آگهی تجدید مناقصه عام دو مرحله‌ای شماره 2/97 س

 (نوبت سوم) 

شرکت ارتباطات سیار ایران ( همراه اول ) در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی دو دستگاه پکیج 40 تنی و نصب و راه اندازی یک دستگاه پکیج 20 تنی موجود در مرکز توحید تهران و همچنین جمع آوری دو دستگاه پکیج 20 تنی  منصوبه در مرکز مذکور را بر اساس شرایط مناقصه ، طرح قرارداد و مشخصات فنی پیوست اسناد مناقصه به صورت 100 % ریالی از طریق مناقصه عام دو مرحله‌ای از طریق تولیدکنندگان داخلی واجد شرایط که دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه موضوع مناقصه می‌باشند تامین نماید. لذا داوطلبان شرکت در مناقصه می‌توانند از تاریخ نشر آگهی لغایت 23/08/1397 با در دست داشتن معرفی‌نامه و رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ 300.000 ریال (سیصد هزار ریال) به حساب شماره 18644644/09 بانک ملت شعبه ونک تک بنام شرکت ارتباطات سیار ایران با شناسه پرداخت 170009614910209 ، در ساعات اداری به نشانی تهران، میدان ونک، خیابان ونک، برج همراه، طبقه سوم، واحد 8 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت و با توجه کامل به مندرجات آنها اسناد مزبور را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه پیشنهاد خود حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 27/08/1397 به نشانی فوق تسلیم نمایند .کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 28/08/1397 ساعت 9 صبح در طبقه چهارم برج همراه، واحد یک تشکیل جلسه می‌دهد و نسبت به پیشنهادات رسیده اتخاذ تصمیم خواهد نمود.

ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 375.000.000ریال (سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال) می‌باشد که می‌بایست به صورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی ارائه گردد. مناقصه‌گران می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 81712507 تماس حاصل فرمایند.

 

                                                                        شرکت ارتباطات سیار ایران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد