فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای

تعمیرات اساسی 5 واحد مهمانسرا و لابی و ورودی  

نوبت اول

سازمان اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی در نظر دارد مناقصه عمومی تعمیرات اساسی 5 واحد مهمانسرا و لابی و ورودی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 23/10/97 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 19 روز 27 تاریخ 10/97

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ‌ساعت 14 روز 8 تاریخ 11/97

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 روز 9 تاریخ 11/97

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف:

آدرس: تبریز- خیابان گلکار- اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی و تلفن 33289759-041

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

‌مرکز تماس: 41934- 021   دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

ضمنا هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد