امروز 0
 • تاریخ : شنبه - ۲۹ - اردیبهشت - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 18 - May - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های موسسه اروندان

  ۳۹۷۶ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی
  9 - دی - 1402

  ۳۹۷۶ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی

  فراخوان مناقصه‌عمومی نوبت اول مؤسسه اروندان در نظر دارد «اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی ۲۰۰۰ میلیمتر و لوله آب بر ۱۶۰۰ میلیمتر به طول ۳۵۰ متر مربوط به پروژه طرح جامع آبرسانی شهر تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: ۴٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

  ۳۹۶۲ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی
  20 - آذر - 1402

  ۳۹۶۲ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی

  موسسه اروندان در نظر دارد تأمین پانل‌های ساندویچی سقفی و دیواری (ساندویچ پانل) به متراژ حدودی ۷,۰۰۰ مترمربع را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد میلیون تومان) متقاضیان محترم در صورت […]

  ۳۹۶۱ مناقصه – مؤسسه اروندان – ساخت حوضچه های تصفیه خانه سوم و چهارم
  19 - آذر - 1402

  ۳۹۶۱ مناقصه – مؤسسه اروندان – ساخت حوضچه های تصفیه خانه سوم و چهارم

  فراخوان مناقصه‌عمومی مؤسسه اروندان در نظر دارد «ساخت حوضچه های تصفیه خانه سوم و چهارم» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: ۸۹۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ريال (هشتصد و نود و شش میلیون و هفتاد و پنجاه هزار ریال) کلیه شرکت‌های پیمانکاری دارای صلاحیت متقاضیان […]

  ۳۹۵۹ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی
  17 - آذر - 1402

  ۳۹۵۹ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی

  مناقصه‌عمومی   موسسه اروندان در نظر دارد تأمین پانل‌های ساندویچی سقفی و دیواری (ساندویچ پانل) به متراژ حدودی ۷,۰۰۰ مترمربع را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد میلیون تومان) متقاضیان محترم […]

  ۳۹۵۷ مناقصه – موسسه اروندان – خرید لوله‌های فولادی
  14 - آذر - 1402

  ۳۹۵۷ مناقصه – موسسه اروندان – خرید لوله‌های فولادی

  تجدید فراخوان مناقصه عمومی موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید لوله‌های فولادی جهت احداث پانزده حلقه چاه عمیق در طرح آبرسانی بلند مدت شهر زاهدان از دشت تهلاب را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. —مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد […]

  ۳۹۵۵ مناقصه – مؤسسه اروندان – ساخت حوضچه های تصفیه خانه
  12 - آذر - 1402

  ۳۹۵۵ مناقصه – مؤسسه اروندان – ساخت حوضچه های تصفیه خانه

  فراخوان مناقصه‌عمومی مؤسسه اروندان در نظر دارد «ساخت حوضچه های تصفیه خانه سوم و چهارم» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: ۸۹۶٫۷۵۰٫۰۰۰ ريال (هشتصد و نود و شش میلیون و هفتاد و پنجاه هزار ریال) کلیه شرکت‌های پیمانکاری دارای صلاحیت متقاضیان […]

  ۳۹۴۷ مناقصه – موسسه اروندان – خرید لوله‌های فولادی
  3 - آذر - 1402

  ۳۹۴۷ مناقصه – موسسه اروندان – خرید لوله‌های فولادی

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید لوله‌های فولادی جهت احداث پانزده حلقه چاه عمیق در طرح آبرسانی بلند مدت شهر زاهدان از دشت تهلاب را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. — مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش […]

  ۳۹۴۵ مناقصه – موسسه اروندان – طرح آبرسانی بلند مدت شهر زاهدان
  30 - آبان - 1402

  ۳۹۴۵ مناقصه – موسسه اروندان – طرح آبرسانی بلند مدت شهر زاهدان

  موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید لوله‌های فولادی جهت احداث پانزده حلقه چاه عمیق در طرح آبرسانی بلند مدت شهر زاهدان از دشت تهلاب را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۶٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (شش میلیارد ریال) –متقاضیان محترم در […]

  ۳۹۴۲ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی
  27 - آبان - 1402

  ۳۹۴۲ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی

  تجدید فراخوان مناقصه عمومی مؤسسه اروندان در نظر دارد «اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی ۲۰۰۰ میلیمتر و لوله آب بر ۱۶۰۰ میلیمتر به طول ۳۵۰ متر مربوط به پروژه طرح جامع آبرسانی شهر تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: ۴٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

  ۳۹۴۲ مناقصه – مؤسسه اروندان – تهیه، حمل و اجرای آسفالت به روش مکانیزه آسفالت گرم
  27 - آبان - 1402

  ۳۹۴۲ مناقصه – مؤسسه اروندان – تهیه، حمل و اجرای آسفالت به روش مکانیزه آسفالت گرم

  تجدید فراخوان مناقصه عمومی مؤسسه اروندان در نظر دارد «تهیه، حمل و اجرای آسفالت به روش مکانیزه آسفالت گرم را با سطح مقطع ۲۲۷۲۷۲ مترمربع با ضخامت یک سانتی متر و تراش آسفالت به سطح مقطع ۱۰۰۰۰ مترمربع مربوط به پروژه طرح جامع آبرسانی شهر تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت […]

  ۳۹۳۸ مناقصه – موسسه اروندان – خرید بیست‌وهفت دستگاه کانکس
  22 - آبان - 1402

  ۳۹۳۸ مناقصه – موسسه اروندان – خرید بیست‌وهفت دستگاه کانکس

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی نوبت دوم موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید بیست‌وهفت دستگاه کانکس را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. — مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد ریال) – متقاضیان محترم در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف […]

  ۳۹۳۶ مناقصه – موسسه اروندان – عملیات خرید بیست‌وهفت دستگاه کانکس
  20 - آبان - 1402

  ۳۹۳۶ مناقصه – موسسه اروندان – عملیات خرید بیست‌وهفت دستگاه کانکس

  نوبت اول موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید بیست‌وهفت دستگاه کانکس را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نمبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (دو میلیارد ریال) متقاضیان محترم در صورت تمایل جهت دریافت اسناد مناقصه حداکثر ظرف مدت سه روز پس از انتشار […]

  ۳۹۲۹ مناقصه – مؤسسه اروندان – «تهیه، حمل و اجرای آسفالت
  12 - آبان - 1402

  ۳۹۲۹ مناقصه – مؤسسه اروندان – «تهیه، حمل و اجرای آسفالت

  فراخوان مناقصه‌عمومی نوبت دوم مؤسسه اروندان در نظر دارد «تهیه، حمل و اجرای آسفالت به روش مکانیزه آسفالت گرم را با سطح مقطع ۲۲۷۲۷۲ مترمربع با ضخامت یک سانتی متر و تراش آسفالت به سطح مقطع ۱۰۰۰۰ مترمربع مربوط به پروژه طرح جامع آبرسانی شهر تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت […]

  ۳۹۲۹ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی ۲۰۰۰ میلیمتر
  12 - آبان - 1402

  ۳۹۲۹ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی ۲۰۰۰ میلیمتر

  فراخوان مناقصه‌عمومی نوبت دوم مؤسسه اروندان در نظر دارد «اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی ۲۰۰۰ میلیمتر و لوله آب بر ۱۶۰۰ میلیمتر به طول ۳۵۰ متر مربوط به پروژه طرح جامع آبرسانی شهر تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: ۴٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

  ۳۹۲۶ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجاره ماشین‌آلات
  8 - آبان - 1402

  ۳۹۲۶ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجاره ماشین‌آلات

  فراخوان مناقصه‌عمومی نوبت اول مؤسسه اروندان در نظر دارد «اجاره ماشین‌آلات شامل ۲ عدد بیل ۳۰۰، ۱ عدد بیل ۴۰۰، ۶ عدد کامیون جفت، ۲ عدد میکسر، ۲ عدد بابکت» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: ۶٫۷۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (شش میلیارد و […]

  ۳۹۲۴ مناقصه – موسسه اروندان – خرید پانزده دستگاه دیزل ژنراتور
  6 - آبان - 1402

  ۳۹۲۴ مناقصه – موسسه اروندان – خرید پانزده دستگاه دیزل ژنراتور

  آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت دوم موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید پانزده دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰ KVA (دیزل VOLVO و ژنراتور MECCALTE) را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. – مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) – متقاضیان محترم […]

  ۳۹۲۳ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی
  5 - آبان - 1402

  ۳۹۲۳ مناقصه – مؤسسه اروندان – اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی

  فراخوان مناقصه‌عمومی نوبت اول مؤسسه اروندان در نظر دارد «اجرای پایپ جکینگ با لوله بتنی ۲۰۰۰ میلیمتر و لوله آب بر ۱۶۰۰ میلیمتر به طول ۳۵۰ متر مربوط به پروژه طرح جامع آبرسانی شهر تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: ۴٫۳۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ […]

  ۳۹۲۳ مناقصه – مؤسسه اروندان – تهیه، حمل و اجرای آسفالت
  5 - آبان - 1402

  ۳۹۲۳ مناقصه – مؤسسه اروندان – تهیه، حمل و اجرای آسفالت

  فراخوان مناقصه‌عمومی نوبت اول مؤسسه اروندان در نظر دارد «تهیه، حمل و اجرای آسفالت به روش مکانیزه آسفالت گرم را با سطح مقطع ۲۲۷۲۷۲ مترمربع با ضخامت یک سانتی متر و تراش آسفالت به سطح مقطع ۱۰۰۰۰ مترمربع مربوط به پروژه طرح جامع آبرسانی شهر تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت […]

  ۳۹۲۲ مناقصه – موسسه اروندان – خرید پانزده دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰ KVA
  3 - آبان - 1402

  ۳۹۲۲ مناقصه – موسسه اروندان – خرید پانزده دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰ KVA

  نوبت اول موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید پانزده دستگاه دیزل ژنراتور ۱۱۰ KVA (دیزل VOLVO و ژنراتور MECCALTE) را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. – مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (پنج میلیارد ریال) – متقاضیان محترم در صورت تمایل جهت […]

  ۳۹۱۹ مناقصه – موسسه اروندان – خرید یک دستگاه جوش لوله پلی‌اتیلن
  30 - مهر - 1402

  ۳۹۱۹ مناقصه – موسسه اروندان – خرید یک دستگاه جوش لوله پلی‌اتیلن

  نوبت دوم موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید یک دستگاه جوش لوله پلی‌اتیلن سایز ۱۶۰۰ میلی‌متر را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. ————————————————————————- مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال) ———————————————————- متقاضیان محترم در صورت تمایل جهت […]

  ۳۹۱۸ مناقصه – موسسه اروندان – عملیات خرید یک دستگاه جوش لوله پلی‌اتیلن
  29 - مهر - 1402

  ۳۹۱۸ مناقصه – موسسه اروندان – عملیات خرید یک دستگاه جوش لوله پلی‌اتیلن

  موسسه اروندان در نظر دارد عملیات خرید یک دستگاه جوش لوله پلی‌اتیلن سایز ۱۶۰۰ میلی‌متر را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. ————————————————————————- مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار:  ۱٫۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال) ———————————————————- متقاضیان محترم در صورت تمایل جهت دریافت اسناد […]

  ۳۹۱۶ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی سقفی و دیواری
  26 - مهر - 1402

  ۳۹۱۶ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی سقفی و دیواری

  موسسه اروندان در نظر دارد تأمین پانل‌های ساندویچی سقفی و دیواری (ساندویچ پانل) به متراژ حدودی ۷,۰۰۰ مترمربع را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد میلیون تومان) متقاضیان محترم در صورت […]

  ۳۹۰۶ مناقصه – موسسه اروندان – عملیات تهیه کلیه مصالح مورد نیاز  و اجرای جداول بتنی
  15 - مهر - 1402

  ۳۹۰۶ مناقصه – موسسه اروندان – عملیات تهیه کلیه مصالح مورد نیاز  و اجرای جداول بتنی

  نوبت اول موسسه اروندان در نظر دارد عملیات تهیه کلیه مصالح مورد نیاز  و اجرای جداول بتنی و سنگ فرش پیاده رو در باند کندرو بلوار شهید مدرس مربوط به بخشی از پروژه خط لوله انتقال آب به قطر ۲۰۰۰ میلیمتر از کانال شهید چمران تا تصفیه خانه کیان آباد اهواز را از طریق مناقصه‌عمومی […]

  ۳۹۰۳ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی
  11 - مهر - 1402

  ۳۹۰۳ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی

  موسسه اروندان در نظر دارد تأمین پانل‌های ساندویچی سقفی و دیواری (ساندویچ پانل) به متراژ حدودی ۷,۰۰۰ مترمربع را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد میلیون تومان) متقاضیان محترم در صورت […]

  ۳۹۰۲ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی
  9 - مهر - 1402

  ۳۹۰۲ مناقصه – موسسه اروندان – تأمین پانل‌های ساندویچی

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی   موسسه اروندان در نظر دارد تأمین پانل‌های ساندویچی سقفی و دیواری (ساندویچ پانل) به متراژ حدودی ۷,۰۰۰ مترمربع را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای به شرکت‌های واجدشرایط و دارای ظرفیت کاری و ریالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار برای هر یک از اسناد مناقصه: ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (سیصد میلیون تومان) […]

  ۳۹۰۱ مناقصه – موسسه اروندان – تهیه کلیه مصالح مورد نیاز جداول بتنی
  8 - مهر - 1402

  ۳۹۰۱ مناقصه – موسسه اروندان – تهیه کلیه مصالح مورد نیاز جداول بتنی

  آگهی فراخوان مناقصه‌عمومی نوبت اول موسسه اروندان در نظر دارد عملیات تهیه کلیه مصالح مورد نیاز  و اجرای جداول بتنی و سنگ فرش پیاده رو در باند کندرو بلوار شهید مدرس مربوط به بخشی از پروژه خط لوله انتقال آب به قطر ۲۰۰۰ میلیمتر از کانال شهید چمران تا تصفیه خانه کیان آباد اهواز را […]

  ۳۸۸۹ مناقصه – مؤسسه اروندان – خریدشیرآلات، اتصالات ومتعلقات
  21 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۹ مناقصه – مؤسسه اروندان – خریدشیرآلات، اتصالات ومتعلقات

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله ای مؤسسه اروندان در نظر دارد «خریدشیرآلات، اتصالات ومتعلقات سامانه شمال غرب مربوط به پروژه طرح جامع آب تهران» را از طریق مناقصه‌عمومی به شرکت‌های واجد‌شرایط و دارای ظرفیت کاری و ريالی واگذار نماید. مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار: ۹۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (نهصد میلیون ریال) کلیه شرکت‌های پیمانکاری دارای صلاحیت متقاضیان محترم […]

  برو بالا