آگهی مناقصه عمومی

یک مرحله‌ای

شهرداری اهواز در نظر دارد موضوع مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی به مدت یک سال و قابل تمدید به سال دوم به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

مبلغ اولیه (ریال)

شرح مناقصه

ردیف

3.872.000.000

77.436.320.917

حفظ، نگهداری و بهبود فضای سبز منطقه 5 شهرداری اهواز (نوبت اول)

1

 

از شرکت‌های خدماتی و غیر خدماتی واجد شرایط ذیل دعوت به عمل می آید، جهت دریافت اسناد مناقصه به اداره قراردادها به نشانی: اهواز، خیابان انقلاب، نبش خ غزنوی، ساختمان شماره سه شهرداری، اداره قراردادها (تلفن تماس: 33774062-33799160) یا به سامانه قراردادها به نشانی peymankar.ahvaz.ir مراجعه نمایند.

الف- جمع گردش حساب شرکت‌ها و اعضای هیأت مدیره تا قبل از آگهی تاریخ مناقصه حداقل مبلغ 7.000.000.000 ریال.

ب- جمع میانگین حساب شش ماهه شرکت‌ها و اعضای هیأت مدیره تا قبل از آگهی تاریخ مناقصه حداقل مبلغ 500.000.000 ریال.

ج-نامه عتبار سنجی از بانک‌ها به مبلغ حداقل 10.000.000.000 ریال.

تبصره 1: ارایه حداقل دو شرط از سه شرط فوق الزامی است.

در صورت عدم ارایه هر کدام از شرایط بندهای سه گانه فوق، می‌بایستی جهت دو بند باقی مانده، به میزان دو برابر نصاب اعلام شده ارایه گردد.

مثال: اگر شرکتی فاقد میانگین حساب باشد، برای شرط گردش حساب، می‌بایست مبلغ 14.000.000.000 ریال و برای اعتبارسنجی مبلغ 20.000.000.000 ریال ارایه نماید.

در شرایط یکسان اولویت با پیمانکاران بومی خواهد بود.

هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می‌‌باشد.

مهلت قبول پیشنهاد نرخ و پاسخ به مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی به مدت ده روز است و تحویل در محل دبیرخانه محرمانه حراست مستقر در آدرس فوق‌الذکر می‌باشد. (حداکثر مهلت تحویل پاکت‌ها تا ساعت 15:30 روز یکشنبه مورخ 17/09/98 می‌باشد.)

شهرداری در رد کلیه یا قبول هریک از پیشنهادها مختار می‌باشد.

مبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه پنج درصد مبلغ اولیه می‌باشد که می‌بایست به یکی از سه طریق ذیل ارایه شود:

الف- فیش واریز مبلغ فوق به حساب سیبا 0203994398001 شهرداری اهواز نزد بانک ملی به نام شهرداری اهواز

ب- به صورت ضمانتنامه بانکی به نام شهرداری اهواز و به مدت سه ماه از تاریخ چاپ آگهی و قابل تمدید به مدت یک دوره سه‌ ماهه.

ج- چک تضمین شده بانکی به نام شهرداری اهواز

برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

کلیه شرکت‌های خدماتی، به هنگام دریافت اسناد مناقصه باید دارای تعیین صلاحیت معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مجاز در کد فعالیت شماره 5) باشند.

شرکت‌های غیرخدماتی باید دارای رتبه از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باشند.

کلیه شرکت‌ها باید دارای گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه باشند.

هرمناقصه‌گر می‌تواند فقط در یک مناقصه برنده گردد.

تاریخ برگزاری کمیسیون مناقصه در ساعت 15:00 روز سه‌شنبه مورخ 19/09/98 می‌باشد.

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مجاز می‌باشد.

به استناد بند 5 ماده 11 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، میزان تضمین انجام تعهدات 10% درصد می‌باشد که پس از تحویل قطعی آزاد خواهد شد.

براساس ماده 10 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شرکت در مناقصه و ارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف شهرداری می‌باشد.

به برنده مناقصه پیش پرداخت داده نخواهد شد.

شرکت‌های محروم از ارجاع کار، حق شرکت در مناقصات را ندارند.

تبصره: شرکت‌هایی که در حال اجرای عملیات پیمانکاری و نگهداری فضای سبز در شهرداری هستند در صورت اعلام عدم رضایت توسط منطقه مجاز به شرکت در مناقصات همان منطقه نبوده و مجاز به شرکت در مناقصات دیگر مناطق می باشند (لذا پیمانکاران مجری قرارداد نگهداری فضای سبز منطقه 5، می‌بایست نسبت به اخذ و ارایه رضایتنامه کتبی از مدیر منطقه 5 اقدام نمایند).

سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج شده است.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد