آگهی مناقصه عمومی

نوبت اول 

شهرداری محمدشهر در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر محمدشهر به شماره 1674/0 مورخ 28/12/1397 و بودجه مصوب سال 1398، موضوعات ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره‌های 2098005314000001 و 2098005314000002 به شرح ذیل واگذار نماید.

رديف

شرح موضوع

مبلغ به ريال

مبلغ سپرده شركت در مناقصه (ریال)

1

تامین نیروی انسانی (بابت رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز)

71.346.294.297

3.567.314.715

2

اجاره ماشین آلات عملیاتی (بابت رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز)

31.168.000.000

1.558.400.000

 

شرایط شرکت در مناقصه:

1- برندگان اول تا سوم مناقصه هرگاه طی مهلت قانونی حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

2- سایر اطلاعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می­باشد.

3- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می­باشد.

4- مهلت زمانی دریافت اسناد: از روز سه‌شنبه 03/02/1398 لغایت شنبه 07/02/1398 ساعت 19:00

5- مهلت زماني بارگذاري اسناد مناقصه در سامانه: از روز یکشنبه مورخ08/02/1398 تا پايان وقت اداري روز سه‌شنبه مورخ 17/02/1398

6- بازگشایی پاکات: روز سه‌شنبه مورخ 17/02/1398 ساعت 14:45

7- ارایه اصل سپرده شركت در مناقصه (پاکت الف) به صورت نقد، چك تضميني بانكي يا ضمانت‌نامه بانكي به محل شهرداری محمدشهر تا پایان وقت اداری روز سهشنبه 17/02/1398 الزامی است.

8- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

9-کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه­‌گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

10- لازم به ذكر است آگهي روزنامه نوبت دوم روز سه‌شنبه مورخ 03/02/1398 در روزنامه مناقصه و مزايده به چاپ خواهد رسيد.

اطلاعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: 35720-026  داخلي 258                          

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان‌ها (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام/ پروفایل تأمین­کننده/مناقصه­گر» موجود است.

   سعــید صفــری- شهردار

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد