وزارت راه وشهرسازی

راه آهن جمهوري اسلامي ايران (سهامي خاص )

                                                                                                                

       باسمه تعالي                                                    

             آگهي  دعوت به ارزیابی‌کیفی مناقصه یک‌مرحله‌ای شماره 05-98-58  (فراخوان دوم)                                

      اداره کل راه آهن فارس درنظر دارد بنابر آئين‌نامه اجرایي بند (ج) ماده 12 قانون برگزاري مناقصات به روش ارزيابي‌کیفی از مناقصه‌گران واجدشرايط و داراي صلاحيت جهت دعوت به مناقصه به‌شرح زير اقدام نمايد.

 

1- شرح مختصر موضوع مناقصه:  نگهداری و تعمیر ساختمان و تأسیسات اداره کل راه آهن فارس

2- مدت و محل انجام کار: از تاريخ انعقاد قرارداد به‌مدت یک‌سال شمسی و محل انجام كار اداره کل راه آهن فارس می‌باشد.

2-1- مناقصه گران می‌بایست دارای کد تأسیسات و کد تعمیرات و نگهداری از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حداقل رتبه تأسیسات از سازمان برنامه‌ریزی  و همچنین صلاحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته باشند.

3- برآورد مناقصه به‌مبلغ 16.872.813.567ريال می‌باشد.

4- کلیه مناقصه‌گران برای شرکت در مناقصه از ابتدای کار تا انتهای فرآیند مناقصه می‌بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمایند. شماره فراخوان این مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ۲۰۹۸۰۰۱۰۷۳۰۰۰۰13 می‌باشد.

5- پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir) ( فقط جهت رویت اسناد مناقصه و صورتجلسات مناقصه خواهد بود.

6- آخرین مهلت  دانلود و دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی از طریق سامانه ستاد، روز پنجشنبه مورخ 25/07/98 می‌باشد.

7- آخرین مهلت بارگذاری و تحویل اسناد ارزیابی‌کیفی از طریق سامانه ستاد، روز یکشنبه مورخ 12/08/98 می‌باشد.

8- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به‌عهده برنده مناقصه مي‌باشد.

9- در پایان فرآیند ارزیابی‌کیفی از مناقصه‌گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی‌کیفی را کسب کرده باشند جهت ورود به مناقصه دعوت به‌عمل می‌آید.

10- اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: آدرس: اداره کل راه‌آهن فارس و تلفن: 7-36192256-071

11- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 41934-021

دفتر ثبت‌نام سامانه ستاد: 88969737-021 و 85193768-021

 

اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه آهن فارس

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد