فراخوان تجدید مناقصه عمومی

یک مرحله‌ای با ارزیابی ساده

نوبت اول

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی بهسازی و آسفالت محورهای روستایی سنجاق به خاتون خاص-سیاهقول علیا شهرستان مهاباد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 04/04/98 می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا ساعت 19 تاریخ 10/04/98

مهلت زمانی ارایه مدارک: ساعت 19 مورخ 20/04/98

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت‌ها آدرس:

ارومیه، بلوار والفجر2 ، نرسیده به فلکه میثم، ساختمان شماره 2، اداره کل راه و شهرسازی، تلفن: 28- 33379423

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 41934- 021

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768 

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد