امروز 0
 • تاریخ : سه شنبه - ۲ - مرداد - ۱۴۰۳
 • برابر با : Tuesday - 23 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

  ۴۰۱۶ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش ۵ دستگاه فریز درایر
  29 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۶ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش ۵ دستگاه فریز درایر

  آگهي مزایده شماره ۴۱/۱۴۰۲     موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد قرارداد فروش ۵ دستگاه فریز درایر را از طريق مزایده به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید.  ۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست‌خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی. دفتر […]

  ۳۹۲۷ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي – فروش زمین گلستان
  9 - آبان - 1402

  ۳۹۲۷ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي – فروش زمین گلستان

  آگهي مزایده شماره ۲۸/۱۴۰۲ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد فروش زمین گلستان واقع در مشهد را از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید. ۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، دفتر […]

  ۳۹۲۴ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش زمین گلستان
  6 - آبان - 1402

  ۳۹۲۴ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش زمین گلستان

  آگهي مزایده شماره ۲۸/۱۴۰۲ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد فروش زمین گلستان واقع در مشهد را از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید. ۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، دفتر […]

  ۳۹۰۸ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش زمین گلستان
  17 - مهر - 1402

  ۳۹۰۸ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش زمین گلستان

  آگهي مزایده شماره ۲۵/۱۴۰۲ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد فروش زمین گلستان واقع در مشهد را از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید. ۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست‌خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دفتر […]

  ۳۹۰۷ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش زمین گلستان
  16 - مهر - 1402

  ۳۹۰۷ مزایده – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش زمین گلستان

  آگهي مزایده شماره ۲۵/۱۴۰۲ موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد فروش زمین گلستان واقع در مشهد را از طريق مزایده به اشخاص حقیقی یا حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید. ۱-آدرس مزایده گزار و محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست‌خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دفتر […]

  ۳۷۵۹ مزایده – موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی – فروش زمین
  24 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۹ مزایده – موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی – فروش زمین

  آگهی مزایده شماره ۱۲/۱۴۰۱ موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در نظر دارد زمین گلستان واقع در مشهد را از طریق مزایده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی با شرایط ذیل به فروش برساند. ۱- آدرس مزایده گزار و محل برگزاری مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه‌راه پست‌خانه، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، اتاق […]

  ۳۷۵۸ مزایده – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – فروش زمین
  22 - اسفند - 1401

  ۳۷۵۸ مزایده – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – فروش زمین

  مزایده – موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی – فروش زمین

  25 - مهر - 1401

  ۳۶۳۸ مناقصه – شرکت تکنو انرژی سپهر کیش – شناسایی پیمانکار

  آگهی شناسایی پیمانکار شرکت تکنو انرژی سپهر کیش در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت‌های مشاوره حقوقی، فنی و مهندسی با زمینه فعالیت نفت، گاز و پتروشیمی دارای رتبه یک و دو، اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجدشرایط مندرج در ذیل دعوت می‌شود حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از انتشار آگهی دوم با ارسال […]

  19 - شهریور - 1401

  ۳۶۱۲ مناقصه – شركت سهامي برق منطقه‌ای تهران – خرید ۹۰ كيلومتر كابل۶۳ كيلوولت

  شركت سهامي برق منطقه‌ای تهران «بسمه تعالي» وزارت نيرو شركت برق منطقه‌اي تهران آگهي فراخوان ارزيابي‌كيفي مناقصه شماره ۲۱۰۱۳/۱۴۰۱ به‌صورت تأمين مالي فروشنده   شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه “خرید ۹۰ كيلومتر كابل۶۳ كيلوولت XLPE و تجهيزات جانبي به‌صورت تأمين مالي فروشنده (PF)” از طريق فراخوان ارزيابي‌كيفي (در سامانه […]

  27 - تیر - 1400

  ۳۲۹۶ مزایده – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش زمین گلستان واقع در مشهد

  آگهي مزایده شماره ۰۵/۰۰ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد فروش زمین گلستان واقع در مشهد را از طريق مزایده به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید. ۱-آدرس مزایده‌گزارو محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه راه پست خانه، مؤسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی، اتاق جلسات، امور قراردادها […]

  26 - تیر - 1400

  ۳۲۹۵ مزایده – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي – فروش زمین گلستان واقع در مشهد

  آگهي مزایده شماره ۰۵/۰۰ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد فروش زمین گلستان واقع در مشهد را از طريق مزایده به اشخاص حقوقی با شرایط ذیل برگزار نماید. ۱-آدرس مزایده‌گزارو محل برگزاري مزایده: استان البرز، کرج، حصارک، سه راه پست خانه، مؤسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی، اتاق جلسات، امور قراردادها […]

  28 - بهمن - 1399

  ۳۱۸۸ مناقصه – شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر – پروژه شبکه هدایت آب‌های سطحی منطقه گل گهر(فاز۶)

  آگهی تجدید مناقصه عمومی اجرای پروژه شبکه هدایت آب‌های سطحی منطقه گل گهر(فاز۶) شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گل‌گهر در نظر دارد اجرای پروژه شبکه هدایت آب‌های سطحی منطقه گل‌گهر (فاز۶) را به شرکت‌های پیمانکاری که دارای حداقل رتبه ۴ رسته راه و باند می‌باشند، واگذار نماید.. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می‌آید […]

  30 - آبان - 1399

  ۳۱۱۵ اصلاحیه مناقصه – مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران – خرید، نصب و راه اندازی پلتفرم بومی ‌هوش مصنوعی در بستر منابع پردازشی گرافیکی

  اصلاحیه مناقصه عام دو مرحله ­ای شماره: RD 99/05 با موضوع «خرید، نصب و راه اندازی پلتفرم بومی ‌هوش مصنوعی در بستر منابع پردازشی گرافیکی» کارفرما: مرکز تحقیق و توسعه همراه اول   مرکز تحقیق و توسعه شرکت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد موضوع پروژه «خرید، نصب و راه اندازی پلتفرم بومی ‌هوش مصنوعی […]

  28 - مهر - 1399

  ۳۰۹۱ مناقصه – شرکت مخابرات ايران – منطقه اردبيل – نگهداری شبکه کابل و هوایی اردبیل (مراکز باکری، بعثت، مقدس، بهشتی، ولیعصر (عج)، سینا)، نمین و مراکز روستایی

  آگهی تجدید مناقصه عمومي یک مرحله‌ای شماره ۱۶/۹۹   دستگاه مناقصه گزار شرکت مخابرات ايران-منطقه اردبيل موضوع مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی اردبیل (مراکز باکری، بعثت، مقدس، بهشتی، ولیعصر (عج)، سینا)، نمین و مراکز روستایی تضمين شرکت درمناقصه پيشنهاد دهندگان بايستی تضمينی به مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به صورت ضمانتنامه بانکی يا چک بانکی رمزدار(چک […]

  24 - تیر - 1399

  ۳۰۱۳ مناقصه – سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران – خرید اسکنر کداک i2620

  تجدید مناقصه عمومی۸۷/۹۹ سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران در نظر دارد نسبت به خرید اسکنر کداک i2620  ازطریق مناقصه عمومی(با تأمین اعتبار ازمحل بودجه غیرنقد سازمان) اقدام نماید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه می‌توانید به آدرس سایت WWW.TEHRAN.IRدر بخش اطلاع‌رسانی، قسمت مناقصات مراجعه نمایید.  

  26 - فروردین - 1399

  ۲۹۴۲ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید دستگاه ستر وکابین گرمخانه و گازدهی

   آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۰۱/۹۹ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید دستگاه ستر وکابین گرمخانه و گازدهی خود را از طريق مناقصه عمومي  ودر بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقوقي واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش […]

  26 - فروردین - 1399

  ۲۹۴۲ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید بطری ۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی

   آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۰۳/۹۹ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید بطری ۱۰۰ و ۲۵۰ سی سیخود رااز طريق مناقصه عمومي  ودر بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقوقي واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش […]

  26 - فروردین - 1399

  ۲۹۴۲ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید ۱۵ دستگاه یخچال فریزر

    آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۰۲/۹۹ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید ۱۵ دستگاه یخچال فریزرخود را از طريق مناقصه عمومي  در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقوقی  واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌های (الف،ب،ج)از […]

  25 - فروردین - 1399

  ۲۹۴۱ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید دستگاه ستر وکابین گرمخانه و گازدهی

   آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۰۱/۹۹ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید دستگاه ستر وکابین گرمخانه و گازدهی خود را از طريق مناقصه عمومي  ودر بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقوقي واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش […]

  25 - فروردین - 1399

  ۲۹۴۱ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید بطری ۱۰۰ و ۲۵۰ سی سی

   آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۰۳/۹۹ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید بطری ۱۰۰ و ۲۵۰ سی سیخود رااز طريق مناقصه عمومي  ودر بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقوقي واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش […]

  25 - فروردین - 1399

  ۲۹۴۱ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید ۱۵ دستگاه یخچال فریزر

  آگهي مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۰۲/۹۹ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید ۱۵ دستگاه یخچال فریزرخود را از طريق مناقصه عمومي  در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به اشخاص حقوقی  واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و گشایش پاکت‌های (الف،ب،ج)از طریق […]

  7 - اسفند - 1398

  ۲۹۲۳ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید ۱۵ دستگاه یخچال فریزر

   آگهي تجدید دوم مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۹۸/۹۸ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید ۱۵ دستگاه یخچال فریزر خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و […]

  7 - اسفند - 1398

  ۲۹۲۳ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید دو دستگاه ایزولاتور

  نوبت دوم آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره ۹۷/۹۸ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید دو دستگاه ایزولاتورخود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه […]

  6 - اسفند - 1398

  ۲۹۲۲ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید ۱۵ دستگاه یخچال فریزر

   آگهي تجدید دوم مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۹۸/۹۸   مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید ۱۵ دستگاه یخچال فریزر خود را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران […]

  6 - اسفند - 1398

  ۲۹۲۲ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خرید دو دستگاه ایزولاتور

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره ۹۷/۹۸ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خرید دو دستگاه ایزولاتورخود را از طريق مناقصه عمومي  به اشخاص حقوقی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و […]

  29 - بهمن - 1398

  ۲۹۱۶ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خدمات حمل و نقل

  آگهي تجدید دوم مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۹۶/۹۸ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خدمات حمل و نقل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت های […]

  28 - بهمن - 1398

  ۲۹۱۵ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – خدمات حمل و نقل

  آگهي تجدید اول مناقصه عمومي دو مرحله‌اي شماره ۹۶/۹۸ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد خدمات حمل و نقل را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت […]

  21 - بهمن - 1398

  ۲۹۱۰ مناقصه – مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازی رازی – مرمت و بازسازی منازل سازمانی

  نوبت دوم آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ­اي شماره ۹۵/۹۸ مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد مرمت و بازسازی منازل سازمانی مؤسسه را از طريق مناقصه عمومي به اشخاص حقوقی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران […]

  برو بالا