۰۳۸ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره محل فروشگاه
  15 - فروردین - 1403

  ۴۰۳۸ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره محل فروشگاه

  مزایده اجاره محل فروشگاه واقع در خیابان پاسداران جنب پمپ‌بنزین مرحله اول (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه دوم جلسه ۲۶۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا، محل فروشگاه واقع در خیابان پاسداران جنب پمپ‌بنزین را از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط و برای مدت دو سال […]

  ۴۰۳۸ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری انجام خدمات متوفیات
  15 - فروردین - 1403

  ۴۰۳۸ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری انجام خدمات متوفیات

  مناقصه واگذاری انجام خدمات متوفیات (آرامستان)  مرحله اول (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه سوم از جلسه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا واگذاری انجام خدمات متوفیات (آرامستان) را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجدشرایط واگذار نماید.  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد […]

  ۴۰۳۸ مناقصه – شهرداری شهرضا – اجاره پنج دستگاه خودرو استیجاری
  15 - فروردین - 1403

  ۴۰۳۸ مناقصه – شهرداری شهرضا – اجاره پنج دستگاه خودرو استیجاری

  مناقصه اجاره پنج دستگاه خودرو استیجاری جهت انجام امورات شهرداری  مرحله اول (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه سوم از جلسه شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا پنج دستگاه خودرو استیجاری جهت انجام امورات شهرداری را از طریق مناقصه‌عمومی اجاره نماید.  لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار […]

  ۴۰۲۴ مناقصه – شهرداری شهرضا – ساخت دو عدد تندیس
  9 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۴ مناقصه – شهرداری شهرضا – ساخت دو عدد تندیس

  مناقصه واگذاری ساخت دو عدد تندیس (باغبان و درخت انار) و (دست و انگشتر)  مرحله دوم (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه یکم جلسه ۲۴۳ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۲ محترم اسلامی شهر شهرضا ساخت دو عدد تندیس (باغبان و درخت انار) و (دست و انگشتر) را از طریق مناقصه‌عمومی به افراد یا […]

  ۴۰۱۳ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات لکه‌گیری ترانشه ها
  25 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۳ مناقصه – شهرداری شهرضا – عملیات لکه‌گیری ترانشه ها

  مناقصه پروژه اجرای عملیات لکه‌گیری ترانشه های تأسیسات شهری و خرابی آسفالت- روکش آسفالت و آسفالت برداری و زیرسازی مرحله اول (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه بند ۱۰ جلسه ۲۶۸ مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا اجرای عملیات لکه‌گیری ترانشه های تأسیسات شهری و خرابی آسفالت- روکش آسفالت […]

  ۳۹۹۹ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری ساخت دو عدد تندیس
  7 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۹ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری ساخت دو عدد تندیس

  مناقصه واگذاری ساخت دو عدد تندیس (باغبان و درخت انار) و (دست و انگشتر)  مرحله اول (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه یکم جلسه ۲۴۳ مورخ ۲۲/۸/۱۴۰۲ محترم اسلامی شهر شهرضا ساخت دو عدد تندیس (باغبان و درخت انار) و (دست و انگشتر) را از طریق مناقصه‌عمومی به افراد یا […]

  ۳۹۹۹ مزایده – شهرداری شهرضا – تعداد ۴۵ دستگاه اتوبوس واحد شهری
  7 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۹ مزایده – شهرداری شهرضا – تعداد ۴۵ دستگاه اتوبوس واحد شهری

  مزایده * اجاره بهره‌برداری از تعداد ۴۵ دستگاه اتوبوس واحد شهری (۳۳ دستگاه قدیمی و ۱۲ دستگاه جدید)* مرحله دوم (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه سوم جلسه ۲۵۰ مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر اسلامی شهر شهرضا، بهره‌برداری از تعداد ۴۵ دستگاه اتوبوس واحد شهری (۳۳ دستگاه قدیمی و […]

  ۳۹۹۹ مزایده – شهرداری شهرضا – فروش گذر متروکه
  7 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۹ مزایده – شهرداری شهرضا – فروش گذر متروکه

  مزایده * فروش گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی ۷/۳۲ واقع در خیابان شهید بهشتی مقابل شهرداری * مرحله دوم (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه اول جلسه ۲۲۶ مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا، گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی ۷/۳۲ واقع در خیابان شهید بهشتی مقابل شهرداری […]

