امروز 21
 • تاریخ : شنبه - ۳۰ - تیر - ۱۴۰۳
 • برابر با : Saturday - 20 - July - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزایده های موسسه سازندگی نصر

  ۴۱۱۵ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی
  23 - تیر - 1403

  ۴۱۱۵ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۱۱۳ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای دستمزدی ساخت تیر ۲۰ متری
  20 - تیر - 1403

  ۴۱۱۳ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای دستمزدی ساخت تیر ۲۰ متری

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۱۱۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال
  19 - تیر - 1403

  ۴۱۱۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال

  موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) […]

  ۴۱۰۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال
  13 - تیر - 1403

  ۴۱۰۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ […]

  ۴۱۰۰ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – ساخت تیر ۲۰ متری شامل آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی
  5 - تیر - 1403

  ۴۱۰۰ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – ساخت تیر ۲۰ متری شامل آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی

    فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۹۴ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای دستمزدی ساخت تیر ۲۰ متری شامل آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی
  28 - خرداد - 1403

  ۴۰۹۴ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای دستمزدی ساخت تیر ۲۰ متری شامل آرماتوربندی، قالب‌بندی و بتن‌ریزی

    فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۸۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی
  11 - خرداد - 1403

  ۴۰۸۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی

    موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ تضمین شرکت در مناقصه […]

  ۴۰۷۸ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات لاینینگ
  6 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۸ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات لاینینگ

      فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ […]

  ۴۰۷۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی
  5 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۷۵ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی
  1 - خرداد - 1403

  ۴۰۷۵ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۶۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال
  22 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۶۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات لاینینگ طبقه تیکت هال

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱ -۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۵۹ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات لاینینگ طبقه تیکت
  11 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۹ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات لاینینگ طبقه تیکت

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱ -۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۵۵ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی
  7 - اردیبهشت - 1403

  ۴۰۵۵ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی

    فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱ -۰۵۱ […]

  ۴۰۴۸ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای دستمزدی آرماتوربندی
  29 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۸ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای دستمزدی آرماتوربندی

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ […]

  ۴۰۴۳ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات کندن و دپو زدن در ترانشه های خاکی
  24 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۳ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات کندن و دپو زدن در ترانشه های خاکی

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن تماس: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۲۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات خاکبرداری، دپو، بارگیری
  13 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۷ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات خاکبرداری، دپو، بارگیری

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ – تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱ […]

  ۴۰۲۳ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات خاکبرداری، دپو، بارگیری و حمل هرگونه مصالح
  8 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۳ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات خاکبرداری، دپو، بارگیری و حمل هرگونه مصالح

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ – تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱ […]

  ۴۰۱۹ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی
  2 - اسفند - 1402

  ۴۰۱۹ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۱۶ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ابنیه وزنی
  29 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۶ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی ابنیه وزنی

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ مبلغ […]

  ۴۰۱۰ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات خاکبرداری، دپو، بارگیری
  22 - بهمن - 1402

  ۴۰۱۰ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات خاکبرداری، دپو، بارگیری

      فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: […]

  ۴۰۰۶ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی
  15 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۶ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ […]

  ۴۰۰۴ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی در پروژه‌ها
  13 - بهمن - 1402

  ۴۰۰۴ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات اجرایی در پروژه‌ها

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱ -۰۵۱ داخلی: […]

  ۳۹۹۸ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی
  6 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۸ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱ -۰۵۱ داخلی: […]

  ۳۹۹۸ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی
  6 - بهمن - 1402

  ۳۹۹۸ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – انجام عملیات اجرایی

    فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: […]

  ۳۹۹۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – احداث بوستان بزرگ هزارپیچ گرگان
  27 - دی - 1402

  ۳۹۹۲ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – احداث بوستان بزرگ هزارپیچ گرگان

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶، تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱ -۰۵۱ داخلی: […]

  ۳۹۵۵ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات خاکبرداری
  12 - آذر - 1402

  ۳۹۵۵ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات خاکبرداری

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: […]

  ۳۹۵۱ – مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات خاکبرداری
  7 - آذر - 1402

  ۳۹۵۱ – مناقصه – موسسه سازندگی نصر – عملیات خاکبرداری

  فراخوان تجدید مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: […]

  ۳۹۴۹ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات دستمزدی پل‌های وزنی
  5 - آذر - 1402

  ۳۹۴۹ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – اجرای عملیات دستمزدی پل‌های وزنی

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت اول) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی در پروژه‌های به شرح جدول ذیل را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶ تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷ […]

  برو بالا