آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله‌ای

شماره 13/98- نوبت اول

شركت توزيع نیروی برق استان همدان در نظردارد مشاغل خدماتی 516 نفر از پرسنل مورد نیاز خود را ازطریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای به پیمانکاران دارای مجوز از وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین گواهینامه تاییدیه صلاحیت ایمنی و واجد شرایط اسناد مناقصه واگذار نماید. لذا از كليه پیمانکاران واجد شرایط براساس اسناد و شرایط مناقصه دعوت به عمل مي‌آيد از تاريخ انتشار آگهي به مدت5 روز با ارایه فيش واريزي به  مبلغ 400000ريال به حساب سپهر 0101847694000 نزد بانك صادرات مهديه به نام شركت توزيع برق استان همدان جهت خرید اسناد مناقصه اقدام و جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس سایت‌های ذیل مراجعه نمایند و پیشنهاد مالی خود را به آدرس: همدان، خیابان مهدیه، دبیرخانه شرکت توزیع تحویل نمایند.

ردیف

شرح

تعداد نفر

شماره مناقصه

آخرین مهلت تحویل پاکات

تاریخ جلسه بازگشائی پاکات

مبلغ ضمانت‌نامه بانکی (ریال )

توضیحات

 

الف و ب

ج

1

مشاغل خدماتی

516

13/98

26/03/98

ساعت 12

27/03/98

ساعت 10

30/03/98

ساعت 10

9.000.000.000

سایر اطلاعات و جزییات دراسناد مناقصه مندرج است

 

به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. به پیشنهادات فاقد ضمانت‌نامه بانکی معتبر، ضمانت‌نامه مخدوش، کمتر از مبلغ مقرر، چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. اسناد در سایت‌های ذیل قابل دسترس می‌باشد جهت كسب اطلاعات بيشتر با تلفن: 38274632- 081تماس حاصل فرماييد.   

سایت شرکت توزیع نیروی برق استان همدان : http://www.edch.ir

سايت معاملات شركت توانير : http://tender.tavanir.org.ir

سايت پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات http://iets.mporg.ir                                             

روابط عمومي شركت توزيع نیروی برق استان همدان                                                                                                                                


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد