امروز 34
 • تاریخ : جمعه - ۳۱ - فروردین - ۱۴۰۳
 • برابر با : Friday - 19 - April - 2024
 • ساعت :

  مناقصات و مزاید های شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

  ۴۰۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین آب پایگاه عسلویه
  29 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین آب پایگاه عسلویه

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین آب پایگاه عسلویه، موضوع مناقصه (شماره ۲-۴۰۳) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۳۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۰۴/۰۲/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه خاکشناسی […]

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین اقلام Compressor AC
  19 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین اقلام Compressor AC

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین اقلام Compressor AC دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۹-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، کوچه خاکشناسی […]

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید و تأمین Sensor For Main Engine CAT3516C
  19 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید و تأمین Sensor For Main Engine CAT3516C

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید و تأمین Sensor For Main Engine CAT3516C دکل سیباس را (به شماره مناقصه ۵۲-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان […]

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – پروژه‌های دریا (رشادت،‌پارس جنوبی و …)
  19 - فروردین - 1403

  ۴۰۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – پروژه‌های دریا (رشادت،‌پارس جنوبی و …)

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خدمات بازرسی رشته‌های حفاری،‌ لوله‌های جداری و MPI تجهیزات تخصصی پروژه دریا را (به شماره مناقصه ۵۳-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۳ لغایت ۲۵/۰۱/۱۴۰۳ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به […]

  ۴۰۲۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی رشته‌های حفاری
  15 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خدمات بازرسی رشته‌های حفاری

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خدمات بازرسی رشته‌های حفاری،‌ لوله‌های جداری و MPI تجهیزات تخصصی پروژه دریا را (به شماره مناقصه ۵۳-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به […]

  ۴۰۲۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید و تامین Sensor For Main Engine CAT3516C دکل سیباس
  15 - اسفند - 1402

  ۴۰۲۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید و تامین Sensor For Main Engine CAT3516C دکل سیباس

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید و تأمین Sensor For Main Engine CAT3516C دکل سیباس را (به شماره مناقصه ۵۲-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۲ لغایت ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، […]

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین اقلام AC OF Accomodation
  30 - دی - 1402

  ۳۹۹۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین اقلام AC OF Accomodation

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین اقلام AC OF Accomodation دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۵-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۲ لغایت ۰۷/۱۱/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: شیراز، خیابان خاکشناسی، […]

  ۳۹۷۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Life Boat
  4 - دی - 1402

  ۳۹۷۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Life Boat

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Life Boat دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۴-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۱۰/۱۴۰۲ لغایت ۱۱/۱۰/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، […]

  ۳۹۵۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین WIRE ROPE دکل سینا
  8 - آذر - 1402

  ۳۹۵۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین WIRE ROPE دکل سینا

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین WIRE ROPE دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۷-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۱۴/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان […]

  ۳۹۵۰ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine دکل سینا ۱
  6 - آذر - 1402

  ۳۹۵۰ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine دکل سینا ۱

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۶-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۷/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۱۲/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به […]

  ۳۹۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Hvdrill 13 5/8 Annular Blow Out Preventer دکل سینا ۱
  4 - آذر - 1402

  ۳۹۴۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Hvdrill 13 5/8 Annular Blow Out Preventer دکل سینا ۱

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Hvdrill 13 5/8 Annular Blow Out Preventer دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۳-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۱۱/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: […]

  ۳۹۴۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Pinion سیستم Jacking
  30 - آبان - 1402

  ۳۹۴۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Pinion سیستم Jacking

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Pinion سیستم Jacking دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۴۰-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۲ لغایت ۰۶/۰۹/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار […]

  ۳۹۳۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی Major Overhaul
  16 - آبان - 1402

  ۳۹۳۳ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی Major Overhaul

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین قطعات یدکی Major Overhaul موتور اصلی دکل ساندک (به شماره مناقصه ۳۸-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۲۳/۰۸/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، […]

  ۳۹۳۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تخلیه، بارگیری و حمل کالا
  15 - آبان - 1402

  ۳۹۳۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تخلیه، بارگیری و حمل کالا

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تخلیه، بارگیری و حمل کالا موضوع مناقصه (شماره ۳۴-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۲۲/۰۸/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، […]

  ۳۹۳۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور پشتیبان
  15 - آبان - 1402

  ۳۹۳۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور پشتیبان

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد یک فروند شناور پشتیبان موضوع مناقصه (شماره ۳۵-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۲۲/۰۸/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان […]

  ۳۹۲۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین WIRE ROPE دکل سینا
  10 - آبان - 1402

  ۳۹۲۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین WIRE ROPE دکل سینا

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین WIRE ROPE دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۷-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۱/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۱۷/۰۸/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار […]

  ۳۹۲۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine
  3 - آبان - 1402

  ۳۹۲۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۶-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۰۹/۰۸/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ […]

  ۳۹۲۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – فروند شناور پشتیبان
  3 - آبان - 1402

  ۳۹۲۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – فروند شناور پشتیبان

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد یک فروند شناور پشتیبان موضوع مناقصه (شماره ۳۵-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۰۸/۱۴۰۲ لغایت ۰۶/۰۸/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، […]

  ۳۹۱۰ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine
  19 - مهر - 1402

  ۳۹۱۰ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Spare Part For Major Overhaul Crane Cat Engine دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۳۶-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۲۶/۰۷/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ […]

  ۳۹۰۶ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور مسافربری Crew Boat
  15 - مهر - 1402

  ۳۹۰۶ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور مسافربری Crew Boat

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد اجاره یک فروند شناور مسافربری Crew Boat موضوع مناقصه (شماره ۳۲-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۱۹/۰۷/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، […]

  ۳۹۰۶ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – SeaBed survey & Debris Removal
  15 - مهر - 1402

  ۳۹۰۶ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – SeaBed survey & Debris Removal

  آگهی تجدید مناقصه ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد SeaBed survey & Debris Removal پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۲۵-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۱۹/۰۷/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار […]

  ۳۸۹۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور مسافربری
  4 - مهر - 1402

  ۳۸۹۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور مسافربری

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد اجاره یک فروند شناور مسافربری Crew Boat موضوع مناقصه (شماره ۳۲-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک […]

  ۳۸۹۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی MAJOR OVERHAUL
  4 - مهر - 1402

  ۳۸۹۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی MAJOR OVERHAUL

   آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین قطعات یدکی MAJOR OVERHAUL موتور اصلی دکل ساندک را (به شماره مناقصه ۳۱-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، […]

  ۳۸۹۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – واگذاری SeaBed survey & Debris Removal
  4 - مهر - 1402

  ۳۸۹۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – واگذاری SeaBed survey & Debris Removal

  آگهی نوبت دوم ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد SeaBed survey & Debris Removal پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۲۵-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۰۷/۱۴۰۲ لغایت ۱۰/۰۷/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار […]

  ۳۸۸۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور
  21 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۹ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره یک فروند شناور

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد اجاره یک فروند شناور مسافربری Crew Boat موضوع مناقصه (شماره ۲۳-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۲/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۲۸/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک […]

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – SeaBed survey & Debris Removal
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – SeaBed survey & Debris Removal

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد SeaBed survey & Debris Removal پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۲۵-۴۰۲) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار […]

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی MAJOR OVERHAUL
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین قطعات یدکی MAJOR OVERHAUL

  آگهی نوبت اول ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین قطعات یدکی MAJOR OVERHAUL موتور اصلی دکل ساندک را (به شماره مناقصه ۳۱-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، […]

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره ۱ فروند شناور AHTS
  19 - شهریور - 1402

  ۳۸۸۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره ۱ فروند شناور AHTS

   آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد ۱ فروند شناور AHTS موضوع مناقصه (شماره ۲۴-۴۰۲) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲ لغایت ۲۶/۰۶/۱۴۰۲ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان […]

  برو بالا