امروز 0
 • تاریخ : جمعه - ۲۶ - اسفند - ۱۴۰۱
 • برابر با : Friday - 17 - March - 2023
 • ساعت :

  مناقصات و مزاید های شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

  ۳۷۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Bop Handling System
  30 - بهمن - 1401

  ۳۷۴۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Bop Handling System

  آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Bop Handling System دکل ساندک موضوع مناقصه (شماره ٦٧-٤٠١) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجدشرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۲/۱۴۰۱ لغایت ۰۶/۱۲/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک […]

  ۳۷۳۸ مناقصه – شرکت پترو گوهر فراساحل کیش – تامین Electrical Spares
  25 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۸ مناقصه – شرکت پترو گوهر فراساحل کیش – تامین Electrical Spares

  مناقصه – شرکت پترو گوهر فراساحل کیش – تامین Electrical Spares

  ۳۷۳۰ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Bop Handing System
  14 - بهمن - 1401

  ۳۷۳۰ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Bop Handing System

  آگهی نوبت اول  ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Bop Handing System دکل ساندک موضوع مناقصه (شماره ۶۷-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۲۳/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس […]

  ۳۷۲۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Electrical Spares Parts For Air Compressor Make: Sullair
  10 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Electrical Spares Parts For Air Compressor Make: Sullair

  آگهی نوبت اول  ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Electrical Spares Parts For Air Compressor Make: Sullair دکل سیباس موضوع مناقصه (شماره ۶۶-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۷/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ […]

  ۳۷۲۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس H2S فاز ۱۳ پارس جنوبی
  8 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۵ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس H2S فاز ۱۳ پارس جنوبی

  آگهی نوبت دوم  ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس H2S فاز ۱۳ پارس جنوبی را (به شماره مناقصه ۶۱-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار […]

  ۳۷۲۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین رنگ دکل سینا
  7 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۴ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین رنگ دکل سینا

  آگهی نوبت دوم  ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین رنگ دکل سینا ۱ را (به شماره مناقصه ۶۲-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، […]

  ۳۷۲۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید قطعات کمپرسورها
  4 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۲ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – خرید قطعات کمپرسورها

  آگهی تجدید ‌مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد خرید قطعات کمپرسورهای SULLAIR دکل پارادیس موضوع مناقصه (شماره ۵۱-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، […]

  ۳۷۲۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Parts For Sullair Dryer Unit
  3 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – تأمین Spare Parts For Sullair Dryer Unit

  آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد تأمین Spare Parts For Sullair Dryer Unit دکل سیباس موضوع مناقصه (شماره ۶۵-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: […]

  ۳۷۲۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس Drilling Fluid
  3 - بهمن - 1401

  ۳۷۲۱ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس Drilling Fluid

  آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس Drilling Fluid (گل حفاری) پروژه رشادت را (به شماره مناقصه ۵۴-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، […]

  برو بالا