اداره اوقاف و امور خیریه شمالغرب تهران در نظر دارد ششدانگ عرصه و اعیان و منافع سرقفلی 12 باب مغازه واقع در شهرک آزادی، میدان رسول... (ص)، پاساژ مسجد (نگین) را به شرح ذیل از طریق مزایده به اجاره واگذار نماید.

1-   مغازه شماره 1-06-F1 طبقه اول به مساحت 28.75 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 10.000.000 ریال.

2-   مغازه شماره 09-F1 طبقه اول به مساحت 25.95 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 10.000.000 ریال.

3-   مغازه شماره 10-F1 طبقه اول به مساحت 18.36 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 8.000.000 ریال.

4-   مغازه شماره 19-F1 طبقه اول به مساحت 17.16 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 7.000.000 ریال.

5-   مغازه شماره 24-F1 طبقه اول به مساحت 19.86 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 8.000.000 ریال.

6-    مغازه شماره 25-F1 طبقه اول به مساحت 19 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 8.000.000 ریال.

7-   مغازه شماره 26-F1 طبقه اول به مساحت 32.13 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 9.000.000 ریال.

8-   مغازه شماره 28-F1 طبقه اول به مساحت 24.89 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 8.000.000 ریال.

9-   مغازه شماره 07-1- Bطبقه زیرزمین اول به مساحت 56.08 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 25.000.000 ریال.

10-مغازه شماره 1-19-1- Bطبقه زیرزمین اول به مساحت 25.76 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 10.000.000 ریال.

11-مغازه شماره 1-23-1- Bطبقه زیرزمین اول به مساحت 12.73 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 5.000.000 ریال.

12-مغازه شماره 17-GR طبقه همکف به مساحت 22.96 مترمربع را با اجاره ماهیانه پایه 12.000.000 ریال.

روز بازدید چهارشنبه مورخ 27/09/1398 ساعت 14:00 الی 16:00 و آخرین روز شرکت تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 01/10/1398 خواهد بود. متقاضیان می بایست به آدرس: جنت آباد جنوبی، نرسیده به چهارراه لاله، نبش والفجر 8، پلاک 72 مراجعه و نسبت به دریافت فیش واریزی به عنوان سپرده شرکت در مزایده اقدام نمایند. تلفن تماس: 44475588 داخلی 117

 


نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد