آگهی مناقصه‌ عمومی یک مرحله‌ای

به شماره 9721- نوبت اول

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد، پروژه مشروحه زیر را به شرکت‌های واجد شرایط واگذار نماید.

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

برآورد اولیه براساس فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397 (ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شرح مختصری

از کار

محل اجرا

مدت اجرا

زمان بازگشایی پاکات

9721

اجرای عملیات مالچ پاشی همراه نهالکاری در سطح 1500 هکتار

46233493000

2311674650

تحویل و بارگیری حمل مالچ از شیراز به محل اجرا، پاشش، نهالکاری و آبیاری

شهرستان ایرانشهر محدوده شمال شمس آباد، قاسم آباد و جعفرآباد

6 ماه

ساعت 10 صبح مورخ 07/11/97

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 19:00 روز یکشنبه مورخ 23/10/97 تا ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 26/10/97

مهلت تسلیم پیشنهادات: تا ساعت 19 روز شنبه مورخ 06/11/97

مدت اعتبار پیشنهادات:‌ تا پایان وقت اداری 07/02/98

نوع تضمین شرکت در مناقصه باید به یکی از روش‌های ذیل انجام پذیرد:

الف)ضمانت‌نامه معتبر بانکی

ب) واریز به حساب سیبا به شماره 2174212610007 بانک ملی ایران شعبه مرکزی زاهدان به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان

واجدین شرایط: از شرکت‌های دارای گواهینامه صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در رشته کشاورزی حداقل در پایه 4 (با در نظر گرفتن حداکثر ظرفیت کاری) دعوت می‌گردد در صورت تمایل از تاریخ انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir مراجعه نمایند و اسناد مناقصه را در مهلت تعیین شده دریافت نمایند ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 6- 3228001- 0541 داخلی 172 امور قراردادها تماس حاصل فرمایند. 

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سیستان و بلوچستان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد