مناقصه عمومي (يك مرحله‌اي) به شماره 0003/01-98

نوبت اول 

شركت گاز استان تهران در نظر دارد پروژه گازرسانی به حفرات خالی و توسعه شبکه، نصب انشعابات ناحیه آبسرد و کیلان و روستاهای تابعه را از طریق مناقصه عمومی به پيمانكار واجد شرایط واگذار نماید.

1-نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت گاز استان تهران

تهران، خیابان ایرانشهرشمالی، نبش خیابان اراک، ساختمان شماره 160، طبقه چهارم، بلوک 7، امور قـراردادها

2-موضوع مناقصه:

-لوله گذاري لوله‌هاي پلي اتيلن به اقطار 63 الي 160 ميليمتر با فشار 60 پوند همراه با نصب كليه اتصالات و شيرآلات به طول تقريبي 40000 متر.

-ساخت، نصب انشعابات مطابق نقشه‌های استاندارد جمعاً 500 مورد.

-جابجایی و جمع آوري انشعابات موجود.  

3- مدت اجراء پيمان: 365 (سیصد و شصت و پنج) روز تقويمي مي‌باشد.

4- نماينده دستگاه مناقصه گزار: مديريت بهره برداری

5- محل اجراء پروژه: ناحیه آبسرد و کیلان و روستاهای تابعه مي‌باشد.

6-نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه: ضمانت‌نامه بانكي/ نقدي به مبلغ 1.400.000.000(یک میلیارد و چهارصد میلیون) ريال مي‌باشد.

7-  مهلت دريافت اسناد مناقصه : از تاريخ  04/02/1398 لغايت 10/02/1398 مي‌باشد.

8 - زمان ارسال پيشنهادات: روز یکشنبه مورخ 22 /02/1398 و محل ارسال آن به دبيرخانه محرمانه مي‌باشد.    

9- زمان گشايش پيشنهادات: روز دوشنبه مورخ  23 /02/ 1398  و محل گشايش آن سالن كنفرانس طبقه سوم می‌باشد.

10- مدت اعتبار پيشنهادات: مدت اعتبار پيشنهادات سه ماه مي‌باشد .

11- شرایط متقاضی:

-داشتن  رتبه 5 تاسيسات، تجهيزات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور .

-داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه. (داشتن حداقل يك كار مشابه)

-داشتن حسن سابقه در كارهاي قبلي.

-داشتن توان مالي.

-داشتن ظرفیت خالی.

-داشتن گواهينامه تائيد صلاحيت ايمني پيمانكاران.

-ثبت نام و اخذ کد اطلاع رسانی مناقصات از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

-عطف به آیين نامه اجرايي راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي، انعقاد قراردادهاي بيش از 10 برابر نصاب معاملات متوسط، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده توسط حسابدار رسمي، عضو جامعه حسابداران رسمي مورد نياز مي‌باشد.

***ضمناً هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "11 " فوق بوده و آمادگي اجراي پروژه را دارند، مي‌توانند در مهلت تعيين شده فوق الذكر، جهت دريافت اسناد مناقصه با در دست داشتن معرفي‌نامه و ارایه كپي گواهينامه معتبر و كپي آخرين تغييرات روزنامه رسمي (حداقل 2 سال) و كپي گواهينامه صلاحيت ايمني و اصل فيش واريزي به مبلغ 600000 ريال به حساب جاري 170332687 بانك تجارت شعبه دكتر مفتح به نام شركت گاز استان تهران مراجعه نمايند.                         

              روابط عمومي شركت گاز استان تهران                 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد