آگهی حراج

اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به قائم مقامی از سوی شرکت ورشکسته سپند افروز در نظر دارد نسبت به فروش 32 قلم کالای ضایعاتی و دست دوم به شرح کارشناسی متعلق به شرکت فوق الذکر از طریق حراج و با شرایط ذیل در روز سه‌شنبه 21/ 03/98  ساعت 10 صبح در محل اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران به نشانی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، مجتمع شهید بهشتی، طبقه 7 اقدام نماید.

مشخصات مورد حراج

تعداد 32 مورد اقلام ضایعاتی شامل کارتن، وان شستشو، میز و صندلی اداری، گالن پلاستیکی، کپسول آتش نشانی، پالت شکسته، تخته و خرده چوب و غیره به شرح کارشناسی موجود که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 581.510.000 ریال برآورد گردیده است.

شرایط شرکت در جلسه حراج :

1-فروش نقدی اسـت2- پیشنهادها بـاید در پاکت لاک و مهر شده با ذکر جمله مربوط به حراج شرکت  فوق الذکر و مشخصات کامل و محل اقامت پیشنهاد دهنده در روی پاکـت تا ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 21/ 03/ 98  به دبیرخانه اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران خیابان سپهبد قرنی مجتمع شهید بهشـتی طبقه هفتم تسلیـم شود 3- کلیه هزینه‌های مربوط به معامله بالمناصفه به عهده طرفین  و مراجعه به ادارات ذیربط جهت انتقال اسناد به عهده خریدار می‌باشد. 4- پیشنهاد دهندگان باید حداقل 10%مبلغ پیشنهادی را نقداً فی المجلس و الباقی ثمن معامله را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت پرداخت و نسبت به تحویل اموال مورد حراج اقدام نماید 5-به پشنهادات مبهم، مشروط و برخلاف شرایط این آگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد 6-اداره تصفیه در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.7-چنانچه خریدار به تعهدات خود عمل ننماید علاوه بر جبران خسارات وارده نسبت به فروش مجدد اموال مورد حراج اقدام خواهد شد . 8-داوطلبین برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مراجعه نمایند.   

کرمانشاهی- مستشار قضایی شعبه اول و رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد