آگهي مزایده

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

نوع فراخوان

شماره

موضوع

مهلت         دريافت اسناد

مهلت         بازدید

مهلت                 ارایه پيشنهاد

مزايده

k9802

فروش 900 عدد لانس سوخته ازت ضایعاتی

01/04/98 لغایت  19/04/98

15/04/98 لغایت  19/04/98

ساعت 15 مورخ  19/04/98

k9803

فروش اقلام انبارهای اسقاط و مستعمل

ساير موارد :

1-میزان تضمین شركت در مزایده: پنج درصد مبلغ قيمت پيشنهادي

2-نوع تضمین شركت در مزایده: ضمانت‌نامه معتبر بانكی یا واریز وجه به شماره حساب سیبا 109700970008 بانك ملی شعبه ذوب آهن اصفهان و یا به شماره حساب 102263027003 سپهر بانك صادرات شعبه ذوب آهن و ارایه رسيد آن، اوراق مشاركت بی‌نام و يا مطالبات تایید شده مزایده گران

3-تاریخ بازگشایی پاكت‌هاي )مزایده(: یکشنبه 23/04/98  ساعت 9صبح

4-مدیریت برگزار كننده مزایده: مدیریت اموال، انبار و املاک

        تلفن تماس:  03152574318 -  03152572392 آقاي عبدالهی

5-محل تحویل پاكت‌ها: شركت سهامی ذوب آهن اصفهان دبیرخانه محرمانه مديريت حراست واقع در درب اصلی جنب بانك ملی

6-نحوه دریافت اسناد: از طریق سایت اینترنتی شركت سهامی ذوب آهن اصفهان به نشانی  www.esfahansteel.ir  اسناد به صورت فایل PDF می باشد.

 

روابط عمومي ذوب آهن اصفهان


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد