آگهي ‌تجدید مناقصه عمومی 15/98

اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان تهران در نظر دارد پروژه هاي

 

1-     نگهداري و راهداري راه‌هاي شهرستان‌هاي ري، ورامين، پاكدشت و پيشوا 2098004572000048(دو‌مرحله‌اي)

2-     نگهداري و راهداري راه‌هاي شهرستان هاي پرديس ، دماوند ، فيروزكوه و شميرانات 2098004572000049(دو‌‌مرحله اي)

3-     تهيه ، حمل و نصب تابلوها، تجهيزات و علائم ايمني راههاي استان تهران2098004572000050 (‌يك مرحله‌اي - تجديد مناقصه)

    را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاريخ دوشنبه 28/05/1398

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 9 صبح روز شنبه تاريخ 09/06/1398

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت10 صبح روز شنبه تاريخ  09/06/1398

تلفن تماس جهت پاسخگويي: 4-77909091

تلفن سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد