امروز 0
 • تاریخ : چهارشنبه - ۵ - مهر - ۱۴۰۲
 • برابر با : Wednesday - 27 - September - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های موسسه سازندگی بعثت کرمانشاه

  ۳۸۷۸ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تامین تجهیزات سازه تغلیظ کننده تصفیه‌خانه
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تامین تجهیزات سازه تغلیظ کننده تصفیه‌خانه

  آگهی مناقصه‌عمومی نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تامین تجهیزات سازه تغلیظ کننده تصفیه‌خانه آب کرمانشاه به همراه کلیه متعلقات آن محل اجرای پروژه: کارگاه تصفیه‌خانه آب کرمانشاه واقع در کرمانشاه، کیلومتر […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – ساخت و نصب صفحات لاملا
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – ساخت و نصب صفحات لاملا

  آگهی مناقصه‌عمومی نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تهیه، ساخت و نصب صفحات لاملا به همراه کلیه متعلقات آن در سازه پولساتور تصفیه‌خانه آب کرمانشاه محل اجرای پروژه: کارگاه تصفیه‌خانه آب کرمانشاه […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تأمین پمپ‌های خلا سازه پولساتور
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تأمین پمپ‌های خلا سازه پولساتور

  آگهی مناقصه‌عمومی نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تأمین پمپ‌های خلا سازه پولساتور تصفیه‌خانه آب کرمانشاه محل اجرای پروژه: کارگاه تصفیه‌خانه آب کرمانشاه واقع در کرمانشاه، کیلومتر اول جاده سراب نیلوفر، جاده […]

  ۳۸۷۸ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تأمین تجهیزات آزمایشگاهی تصفیه‌خانه
  6 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۸ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تأمین تجهیزات آزمایشگاهی تصفیه‌خانه

  آگهی مناقصه‌عمومی نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تأمین تجهیزات آزمایشگاهی تصفیه‌خانه آب کرمانشاه محل اجرای پروژه: کارگاه تصفیه‌خانه آب کرمانشاه واقع در کرمانشاه، کیلومتر اول جاده سراب نیلوفر، جاده روستای عمرمل، […]

  ۳۸۷۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تامین تجهیزات سازه تغلیظ کننده تصفیه‌خانه
  4 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تامین تجهیزات سازه تغلیظ کننده تصفیه‌خانه

  آگهی مناقصه‌عمومی نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تامین تجهیزات سازه تغلیظ کننده تصفیه‌خانه آب کرمانشاه به همراه کلیه متعلقات آن محل اجرای پروژه: کارگاه تصفیه‌خانه آب کرمانشاه واقع در کرمانشاه، کیلومتر […]

  ۳۸۷۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – ساخت و نصب صفحات لاملا
  4 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – ساخت و نصب صفحات لاملا

  آگهی مناقصه‌عمومی نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تهیه، ساخت و نصب صفحات لاملا به همراه کلیه متعلقات آن در سازه پولساتور تصفیه‌خانه آب کرمانشاه محل اجرای پروژه: کارگاه تصفیه‌خانه آب کرمانشاه […]

  ۳۸۷۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تأمین پمپ‌های خلا سازه پولساتور
  4 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تأمین پمپ‌های خلا سازه پولساتور

  آگهی مناقصه‌عمومی نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تأمین پمپ‌های خلا سازه پولساتور تصفیه‌خانه آب کرمانشاه محل اجرای پروژه: کارگاه تصفیه‌خانه آب کرمانشاه واقع در کرمانشاه، کیلومتر اول جاده سراب نیلوفر، جاده […]

  ۳۸۷۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تأمین تجهیزات آزمایشگاهی تصفیه‌خانه
  4 - شهریور - 1402

  ۳۸۷۶ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه – تأمین تجهیزات آزمایشگاهی تصفیه‌خانه

  آگهی مناقصه‌عمومی نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت – کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: تأمین تجهیزات آزمایشگاهی تصفیه‌خانه آب کرمانشاه محل اجرای پروژه: کارگاه تصفیه‌خانه آب کرمانشاه واقع در کرمانشاه، کیلومتر اول جاده سراب نیلوفر، جاده روستای عمرمل، […]

  ۳۸۶۷ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت کرمانشاه – عملیات اجرای ابنیه دو واحد سازه
  24 - مرداد - 1402

  ۳۸۶۷ مناقصه – مؤسسه سازندگی بعثت کرمانشاه – عملیات اجرای ابنیه دو واحد سازه

  آگهی مناقصه‌عمومی مرحله اول نام و نشانی مناقصه‌گزار: مؤسسه سازندگی بعثت کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، چهارراه بسیج، کوی شهید کامران ابکایی، ساختمان بعثت، پلاک ۲۰، تلفن: ۳۸۲۵۵۳۵۱-۰۸۳ و دورنگار ۳۸۲۵۵۳۵۰-۰۸۳ موضوع مناقصه: عملیات اجرای ابنیه دو واحد سازه ته‌نشینی اولیه به‌صورت دستمزدی شامل (قالب‌بندی فونداسیون، دیوارها و دال روی دیوار، خم و برش و جاگذاری […]

  برو بالا