  ۳۹۹۹ مزایده – شهرداری شهرضا – فروش گذر متروکه
  7 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۹ مزایده – شهرداری شهرضا – فروش گذر متروکه

  مزایده * فروش گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی ۱۲۹۸۳/۲ واقع در خیابان حکیم صهبا * مرحله دوم (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه چهارم جلسه ۲۴۹ مورخ ۱۳/۰۹/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا، گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی ۱۲۹۸۳/۲ واقع در خیابان حکیم صهبا را از طریق مزایده […]

  ۳۹۹۹ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری انجام خدمات متوفیات (آرامستان)
  7 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۹ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری انجام خدمات متوفیات (آرامستان)

  مناقصه واگذاری انجام خدمات متوفیات (آرامستان)  مرحله دوم (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه سوم از جلسه شماره ۲۳۸ مورخ ۲۹/۰۷/۱۴۰۲ محترم اسلامی شهر شهرضا واگذاری انجام خدمات متوفیات (آرامستان) را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجدشرایط واگذار نماید.   لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد […]

  ۳۹۸۴ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری ساخت دو عدد تندیس
  18 - دی - 1402

  ۳۹۸۴ مناقصه – شهرداری شهرضا – واگذاری ساخت دو عدد تندیس

  مناقصه واگذاری ساخت دو عدد تندیس( باغبان و درخت انار) و (دست و انگشتر)  مرحله اول (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه یکم جلسه ۲۴۳ مورخ ۲۲/۰۸/۱۴۰۲ محترم اسلامی شهر شهرضا ساخت دو عدد تندیس (باغبان و درخت انار) و (دست و انگشتر) را از طریق مناقصه‌عمومی به افراد یا […]

  ۳۹۸۴ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره پارکینگ خیابان ابوذر
  18 - دی - 1402

  ۳۹۸۴ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره پارکینگ خیابان ابوذر

  مزایده *اجاره پارکینگ خیابان ابوذر * مرحله دوم (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه ششم جلسه ۲۱۳ مورخ ۱۱/۰۵/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا، اجاره پارکینگ خیابان ابوذر را از طریق مزایده‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط و برای مدت یک سال به‌صورت اجاره واگذار نماید.   لذا متقاضیان می‌توانند […]

  ۳۹۸۲ مزایده – شهرداری شهرضا – فروش گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی ۷/۳۲ واقع در خیابان شهید بهشتی
  16 - دی - 1402

  ۳۹۸۲ مزایده – شهرداری شهرضا – فروش گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی ۷/۳۲ واقع در خیابان شهید بهشتی

  مزایده * فروش گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی ۷/۳۲ واقع در خیابان شهید بهشتی مقابل شهرداری * مرحله اول (نوبت اول)   شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه اول جلسه ۲۲۶ مورخ ۱۹/۰۶/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر شهرضا، گذر متروکه در مجاورت پلاک ثبتی ۷/۳۲ واقع در خیابان شهید بهشتی مقابل […]

  ۳۹۷۹ مناقصه – شهرداری شهرضا – خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی
  12 - دی - 1402

  ۳۹۷۹ مناقصه – شهرداری شهرضا – خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی

  مناقصه مناقصه خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی فوتون ۶ تن با تجهیزات کامل  مرحله دوم (نوبت اول) شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه یکم جلسه ۲۳۲ مورخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ محترم اسلامی شهر شهرضا خرید یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی فوتون ۶ تن با تجهیزات کامل را از طریق مناقصه‌عمومی به افراد یا شرکت‌های واجدشرایط […]

  ۳۹۷۹ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره بهره‌برداری از تعداد ۴۵ دستگاه اتوبوس واحد شهری
  12 - دی - 1402

  ۳۹۷۹ مزایده – شهرداری شهرضا – اجاره بهره‌برداری از تعداد ۴۵ دستگاه اتوبوس واحد شهری

  مزایده * اجاره بهره‌برداری از تعداد ۴۵ دستگاه اتوبوس واحد شهری (۳۳ دستگاه قدیمی و ۱۲ دستگاه جدید)* مرحله اول (نوبت اول)  شهرداری شهرضا در نظر دارد با توجه به مصوبه سوم جلسه ۲۵۰ مورخ ۱۸/۰۹/۱۴۰۲ شورای محترم اسلامی شهر اسلامی شهر شهرضا، بهره‌برداری از تعداد ۴۵ دستگاه اتوبوس واحد شهری (۳۳ دستگاه قدیمی و […]

  برو بالا