آگهی مناقصهعمومي يک‌مرحله‌اي

( نوبت دوم)

نام مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق مازندران

1)     موضوع مناقصه: عبارت  است از:

ردیف

شماره مناقصه

شرح مناقصه

مبلغ برآوردی (ریال)

مبلغ تضمین (ریال)

1

981010470

وصول مطالبات امورهای آمل، شرق آمل، شمال بابل، جنوب بابل، بابلسر، امیرکلا

17.837.297.250

786.000.000

2

981010471

وصول مطالبات امورهای قائمشهر، سوادکوه، سوادکوه شمالی، جویبار، شمال و جنوب ساری، میاندورود، نکاء، بهشهر، گلوگاه

18.566.952.750

808.000.000

توضيحات‌:

1- تضمین‌شرکت در مناقصه قابل‌قبول کارفرما برابرآیین‌نامه تضمين شرکت‌های توزیع می‌باشد.

2- این شرکت از پذیرش چک شخصی، ارایه وجه‌ نقد و...تحت‌عنوان تضمین شرکت در مناقصه خودداری خواهد نمود.

3- مقادیر و مبالغ پایه ‌به‌صورت برآوردی بوده و  به‌صورت دقیق در اسناد مناقصه اعلام می‌گردد.

4- به پیشنهادهای فاقد‌ امضاء مجاز، مشروط‌، مخدوش‌، فاقد سپرده‌، سپرده‌های مخدوش‌، سپرده‌های کمتر از میزان مقرر و

پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت‌مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب‌اثر داده نخواهد شد.

5- سایر شرایط و اطلاعات در اسناد مناقصه درج شده است .

2 زمان فروش اسناد: ‌از روز چهارشنبه مورخ 02/05/98  لغايت روز دوشنبه مورخ 07/05/98

3 محل دريافت اسناد‌: سایت  شرکت توزیع نیروی برق مازندران:http://www.maztozi.ir   مناقصه و مزایده

4مبلغ فروش اسناد: مبلغ 300.000ريال به‌حساب جام شماره۵۲۴۰۳۳۲۴۱۲ بانك ملت شعبه امير مازندراني ساري (پرداخت از طریق درگاه اینترنتی)

5- مهلت تحويل پيشنهاد پاكات‌: زمان تحویل اسناد حداكثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 19/05/۱۳۹8 مي‌باشد.

همچنین زمان بازگشایی پاکات:  ساعت  8 صبح روز  یکشنبه مورخ 20/05/1398 به‌ترتیب شماره مناقصه انجام می‌گیرد.

6- محل تحويل اسناد مناقصه‌: ساری، خیابان امیر مازندرانی‌، روبروی خیابان وصال شیرازی، شرکت توزیع نیروی برق مازندران، دبیرخانه

6-1)  شرایط مناقصه‌گران‌:                                                                     

الف - داشتن شخصیت حقوقی

ب-  ارایه تصوير گواهينامه تأیيد صلاحيت از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

پ ارایه گواهینامه ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

7-  محل بازگشايي اسناد مناقصه‌: ساري‌، بلوار خزر‌، بعد‌ از خيابان حزب‌الله، امور تداركات شركت توزيع نیروی برق استان مازندران                                            

8 نشانی کسب اطلاعات بیشتر‌:

 الف- سايت پايگاه ملي مناقصات به‌آدرس: www.Iets.Mporg.ir  

ب- سايت معاملات توانير به آدرس: www.Tender.Tavanir.org.ir       

 ج- سايت شركت توزيع برق مازندران به‌آدرس: www.maztozi.ir

د- شماره تلفن 33405121-011 امور تداركات، اداره مناقصات                                                    

                                  

 

 روابط‌عمومی شركت توزيع نيروي برق مازندران 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد